Hur meddelar jag mina synpunkter till Pratamera

Om du har generella frågor eller synpunkter som inte rör ett specifikt ärende kan du skicka ett mejl till oss på kontakt@pratamera.nu Om du har synpunkter på vården kontaktar du den aktuella behandlaren som du haft kontakt med. Du är även välkommen att höra av dig med vårdärenden till vår verksamhetschef Johanna Schottenius. Det gör du genom att skicka epost till johanna@pratamera.nu.

Johanna Schottenius.
Verksamhetschef, PrataMera

Synpunkter till andra instanser

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Om du har klagomål på vården kan du i fall där händelsen inneburit bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit framföra dina klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), detta gäller både för patient och närstående.

Patientnämnden - Om du är i behov av stöd från en opartisk instans vänder du dig till Patientnämnden i ditt landsting/region. Patientnämnden har tystnadsplikt och hos dem kan du få råd och stöd gällande ditt vårdärende. De kan även vara med som en länk mellan dig och vårdgivaren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram