Självtest

Depression

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är en skattningsskala för depression och ångest. Vi använder en något förkortad variant och det tar bara några minuter att göra testet.
Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Din spontana reaktion på varje påstående förmodligen är mer korrekt än ett svar du funderat på länge.

Ditt resultat

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid nedstämdhet och depression.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Programmet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram