Självtest

Stress

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) är ett självskattningstest som visar hur nära du är att kunna drabbas av utmattningssyndrom. Testet innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Testet har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet.
Läs igenom varje fråga och välj det alternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid stress och utmattning.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Programmet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram