fbpx

Vi vill gärna ha dina synpunkter

Vi är måna om att du känner dig nöjd med både behandling och bemötande hos Pratamera. Dina synpunkter är värdefulla för oss i vårt arbete med att utveckla och förbättra oss. Om du har några synpunkter eller funderingar kring din upplevelse av kontakten med oss vill vi gärna uppmuntra till att du kontaktar oss, både med ris och ros.

Hur meddelar jag mina synpunkter till Pratamera

Om du har generella frågor eller synpunkter som inte rör ett specifikt ärende kan du skicka ett mejl till oss på kontakt@pratamera.nu  

Om du har synpunkter på vården kontaktar du den aktuella behandlaren som du haft kontakt med. Du är även välkommen att höra av dig med vårdärenden till vår verksamhetschef Maria Andersson Baeza. Det gör du genom att skicka epost till maria@pratamera.nu 

Maria Andersson Baeza

Maria Andersson Baeza
Verksamhetschef, Pratamera.nu

Synpunkter till andra instanser

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Om du har klagomål på vården kan du i fall där händelsen inneburit bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit framföra dina klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), detta gäller både för patient och närstående.   

Patientnämnden – Om du är i behov av stöd från en opartisk instans vänder du dig till Patientnämnden i ditt landsting/region. Patientnämnden har tystnadsplikt och hos dem kan du få råd och stöd gällande ditt vårdärende. De kan även vara med som en länk mellan dig och vårdgivaren.