Vanliga besvär

Läs fakta och råd om olika psykiska besvär och få konkreta självhjälpsråd. Skaffa en djupare förståelse för ditt eget eller en närståendes mående om du behöver söka hjälp hos någon av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter eller delta i något av våra iKBT-program.
Depression

Depression är en svårare och mer långvarig form av nedstämdhet.

Läs mer
Fobier (Specifik fobi)

En fobi innebär att man har en stark rädsla för något specifikt, t.ex. höga höjder, spindlar eller sprutor.

Läs mer
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Om du har GAD oroar du dig så mycket och ofta över det mesta att det hindrar dig i vardagen.

Läs mer
Hälsoångest (hypokondri)

Att lida av hälsoångest är att ha en överdriven rädsla för att vara eller bli allvarligt sjuk.

Läs mer
Låg självkänsla

Din självkänsla är det värde du sätter på dig själv. Låg självkänsla kan göra dig extra sårbar för psykisk ohälsa.

Läs mer
Panikångest och panikattack

Paniksyndrom innebär att du återkommande får, och är rädd för att få, panikattacker.

Läs mer
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

PTSD är en fördröjd stressreaktion som uppstår till följd av trauma, som t.ex. våld, hot eller en olycka.

Läs mer
Social ångest (social fobi)

Social ångest innebär att du är så rädd att t.ex. göra bort dig eller granskas av andra att det blir ett hinder i din vardag.

Läs mer
Stress och utmattning

Långvarig stress påverkar dig negativt både psykiskt och fysiskt och kan i värsta fall leda till utmattningssyndrom.

Läs mer
Sömnbesvär

Sömn är en motpol till stress. Om du ofta har svårt att sova eller somna kan det leda till en rad olika negativa effekter både psykiskt och fysiskt.

Läs mer
Tvångssyndrom (OCD)

OCD innebär att du har påträngande tankar som ger dig ångest och därför “måste” göra eller tänka på ett visst sätt för att minska ångesten.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram