Patientsäkerhet

Videosamtal

Vi använder oss av ett system genom ett ledande företag inom medicinsk och psykologisk behandling online. Systemet använder sig av peer-to-peer krypterade samtal med AES chiper 128-bit nycklar och HMAC-SHA1 för att säkerställa maximalt skydd. Detta innebär att bara du och din behandlare kan kommunicera med varandra utan att obehöriga kan ta del av det som sägs. Ingen information sparas på några servrar.
Systemet är HIPAA kompatibelt, en standard inom hälso- och sjukvården i för att skydda känsliga uppgifter. Det innebär att ingen kan ta del av dina uppgifter. Enligt HIPAA måste det ständigt göras riskanalyser vilket innebär att systemet alltid är under utveckling. Detta innebär att din säkerhet inte äventyras som det görs med andra icke HIPAA videosystem som exempelvis Skype eller FaceTime.

Förutom samtal erbjuds också meddelandefunktion, fildelning samt möjlighet att se varandras bildskärm. Allt detta omfattas också av samma säkerhet.

Tystnadsplikt

Vid kontakt med hälso- och sjukvården är det viktigt att känna tillit och förtroende för den behandlare du möter. Tryggheten är grundläggande för att våga öppna upp dig och dela med dig av personlig information för att kunna få bästa möjliga hjälp. Av den anledningen omfattas alla inom hälso- och sjukvården av tystnadsplikt och den som bryter mot  den kan straffas enligt lag.

Tystnadsplikten innebär att alla uppgifter som rör dig och dina personliga förhållanden, exempelvis psykiska besvär och behandling, skyddas av sekretess som endast får lämna ut på din begäran. I mycket sällsynta fall kan journal begäras ut av t.ex. domstol eller polis.

Journal

Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal. Huvudanledningen är att kunna erbjuda dig en god och säker vård. Det innebär att din vårdgivare kan granskas och kontrolleras ifall något, mot förmodan, skulle gå fel.

Alla journaler har maximalt skydd genom dubbel kryptering och lösenord. Journalsystemet följer de regler om säkerhet från datainspektionen, patientdatalagen och socialstyrelsen.

GDPR

För att vi ska kunna erbjuda Dig bästa service behöver vi samla in och hantera vissa personuppgifter. I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information som samlas in, hur den informationen används, i vilken situation vi delar information och de val du kan göra avseende den informationen. Vi är måna om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram