fbpx
Strategier för att hantera oro
#

Oro kan beskrivas som en mildare form av ångest där de kroppsliga symptom inte är lika starka eller intensiva utan mer av en malande sort. Att uppleva oro och ångest ibland är fullt normalt och är till att hjälpa oss vid t.ex. en fara eller när du måste lösa olika svårigheter. Många gånger är dock vår oro obefogad och om du har lätt för att hamna i oro kanske du kan använda dig av dessa KBT-strategier för att förhålla dig till din oro.

Skilj på produktiv och icke-produktiv oro

Produktiv oro kan beskrivas som en rimlig oro som går att göra någonting åt ganska omgående. Det leder till någon form av åtgärd för att hantera problemet vilket resulterar i att oron därefter försvinner. Exempelvis kan du tänka på sådant som du måste ha med dig inför en flygresa, som t.ex. pass och pengar.

Oro som inte är produktiv kan sägas vara orimlig eller överdriven där du inte kommer få ett svar eller som inte går att hantera. Det kan också vara att det finns en idé om att du måste oro dig tills du har full kontroll eller att du inte kan acceptera ovisshet. Exempelvis på icke-produktiv oro vara om du tänker att ditt flygplan kommer att krocka med ett annat flygplan i luften – vilket förstås är högst osannolikt.

Utmana din oro

När du oroar dig tänker du ofta inte tankarna fullt ut utan oron blir som ett slags skydd för värre tankar och bilder. Att tänka tanken “tänk om jag glömmer skicka in deklaration” väcker oro men brukar därefter stoppa i någon form av distraktion, kontroll- eller undvikandebeteende. Genom att fortsätta och fråga sig vad det värsta är som skulle kunna hända om du glömmer skicka in deklaration så hittar du så småningom den faktiskt rädslan, tex. att bli vräkt från huset och hamna på gatan. Vilket naturligtvis är högst orimligt och icke-produktiv oro.  Genom att träna på att våga vara i det obehaget och stå ut med tankarna och kan du minska din oro.

Upphör med kontroll- och unvikandebeteenden

Eftersom oro uppstår i diverse situationer är det vanligt att använda olika strategier för att hantera detta. Dessvärre är dessa oftast av destruktiv karaktär vilket då håller besvären levande och till och med kan förvärra dem. Det kan röra sig om att du distraherar dig för att slippa ifrån dina orostankar. Det kan vara kontrollbeteenden där du ständigt ställer frågor till andra pga egen osäkerhet eller oro att något ska bli fel. Eller rena undvikanden där du låter bli att utsätta dig för situationer som kan leda till oro. Det är därför viktigt att själva upptäcka och se vad du själv har för beteenden och sedan träna på att låta bli att göra dem eller att utmana dig genom att utsätta dig för dem.

Acceptera din oro

Acceptans innebär att acceptera tankar, känslor och situationer exakt som de är. Du ska göra detta utan att ha en åsikt eller att värdera det du upplever. Genom att träna på att acceptera, eller snarare konstatera det du upplever, kan du minska den onda spiral som kan uppstå när du tänker negativt om det du upplever. Att acceptera innebär inte att du ska låta bli att hantera dina jobbiga tankar och känslor, eller acceptera vad som helst, men om du försöker vinna över din icke-produktiva kommer det bli en kamp utan slut.

Oro är och kommer alltid vara en del av ditt liv och inget du kan bli av med. Du kommer därför vara hjälpt av att träna på att acceptera oron och se på den som t.ex. huvudvärk, något som du kan få ibland och ger en kortare period av obehag utan att det innebär en katastrof.

Du kan själv träna på att stanna upp och observera det du tänker eller känner i olika situationer. Vad är det som händer hos dig just nu? Lägg märke till olika tankar, känslor eller kroppsliga fenomen. Försök att acceptera det du upplever oavsett vad det är.  Låt sedan tankarna passera och släpp taget om dem.

Du hittar mer ingående information om olika besvär under fakta och råd

Related Posts