Våra behandlingar

Vi tillämpar så kallad stegvis vård, där Program är vårt första rekommenderade steg för personer med milda eller medelsvåra psykiska besvär. All vår behandling grundar sig på KBT, Kognitiv beteendeterapi.

Program

Fyra veckors korttidsbehandling online för dig med milda eller medelsvåra psykiska besvär. Våra program är ett bra första steg till ett bättre mående.

Medverkan är avgiftsfri. 
Till Program

Samtal

Samtal och behandling består av olika moment, ofta genom iKBT-program där du genomför övningar och får stöd med förändringsarbetet i vardagen genom avstämningar tillsammans med din behandlare.

Våra behandlare är erfarna och kunniga inom KBT och även andra behandlingsmetoder.

Vårdkontakt med psykolog och läkare medför patientavgift på 100 kr/kontakt. Vårdkontakt med psykoterapeut, kurator eller annan behandlingspersonal kostar 0 kr. Fram till 1:a januari det år man fyller 20 och för personer över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria. Frikort gäller.

iKBT

Internetbaserad KBT (iKBT), innebär att du jobbar med ett digitalt behandlingsprogram på egen hand med stöd av en legitimerad behandlare. Behandlingen pågår mellan 6-12 veckor beroende på inriktning.

Om iKBT är ett passande alternativ i din behandling sker i samråd med din behandlare när du bokar ett nybesök.

iKBT

Internetförmedlad KBT (iKBT), innebär hos oss att man jobbar med ett digitalt behandlingsprogram med stöd av en psykolog.

 Du genomför dina digitala övningar när du själv önskar.
Till Program

Huvudkategorierna inom iKBT

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram