Självtest

Oro

Detta är ett självskattningstest om oro. Syftet med testet är att du snabbt ska få ett mått på vilken besvärsgrad av oro du upplever. Testet är framtaget av de amerikanska professorerna och psykiatrikerna Robert L. Spitzer och Janet B.W. Williams m.fl.
Läs igenom varje fråga och välj det svarsalternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Skalan består av sju frågor som utvärderar din oro.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid oro.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Programmet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram