Självtest

Välmående

Det här välmåendetestet är en självskattningsskala framtagen av professor Per Carlbring och psykolog Lars Ström. Syftet är att få ett mått på hur du mår genom att mäta ditt upplevda välmående. Testet berör områden som vanligtvis påverkas när du mår psykiskt dåligt, exempelvis sömn, livslust, stress, glädje m.m. Testet tar som regel några minuter att fylla i.
Fundera över hur du känt dig och mått den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och kryssa i det påstående som bäst motsvarar dina upplevelser.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid psykiska besvär.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram