Att ta sig ur ensamhet och hitta en vän

Att ta sig ur ensamhet och hitta en vän
PrataMera
2024-04-24

Många människor upplever att de saknar någon att dela glädje och sorger med. Att vara ofrivilligt ensam kan även ha negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. Enligt den senaste statistiken från Statistikmyndigheten SCB saknar hundratusentals människor i Sverige en nära vän, vilket kan leda till isolering och ensamhet.

Testa din psykiska hälsa: Gör ett självtest 

Att vara ofrivilligt ensam eller sakna en nära vän är något som kan upplevas som både ledsamt och skamfyllt vilket också kan göra det svårare att prata om. Alla kan drabbas av ofrivillig ensamhet någon gång i livet. Vi är med om en rad olika händelser som kan påverka våra liv. Vi flyttar, bryter upp från eller förlorat en make, maka eller partner. Vi tappar kontakt med tidigare vänner eller växer ifrån varandra.

Vi människor känner oss ofta utsatta när vi är ofrivilligt ensamma på grund av flera olika faktorer. En av de främsta anledningarna är att vi är en social varelse som har utvecklats för att leva i grupp och vara en del av ett sammanhang. När vi är ensamma upplever vi en brist på social interaktion och stöd från andra, vilket kan leda till känslor av isolering och ensamhet.

Ofrivillig ensamhet kan även påverka vår självkänsla och självbild. Att inte ha någon att umgås med eller dela sina tankar och känslor med kan göra att vi känner oss mindre värdefulla och betydelsefulla. Det kan också vara svårt att hantera känslor av ångest, sorg eller depression när man inte har någon att prata med och ta stöd av. Och idag när vi är ständigt är uppkopplade och omgivna av andra människor kan känslan av ensamhet förstärkas av att se andra människor ha roligt tillsammans eller vara del av gemenskapen på sociala medier. Det kan leda till en känsla av att vara utanför och inte passa in.

Att ta sig ur ensamheten

För att ta sig ut ur ofrivillig ensamhet och hitta nya vänner är det viktigt att aktivt söka upp sociala sammanhang och skapa nya relationer. Det kan vara så enkelt som att gå med i en förening, anmäla sig till en kurs eller delta i olika aktiviteter där man träffar nya människor. Att våga ta steget att öppna upp sig och visa sitt sårbara jag kan vara svårt, men det är viktigt att komma ihåg att de flesta människor har förståelse och empati för andras situationer.

Trots de trista siffrorna i statistiken är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns möjligheter att bryta ensamheten och skapa nära och meningsfulla relationer. Genom att vara öppen för nya möjligheter och aktivt söka upp sociala sammanhang kan man gradvis bygga upp en kärnfull vänskapskrets och minska risken för isolering och ensamhet. Kom ihåg att du inte är ensam i din ensamhet, och att det finns stöd att få för att komma vidare.

Ta hand om dig.

Mer läsning: Du är inte ensam om att vara ensam

Så kan du hitta nya vänner
  • Använd sociala medier och appar  - Det finns idag många plattformar och appar som är designade för att hjälpa människor att hitta vänner. Genom att vara aktiv på sociala medier och registrera sig på vänskapsappar kan du lättare komma i kontakt med människor som söker nya bekantskaper.
  • Engagera dig i intressegrupper eller föreningar - Genom att delta i aktiviteter som matchar dina intressen kan du träffa människor som delar dina passioner. Det kan vara allt från en bokklubb till en skapande cirkel eller en idrottsförening. Genom att engagera dig i sådana grupper får du möjlighet att lära känna andra människor och bygga upp en gemenskap.
  • Gå på event och aktiviteter - Många städer och samhällen arrangerar olika event och aktiviteter där människor samlas. Genom att delta i sådana tillställningar får du möjlighet att träffa nya människor och utöka ditt kontaktnät. Se exempelvis om din kommun har en evenemangskalender.
  • Språkcafé – Se om din kommun eller någon organisation i din närhet anordnar Språkcafé. Antingen att du ställer upp som volontär eller om du själv vill träna på ett språk.
  • Besök biblioteket - De brukar anordna träffar/föreläsningar utifrån olika tema. Se om de har en evenemangskalender.
  • Svenska kyrkan – Kika i deras evenemangskalender. De brukar anordna gratis lunch/fika utan fokus på religion utan på själva samvaron.
  • Boktips: "Ut ur ensamheten" ( Natur & Kultur, 2023) av Martina Wolf-Arehult

Mer läsning

Hur kan vi hantera ”laddade” dagar?

Vissa dagar på året kan vara mer känsloladdade än andra. Det kan vara vid högtider, egna personliga minnesdagar eller temadagar som exempelvis alla hjärtans dag, fars- eller mors dag. Dagar som gör att man kanske blir påmind om en smärtsam händelse eller att man befinner sig i en oönskad livssituation som blir mer påtaglig än vanligt. Hur kan vi göra för att hantera vårt mående dessa ”laddade” dagar, och göra det lite mer uthärdligt?

Läs mer
Till dig som famlar - om hur poesi kan vara plåster för själen

Om du har lyssnat på PrataMeraPodden förut, så känner du vid det här laget väl till poddens ambition att bidra till att vi vågar vara mer öppna med vår sårbarhet, våra rädslor och misstag, så att vi kan utvecklas, ta hand om oss själva, varandra och planeten! Döm av min glädje när jag i detta avsnitt får prata med någon som med emfas och precision gör just detta, nämligen poeten som ligger bakom instagramkontot Korsdragspoesi: Pia Eriksson!

Läs mer
Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre!

Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre! Känner du dig stressad inför vårens studier och  krav? Att stressen kommer då och då inför någon tenta behöver det inte vara något problem, men att känna sig ständigt stressad kan påverka både din hälsa och studier negativt. Nyckeln heter återhämtning!

Läs mer
1 2 3 29

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram