Program

Förstå och hantera dina känslor

Kristina Nygaard

Leds av Kristina Nygaard, leg. psykoterapeut

Förstå och hantera dina känslor

Upplever du att känslor gör ont, att du har lätt att älta det som varit och att du har lätt att drunkna i känslor och ta dem som sanningar i stället för signaler? Det här programmet är för dig som har problem med starka känslor, att kunna reglera känslor och där de problemen leder till ångest, depression, stress, sömnstörningar eller annan psykisk ohälsa. 

Programmen består av fyra träffar online, samma tid, en gång per vecka.

Avgiftsfritt

Anmäl dig här

Programstarter:

  • Måndagar start 12/8 kl. 19-20. Övriga tillfällen 19/8, 26/8, 2/9
  • Onsdagar start 28/8 kl. 11-12. Övriga tillfällen 4/9, 11/9, 18/9

Så här fungerar det

Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är avgiftsfri.
Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du får personlig återkoppling på från våra behandlare. 


Att lära sig hantera sina känslor är en viktig del i vägen mot att må bättre inombords. Här får du en ökad förståelse för dina känslors roll och inverkan på ditt liv och lär dig olika strategier och får verktyg för att hantera och uttrycka känslor på sätt som leder till ett bättre mående.

Förstå och hantera dina känslor

Kristina Nygaard

Leds av Kristina Nygaard, leg. psykoterapeut

Om Program
Anna Kinnander, legitimerad psykolog
Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare
Du kommer även ha kontakt med andra legitimerade behandlare som ger dig återkoppling på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Här är de som du träffar under programmet:
Kristina Nygaard
Kristina Nygaard
Legitimerad psykoterapeut
Marie Louise Endre
Marie Louise Endre
Legitimerad psykoterapeut
Mathias Anundsson
Mathias Anundsson
Legitimerad psykoterapeut
Karolina Lindgren
Karolina Lindgren
Legitimerad psykolog

Innehåll för detta program

  • Tillfälle 1: Vi utgår ifrån frågan ”Varför är det så svårt med känslor?”. Vi bekantar oss med våra vanligaste känslor, deras egenskaper och funktioner och tittar närmare på känslomässiga upplevelser.
  • Tillfälle 2: Fördjupar vi oss i vad vi menar med känslor och hur olika personer kan vara olika känsliga. Vi går igenom invalidering och lidande och gör en övning i känslospaning.
  • Tillfälle 3: Fokuserar vi på hur hjärnan fungerar och hur vi kan reglera känslor och bli känslomässigt medvetna. Vi går också igenom olika strategier för att hantera känslor, som validering och självvalidering, och gör en övning om att ”kolla fakta”.
  • Tillfälle 4: Ägnar vi åt fler strategier för att hantera känslor och fördjupar oss bland annat i självbild, självkänsla, sårbarhet och att reglera känslor med kroppen.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
Vanliga frågor
Vad är det för skillnad på tankar och känslor?
Tankar och känslor är två viktiga aspekter av vår mentala hälsa. Tankar är mentala processer där vi bearbetar information och där vi pratar med oss själva, medan känslor är reaktioner som vi upplever på olika sätt. Tankar kan ha en påverkan på våra känslor och vice versa. Skillnaden mellan tankar och känslor är att tankar är rationella och kan uttryckas i ord, medan känslor är emotionella och kan uttryckas i exempelvis fysiska reaktioner. Det är viktigt att bli medveten om sina tankar och känslor för att kunna hantera dem på ett hälsosamt sätt. Att öva på att skilja på sina tankar och känslor kan bidra till ökad självinsikt och bättre hantering av stressiga situationer.
Vilka känslor finns det?
Det finns många olika känslor som människor kan uppleva, och det är vanligt att ha olika varianter av dessa känslor under olika omständigheter. Vanliga känslor inkluderar glädje, sorg, ilska, rädsla, ångest, lycka och kärlek. Andra känslor kan inkludera trötthet, överväldigande, oro eller spänning. Det är viktigt att känna igen dessa känslor och lära sig hantera dem på ett hälsosamt sätt. Att utveckla sin emotionella intelligens genom självreflektion, medveten närvaro och kommunikation kan hjälpa en att hantera känslor på ett effektivt sätt.
Varför stänger man av sina känslor?
Att stänga ner sina känslor kan bero på olika faktorer som rädsla, smärta, trauman, stress eller omedvetna undvikanden. Det kan också bero på en upplevelse av att man inte har möjlighet att uttrycka eller hantera känslor på ett säkert eller accepterande sätt. Att stänga av känslor kan vara ett sätt att hantera situationer som uppfattas som hotfulla eller överväldigande. Detta kan dock på lång sikt leda till problem med känslor av tomhet, nedstämdhet och förlust av självkänsla. Att bearbeta de underliggande faktorerna och lära sig att hantera känslor på ett hälsosamt sätt kan hjälpa till att öppna upp och leva ett mer autentiskt liv.
Varför får jag känslor så fort?
Att känna starka känslor kan vara en normal reaktion i flera situationer, men om du upplever att du får starka känslor väldigt snabbt och tex inte kan hantear dem kan det bero på flera faktorer. Det kan vara relaterat till din personlighet, tidigare erfarenheter eller att du har en hög grad av emotionell känslighet. Det kan också bero på obearbetade känslomässiga trauman eller stress sedan tidigare. Det är viktigt att vara medveten om dina känslor och försöka identifiera vad som kan utlösa dem. Att prata med någon om dina känslor kan också vara hjälpsamt.
Hur kan jag hantera mina känslor?
Att hantera känslor kan vara en utmaning för många människor. För att hantera känslor effektivt är det viktigt att först och främst lära sig att identifiera dem. Sedan kan du experimentera med olika tekniker, till exempel medveten närvaro, för att lugna ner dig själv när du upplever intensiva känslor. Det kan också hjälpa att prata med en vän eller terapeut om dina känslor. Det viktiga är att hitta ett hälsosam utlopp för dina känslor och att ta hand om dig själv på ett sätt som fungerar för dig. Genom att ta ansvar för dina känslor och arbeta aktivt med dem kan du stärka din förmåga att kommunicera med andra människor och agera som du själv vill i olika situationer.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram