Våra behandlare

Alla behandlare på PrataMera är legitimerade psykologer och psykoterapeuter som arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendepsykologi) och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.

Boka tid
Våra psykologer och psykoterapeuter kan behandla de flesta tillstånd inom psykisk ohälsa men har också olika specialområden. Dessa kan du se i varje behandlares presentation här nedanför.
På pratamera.nu kan du få behandling på primärvårdsnivå, d.v.s. på samma nivå som du får hos din vårdcentral. Om dina besvär inte omfattas av vårt uppdrag, kan våra behandlare hjälpa dig vidare till exempelvis vuxenpsykiatrin eller vuxenhabiliteringen.

Vårdkontakt med psykolog och läkare medför patientavgift på 100kr/kontakt. Vårdkontakt med psykoterapeut, kurator eller annan behandlingspersonal kostar 0kr. Fram till 1:a januari det år man fyller 20 och för personer över 85år är alla vårdkontakter kostnadsfria. Frikort gäller.

Våra psykologer och psykoterapeuter

Anna Sonrei

Anna Sonrei

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Stress, ångest och utmattning, trauma, anknytningsstörningar, emotionell instabilite
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), schematerapi, visualiseringstekniker, Imagery Rescripting
Tar emot samtal på
Svenska
Carola Pettersson

Carola Pettersson

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Utmattning, nedstämdhet, ångest, våldsutsatthet, trauma, medberoende, relationsproblematik, stress, kris
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), prolonged exposure (PE), acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT)

Tar emot samtal på
Svenska
Kaisa Hope

Kaisa Hope

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress och utmattning, nedstämdhet och depression, kris och trauma, självkänsla
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), prolonged exposure (PE), korttidspsykodynamisk terapi (korttids-PDT), acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Isabel Åsebring Salinas

Isabel Åsebring Salinas

Legitimerad psykolog
Specialområden
Ångest, oro, nedstämdhet, stress, sömn
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT)
Tar emot samtal på
Svenska
Kim Adolfsson

Kim Adolfsson

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Social ångest, prokastinering, anhörigstöd
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), Compassion fokuserad terapi (CFT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Sofia Lejonhufvud

Sofia Leijonhufvud

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Stress, ångest, depression, svåra händelser, kriser
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), korttids psykodynamisk psykoterapi (PDT)  samt systemisk inriktning
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Kristina Nygaard

Kristina Nygaard

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Sexuell beteendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik, trauma
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), övergreppsspecifik behandling individuellt (ÖSB(i)), dialektisk beteendeterapi (DBT) och prolonged exposure (PE)
Tar emot samtal på
Svenska
Annika Morin

Annika Morin

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Ångest, stress, ätstörning, trauma
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad (iKBT), psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell terapi (IPT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Fredrika Söderholm

Fredrika Söderholm

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Trauma, kris, stress och utmattning, beroende, och medberoende, relationsvåld sorg och ensamhet
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), prolonged exposure (PE) och mindfulness
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Kristin Wahnström

Kristin Wahnström

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress, utmattning, oro och ångest, depression och sömnproblem.
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), medveten närvaro
Tar emot samtal på
Svenska
Mattias Norlin

Mattias Norlin

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Trauma, generaliserad ångest (GAD), paniksyndrom, depression, låg självkänsla
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), integrative behaviour couple therapy (IBCT), prolonged exposure (PE), interpersonell psykoterapi (IPT), intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Malte Johansson

Malte Johnsson

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress och utmattning, nedstämdhet och depression
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), korttidspsykodynamisk terapi (korttids-PDT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Paul George Johansson

Paul George Johansson

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress, ångestrelaterade tillstånd, nedstämdhet, utmattning och krisreaktioner
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), PDT (Psykodynamisk terapi), och MI (Motiverande samtal)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Eva Stenlund

Eva Stenlund

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Pastor
Specialområden
Gruppterapi, ångest, depression, stress, sömnsvårigheter och utmattning
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), medveten närvaro
Tar emot samtal på
Svenska
Ruth_Skantze

Ruth Skantze

Legitimerad psykolog
Specialområden
Ångest, depression, utmattning, sömnproblem, livskriser
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT)
Tar emot samtal på
Svenska, tyska, spanska, engelska
Marie Louise Endre

Marie Louise Endre

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Socionom
Specialområden
Social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), trauma, depression
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT) och metakognitiv terapi (MCT)
Tar emot samtal på
Svenska
Mathias Anundsson

Mathias Anundsson

Legitimerad psykoterapeut
Grundutbildning
Medicinsk kandidat i barn- och ungdomspsykiatri
Specialområden
Depression, ångest, tvångssyndrom (OCD), social ångest och paniksyndrom
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT)
Tar emot samtal på
Svenska
Karolina Lindgren

Karolina Lindgren

Legitimerad psykolog
Specialområden
Oro och ångestproblematik, depression, paniksyndrom, social ångest, trauma och sorgehantering och livskris
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), prolonged exposure (PE)
Tar emot samtal på
Svenska
Bild kommer inom kort

Annica Johannesson

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress, utmattning, oro och ångest, depression
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Anna Kinnander

Anna Kinnander

Legitimerad psykolog
Specialområden
Ätstörningar, ångest, stress/utmattning, självkänsla
Behandlingsmetoder
Kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad KBT (iKBT), acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT)
Tar emot samtal på
Svenska och engelska

Andra behandlare du träffar hos oss

Erik Löfqvist
Erik Löfqvist
Leg. Läkare, inriktning allmänmedicin, st-läkare
Tidigare erfarenhet från arbete på vårdcentral med samarbete med samtalsmottagningen kring psykisk ohälsa samt arbete inom sluten/öppen psykiatri
Tar emot samtal på
Svenska och engelska

Vänligen observera att vi endast tar emot läkarbesök som gäller psykiska besvär, inte fysiska.
Sara Hickey
Kurator och programsamordnare
Specialområden
Utbildning inom rådgivande psykologi och har mångårig erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, HBTQI, ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, hedersrelaterade frågor, sex och samlevnad, barn med NPF och trots
Behandlingsmetoder
Arbetar utifrån integrativa behandlingsmetoder inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och har tidigare arbetat inom ungdomsmottagning, BUP samt varit resurspedagog inom skolan. Sara ingår även i teamet som medverkar i våra programträffar.
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Carina Berglund
Carina Berglund
Kurator
Specialområden
Utmattning, depression, GAD, självkänsla, trauma, sorg, basutredning NPF
Behandlingsmetoder
Arbetar utifrån från KBT (kognitiv beteendeterapi), iKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) och CFT (Compassion fokuserad terapi), ACT (Acceptance and commitment therapy), PE (Prolonged exposure), MI (Motiverande samtal) och mindfulness. Carina ingår även i teamet som medverkar i våra programträffar.
Tar emot samtal på
Svenska och engelska

Behandlingsmetoder i korthet

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en evidensbaserad terapiform som går ut på att du lägger märke till de tankar, känslor och beteendemönster du har (både medvetna och omedvetna) och sedan aktivt tränar på att förändra dem i olika vardagssituationer. Ofta ingår hemuppgifter i terapin. En hemuppgift kan bestå av fakta, så kallad psykoedukation, till exempel om hur hjärnan och kroppen fungerar och reagerar på rädsla eller stress, eller övningar i att tänka och agera på nya sätt i situationer som brukar trigga exempelvis stress eller ångest. KBT brukar ge goda resultat och är Socialstyrelsens främsta rekommendation för behandling av till exempel depression, ångest och stress-problematik. 

Vad är iKBT?

iKBT står för internetbaserad KBT och innebär KBT-behandling online, till exempel i form av ett terapi- eller självhjälpsprogram.  När du går ett iKBT-program får du kunskap om och förståelse för hur du tänker, känner och agerar, och gör hemuppgifter som till exempel handlar om att öva upp nya sätt att tänka eller agera i olika situationer. När du arbetar med ett iKBT-program har du regelbunden kontakt med en psykolog, psykoterapeut eller annan behandlare, som guidar dig, följer din utveckling och ger dig återkoppling på dina hemuppgifter. IKBT fungerar bäst för lindriga till måttliga psykologiska besvär och för personer som har förmåga (koncentration, ork, motivation) att läsa in information själv och som kan jobba relativt självständigt med hemuppgifter. Många uppskattar iKBT eftersom man kan förlägga sin “behandlingstid” till när och var det passar ens eget livspussel.  

Vad är Psykodynamisk terapi (PDT)?

Psykodynamisk terapi (PDT) är en evidensbaserad metod som går ut på att du ska få bättre förståelse för hur du fungerar i relation till andra och till dig själv, med syftet att minska dina psykiska symptom och även förebygga att de kommer tillbaka. Tillsammans med din psykolog eller psykoterapeut undersöker du ditt inre liv och hur det har formats av de nära relationer du haft under din uppväxt. Skillnaden mellan KBT och PDT är att KBT fokuserar på förändring du kan göra nu och framåt i tiden, medan PDT fokuserar på vad det är i ditt förflutna som har orsakat de psykiska besvär du upplever nu.

Vad är Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

ACT är en vidareutveckling av KBT och går ut på att du identifierar vad du egentligen känner är det viktigaste i livet och sedan tar konkreta steg i riktning mot det. En central del i ACT är att hitta ett accepterande förhållningssätt till de känslor och rädslor som vi som människor naturligt upplever och som ibland kan hindra oss från att leva som vi skulle vilja. Tillsammans med din psykolog övar du på att tillsammans med hindrande tankar och känslor ta små steg i riktning mot det liv du vill ha. 

Vad är interpersonell psykoterapi (IPT)? 

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en terapiform som fokuserar på hur de problem du har i relationer med andra bidrar till din psykologiska stress, och tvärtom; hur de psykiska besvär du upplever påverkar dina relationer. Grundtanken med denna evidensbaserade terapiform är att du kan minska dina psykiska besvär genom att hitta nya och bättre sätt att hantera de relationer som är viktiga i ditt liv.   

Vad är compassionfokuserad terapi (CFT)? 

Compassion, alltså medkänsla på svenska, är grunden i CFT, en evidensbaserad terapiform som går ut på att du övar upp din förmåga att visa medkänsla mot dig själv (och andra). Grundtanken är att självmedkänsla, det vill säga att du bemöter dig själv med värme och förståelse snarare än med kritik och en dömande hållning, kan minska skam, oro, ångest och stress och förbättra din självkänsla och ditt psykiska mående.  

Vad är mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)? 

MBSR är en gruppbehandlingsmetod som ofta används som ett komplement till annan terapi. Syftet med MBSR är att du lär dig uppmärksamma när stress uppstår för att kunna hejda den, och behandlingsformen innefattar ofta olika typer av övningar i medveten närvaro. MBSR har visat sig ge goda resultat vid psykiska besvär men brukar också användas i behandling av personer som har en allvarlig fysisk sjukdom, då med syftet att inte fresta på kroppen ytterligare med just stress.  

Vad är prolonged exposure (PE)? 

Prolonged exposure, det vill säga förlängd exponering, är en evidensbaserad KBT-metod som används vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) men också vid till exempel depression, missbruk och ångestproblematik. Terapin bygger på att undvikandebeteenden och felaktiga föreställningar om dig själv och världen håller både PTSD-symptom och traumarelaterad ångest vid liv och därför är viktiga att korrigera. Syftet med terapin är att du ska bryta de associationer du gör som triggar din ångest eller rädsla genom att utsätta dig för och stanna kvar i just dessa situationer eller tankar.  

Vad är dialektisk beteendeterapi (DBT)? 

DBT är en vidareutveckling av KBT. Syftet med denna evidensbaserade terapi är att du ska lära dig hantera känslor bättre, till exempel stå ut med och hantera känslosvängningar och stå emot impulser att skada dig själv.  Under terapin arbetar du och din behandlare med medveten närvaro, att stå ut i kris, relationer och känslor. DBT används främst för känslomässigt instabila personer och personer med självskadebeteenden, men fungerar effektivt även för missbruksproblem, depression, PTSD och ätstörningar.  

Vad är schematerapi (ST)? 

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform som tillhör KBT-skolan, men med influenser från till exempel gestaltterapi och anknytningsteori. ST är särskilt användbar när man har tankar, känslor och beteenden som är problematiska, destruktiva och svåra att förändra på grund av erfarenheter från ens uppväxt. Schematerapi kan användas när vanlig KBT inte riktigt räcker till och är en effektiv behandlingsmetod när det gäller till exempel personlighetsstörningar, depression, ångeststörningar, ätstörningar och missbruk. 

Vad är metakognitiv terapi (MCT)? 

MCT är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på själva tänkandet, i stället för tankarnas innehåll (vilket man gör i till exempel KBT). Grundtanken i MCT är att det inte är innehållet i dina tankar som är problemet, utan hur du förhåller dig till tankarna. Terapin går ut på att du ska lära dig att släppa fokus på tanken eller bara låta den vara där och i stället, här och nu, göra något du mår bra av, så att din ångest eller nedstämdhet minskar över tid. MCT används för att behandla exempelvis ångestrelaterad problematik, tvångssyndrom och depression. 

Läs mer om våra behandlingar och besvär

PrataMera erbjuder olika behandlingsmetoder, beroende på din problematik. Du kan läsa mer om dem under Våra behandlingar.

Inför ditt första kontakt med oss kan du även läsa mer och få en grundförståelse inom det området där du tror eller vet att du behöver hjälp med.

Här hittar du information om några vanliga områden:

Panikångest och panikattack

Paniksyndrom innebär att du återkommande får, och är rädd för att få, panikattacker.

Läs mer
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

PTSD är en fördröjd stressreaktion som uppstår till följd av trauma, som t.ex. våld, hot eller en olycka.

Läs mer
Låg självkänsla

Din självkänsla är det värde du sätter på dig själv. Låg självkänsla kan göra dig extra sårbar för psykisk ohälsa.

Läs mer
Social ångest (social fobi)

Social ångest innebär att du är så rädd att t.ex. göra bort dig eller granskas av andra att det blir ett hinder i din vardag.

Läs mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram