Självtest

Stress

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) är ett självskattningstest som visar hur nära du är att kunna drabbas av utmattningssyndrom. Testet innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Testet har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet.
Läs igenom varje fråga och välj det alternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Vartannat svarsalternativ  består av en beskrivning (t.ex. ”Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig”). Om du inte upplever något av dessa svarsalternativ som helt rätt, kan du istället välja något av de svarsalternativ som inte innehåller en beskrivning (som föregående + 1).

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Fakta och råd

Du kan vända dig till din vårdcentral eller få snabb hjälp av oss på PrataMera.

  • Läs mer om depression här
  • Ett första steg till ett bättre mående kan vara PrataMeras Program, läs mer här.
  • Du kan också beställa tid för samtal, boka tid här.

PrataMeras Program

Våra Program är oftast ett utmärkt första steg till ett bättre mående.

Läs mer om våra olika kortprogram, där du kan delta utan kostnad.
Till program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram