Självtest

Självmedkänsla

Self Compassion Scale är en självksttningsskala med 26 påståenden som undersöker hur du vanligen bemöter dig själv när det är svårt, hur du vanligtvis beter dig mot mig själv i svåra stunder. Testet är framtaget av Kristin Neff, fil.dr, docent i utvecklingspsykologi.
Läs igenom varje påstående noggrant innan du svarar. Välj en siffra som bäst motsvarar din upplevelse där 1 = nästan aldrig och 5 = nästan alltid.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid psykiska besvär.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram