Bokningsvillkor

PrataMera är en del av den offentliga vården vilket innebär att du kan söka hjälp via oss om du är över 18 år och är skriven i Sverige och därmed har rätt till svensk sjukvård. 

Kostnad
 • Vårdkontakten är alltid avgiftsfri för dig som som har frikort eller är över 85 år
 • Vårdkontakten är alltid avgiftsfri fram till 1 januari det år man fyller 20 år.
 • Vårdkontakt med psykolog och läkare medför patientavgift på 100 kr/kontakt.
 • Frikort gäller från det att du betalat sammanlagt 1400 kr under en period av 12 månader för vårdkontakter inom den offentliga öppenvården.
 • Vårdkontakten hos psykoterapeut, kurator eller annan behandlingspersonal kostar 0 kr.
 • Avbokning måste göras senast 24 timmar innan besöket. OBS! Sena avbokningar och uteblivna besök debiteras med 300 kr (gäller även om du har frikort).

Villkoren ovan gäller om du är folkbokförd i Sverige och har rätt till svensk sjukvård. Om du är under 18 år, inte är folkbokförd i Sverige eller inte har rätt till svensk sjukvård kostar en vårdkontakt i de flesta fall 1300 kr. Personer som bor utomlands och som har intyg från Försäkringskassan om rätt till svensk sjukvård omfattas inte av kostnadsfria onlinebesök, och kommer alltså behöva betala enligt ovan. Om du är osäker  på vad som gäller för just dig kan du kontakta oss på kontakt@pratamera.nu innan ditt besök.

Frikort
 • Om du har ett giltigt frikort och om din region är påkopplad till det nationella registret för e-frikort kommer systemet automatiskt känna av detta
 • Om du har ett giltigt frikort i en region som inte är påkopplad till det nationella registret kommer systemet skicka en faktura såvida du inte förser oss med ditt frikortsnummer samt start- och slutdatum för ditt fysiska frikort
 • Om du har ett giltigt frikort i en region som inte är påkopplad till det nationella registret ansvarar du själv för att alla kontakter med vården registreras i rätt ordning. PrataMera Sverige AB kommer inte kunna efterregistrera kontakter hos oss om du redan fått frikort via din hemregion.

De regioner som är anslutna (17/7 2020):

 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Dalarna
 • Region Norrbotten
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Gotland
 • Region Kronoberg
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västra Götaland
 • Region Östergötland
 • Region Halland
 • Region Jönköping
Betalning och avgifter
 • Du betalar i efterhand via e-tjänsten Billogram som du når via den länk som skickas till din e-postadress i samband med att du får en digital faktura från oss. 
 • I Billogram väljer du själv om du vill betala via Swish, e-faktura, banköverföring eller autogiro.
 • Betalning ska ske inom 30 dagar. Du kan dock välja att skjuta upp din betalning om du behöver längre tid på dig och har alltid tillgång till en översikt över dina fakturor i Billogram.
 • Påminnelse skickas för fakturor som inte betalats vid förfallodatum.
 • Påminnelseavgiften är enligt lag 60 kr. Ev. dröjsmålsränta kan tillkomma.
 • Om påminnelsen förfallit skickas inkassokrav med inkassokostnad om 180 kr. Om skulden går vidare begärs du på en avgift om 680 kr. Ev. dröjsmålsränta kan tillkomma.
Användning av tjänsten
 • Det är inte tillåtet att boka in sig på flera behandlare samtidigt och gå parallellt hos flera behandlare. Du kan dock byta behandlare.
 • Det är inte tillåtet att boka in fler besök än vad som är överenskommet med din behandlare.
 • Det är inte tillåtet att boka in flera besök per dag.
 • Det är inte tillåtet att spela in samtalet.
 • Åldersgränsen för att boka en tid på egen hand är 18 år.
 • Det är inte tillåtet att logga in på en annan persons BankID eller att boka åt en annan person med sitt eget BankID (om det inte gäller minderårig person och man är vårdnadshavare).

Förseelser kan leda till avstängning från tjänsten samt rättslig påföljd beroende på vilket område som missbrukas.

Samtycke
 • Användningen innebär att du samtycker till användandet av e-frikort
 • Användningen innebär att du samtycker till kontakt via sms och andra nödvändiga informationskanaler
 • Användningen innebär också att du godkänner personuppgiftspolicyn.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram