Testa din psykiska hälsa

Nedan erbjuder vi ett antal självtester som du kan göra själv i lugn och ro för att få en överblick över din livssituation och ditt upplevda mående. Svaren på frågorna ska ses som en fingervisning om hur man mår och syftet är att man reflekterar över sin situation och sitt mående.
Välmående

Denna självskattningsskala mäter ditt upplevda välmående, d.v.s. hur du mår psykiskt.

Gör testet
Depression

Med detta test får du en fingervisning om du visar tendenser eller tydliga tecken till depression.

Gör testet
Känslor

Denna självskattning mäter i vilken grad du besväras av att identifiera känslor.

Gör testet
Oro

Med detta självskattningstest kan du få en uppfattning om dina orosproblem kan betecknas som svåra.

Gör testet
Relationstest

Detta test ger dig ett mått på hur det står till i relationen med din partner.

Gör testet
Självmedkänsla

Denna självskattning mäter i vilken grad du besväras av låg självmedkänsla.

Gör testet
Stress

Detta test visar om du är stressad och ev. ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom.

Gör testet
Sömnbesvär

Denna självskattning mäter i vilken grad du besväras av sömnlöshet.

Gör testet
Ångest

Detta ångesttest hjälper dig få en bättre bild av din ångestnivå.

Gör testet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram