Välkomna till PrataMera.

Vad vi vill uppnå

Vår vision är att få de många människorna att må bra. De många människorna är för oss alla människor – du, jag, kollegan, släktingen, vännen – som är i behov av hjälp för att må bra.
Med hjälp av evidensbaserad psykologisk behandling i kombination med digital teknik vill vi hjälpa människor förebygga och förbättra sin psykiska hälsa, oavsett vilka geografiska och ekonomiska förutsättningar de har. Vi utgår alltid från den enskilde individen. Med bevisade behandlingsmodeller, stegvis vård och vägledning genom kompletta behandlingar, hjälper vi människor som inte mår psykiskt bra, samt deras anhöriga.

Vilka är vi

Du hittar vårt huvudkontor på hallandskusten, närmare bestämt i Varberg. Vi tog emot vår första patient 2017 med ambitionen att alla ska ha rätt till god vård, oavsett var i landet man bor eller om man av andra orsaker inte kan få den hjälp man behöver, och idag är PrataMera en del av den offentliga hälso- och sjukvården.

PrataMera grundades utifrån drivkraften att förena evidensbaserad psykologi med modern digital teknik just för att kunna hjälpa så många som möjligt att utveckla och förbättra sin psykiska hälsa – oavsett var i landet man bor eller vilka andra livsförutsättningar man har.

Vi har tid för dig

PrataMera erbjuder psykologisk hjälp online till dig som är över 18 år. Hos oss kan du träffa en behandlare individuellt och du kan delta i ett iKBT-program. Samtliga våra behandlare är legitimerade och ger behandling utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi. Det finns gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla många tillstånd inom psykisk ohälsa, som exempelvis ångest, social fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom, ätstörningar, stress, utmattning och depression.

Kvalitetssäkring

Vård av högsta kvalitet är A och O för oss på PrataMera. Det är viktigt att patienter och anhöriga alltid känner sig trygga med det och att bemötandet och vård genomsyras av detta. Här kan du ta del av PrataMeras senaste årsberättelse kring kvalitetssäkring (pdf-dokument).

Vi är verksamma på primärvårdsnivå och svarar under Socialstyrelsens föreskrifter och IVO:s tillsyn och omfattas av bl.a. hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och personuppgiftslagen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram