Självtest

Ångest

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) är en skattningsskala för depression och ångest. Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest, men just här har vi plockat ut depressionsfrågorna. Testet ska kombineras med depressionsdelen. Det tar bara några minuter att göra testet.
Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar eftersom din spontana reaktion på varje påstående förmodligen är mer korrekt än ett svar du funderat på länge.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid ångest.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Programmet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram