Integritetspolicy

Prata Mera Sverige AB (“PrataMera” eller “Vi”) är ett privat företag och leverantör av tjänster under varumärket PrataMera.

Vi på PrataMera är engagerade i att skydda din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder våra produkter och tjänster. Med denna integritetspolicy vill vi se till att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling som utförs av PrataMera sker på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämplig lag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter som registrerad och hur dessa rättigheter kan utövas.

Observera att denna integritetspolicy endast gäller för hur vi behandlar personuppgifter om besökare på denna webbplats, www.pratamera.nu. För personuppgiftspolicy i det fall du bokar tid och blir patient hos PrataMera, gå till Personuppgiftspolicy.

Härefter kommer vi att beskriva behandlingen av personuppgifter som utförs eller på annat sätt kontrolleras av PrataMera som företag. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i denna policy.

 

1. Vad innebär behandling av personuppgifter?

”Personuppgifter” är all information som direkt eller indirekt kan tillskrivas dig. Till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild, e-post och IP-adress. Även information som inte i sig kan identifiera dig kan vara personuppgifter om detta kan tillskrivas dig i kombination med annan information.

”Personuppgiftsansvarig” är den organisation som beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter, det vill säga hur och varför behandling av personuppgifter görs.

”Databehandling” avser alla åtgärder som vidtas med dina personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, lagring, ändring, bearbetning, strukturering, förstörelse etc.

 

2. Vem är ansvarig för behandlingen?

Prata Mera Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer hur och varför dina personuppgifter behandlas.

 

3. Vad samlar vi in och varför?

PrataMera samlar huvudsakligen personuppgifter för att marknadsföra, erbjuda och därefter tillhandahålla PrataMera till dig som kund.

a. Nyhetsbrev och erbjudanden. Om du har valt att ta emot nyheter och erbjudanden från oss ber vi dig att ange ditt namn och din e-postadress. All kommunikation från PrataMera till dig via e-post kommer alltid att innehålla en länk där du kan välja att avsluta prenumerationen på framtida kommunikation.

b. Marknadsföring. Vi kan använda dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer, för att marknadsföra andra produkter, men vi kommer aldrig att dela denna information för marknadsföring från andra utan ditt föregående samtycke.

c. Förbättring och utveckling av tjänsten. När du besöker Webbplatsen behandlar vi information om dig, som klick- och besökshistorik, tekniska data från de enheter du använde (dvs. IP-adress, operativsystem, språk, Webbläsarinställning) och information om var du befinner dig när du besöker vår Webbplats, hur länge du har besökt olika delar av Webbplatsen och om du har stött på några tekniska problem. Vi gör detta för att förbättra Webbplatsen.

d. Förhindra brott och missbruk. Vi samlar in data om ditt klick och din besökarhistorik, tekniska data från de enheter du använde för att besöka vår Webbplats (dvs. IP-adress, operativsystem, språk, Webbläsarinställning) och information om dina kundtjänstfrågor. Vi gör detta för att förebygga och utreda bedrägerier och andra brott, samt för att förbättra säkerheten för våra tjänster.

 

4. Vilka är våra rättsliga grunder för behandlingen?

a. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive GDPR. Enligt GDPR måste behandlingen av personuppgifter förlita sig på en eller flera lagliga grunder. I vårt fall är den lagliga grunden legitimt intresse. När vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om nyheter och erbjudanden, tillhandahålla marknadsföring, förbättra och utveckla tjänsten, tillhandahålla kundservice och för att förhindra brott och missbruk av tjänsten, gör vi det på grundval av vår legitima intressen av att behandla dina personuppgifter på ett sätt som kan förväntas vid driften av PrataMera. Genom att dra slutsatsen att ett av våra intressen är legitimt tar vi alltid hänsyn till behandlingens negativa och positiva effekter på dina rättigheter, friheter och integritetsintresse.

b. Lagliga skyldigheter. När det gäller behandling som utförs för att det är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet, gör vi detta för att PrataMera ska kunna uppfylla en skyldighet enligt lag eller ett myndighetsbeslut.

c. Samtycke. I vissa fall kan vi be dig att lämna ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I sådana fall kommer vi att informera dig om vilken personlig behandling du samtycker till, varför och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke.

Om vi ska behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan kommer vi att informera dig om detta.

 

5. Kakor

Vad är kakor? En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på den enhet du använder för att besöka Webbplatsen. Cookien gör att Webbplatsen kan känna igen och samla in information om din enhet, Webbläsare, IP-adress, operativsystem och besökta Webbplatser eller funktioner som används.

Den insamlade informationen kan inte identifiera dig som person och kommer bara att identifiera den enhet du använder.

Varför använder vi cookies?

De flesta Webbplatser använder cookies, och vissa cookies är till och med nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera som avsett. Cookies kan också användas för att samla information i syfte att förbättra Webbplatsen, skräddarsy annonser och innehåll på Webbplatsen och utvärdera framgången för kampanjer eller reklam på Webbplatsen.

Hur kan jag acceptera eller avvisa användningen av cookies?

När du går in på vår Webbplats kan du välja att använda endast de nödvändiga kakorna, några ytterligare kakor eller alla kakor. Om du väljer att inte acceptera ytterligare cookies sparas denna information som en cookie. Om du accepterar ytterligare cookies kommer dessa att ställas in för att samla in informationen för det beskrivna ändamålet, dock aldrig för att samla in dina personuppgifter.

Alla Webbläsare tillåter dig att avvisa cookies i Webbläsarinställningarna – dessa varierar beroende på din Webbläsare. Observera att ett avslag på alla cookies kan påverka Webbplatsens funktionalitet eftersom ingen information kan samlas in från din enhet.

 

6. Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar alla personuppgifter upp till 24 månader.

Om du väljer att avsluta prenumerationen på ett nyhetsbrev eller annan kommunikation från oss, lagrar vi din e-postadress för att säkerställa att vi följer din begäran.

Observera att vissa personuppgifter måste lagras under en längre period om det krävs enligt lag. Inga personuppgifter som kan hänföras till dig kommer att lagras längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning.

 

7. Delar ni mina personuppgifter?

I vissa fall kommer vi att dela dina personuppgifter med företag som anses vara oberoende kontrollanter när de har tagit del av dina personuppgifter. Det betyder att vi inte längre avgör hur dina personuppgifter behandlas. Detta är till exempel fallet när du klickar på en affiliatelänk som tar dig till en annan Webbplats. Detta är också fallet när vi delar dina personuppgifter med företag som erbjuder betalningslösningar. Denna integritetspolicy innehåller endast information om hur PrataMera behandlar dina personuppgifter, så vi uppmuntrar dig att läsa sekretessmeddelandet på andra Webbplatser du besöker.

Vi kan dela personuppgifter med en tredje part (till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet) vid en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna sådan information enligt lag eller ett regeringsbeslut.

 

8. Var behandlas mina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas där våra leverantörer, såsom hostingleverantör av webbsidan hostar datan. Detta kan ändras från tid till annan. I det fall datan sparas utanför EU/EES, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på samma skyddsnivå som inom EU/EES. Om du har några frågor om säkerhetsåtgärderna är du välkommen att kontakta oss.

 

9. Vilka är dina rättigheter?
  • Rätt till information. Du har rätt att bli informerad om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Denna information tillhandahålls genom denna integritetspolicy och när dina personuppgifter samlas in.
  • Rätt till tillgång. Du har rätt att när som helst begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig i enlighet med GDPR.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter genom att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev eller ändra dina cookieinställningar i din Webbläsare.
  • Rätt till dataportabilitet. I vissa fall kan du begära att dina uppgifter ska lämnas till dig i ett portabelt format och överföra detta till en annan registeransvarig.
  • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot PrataMeras behandling av dina personuppgifter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor om PrataMeras behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till din relevanta tillsynsmyndighet för dataskydd, (Integritetsskyddsmyndigheten) om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

 

10. Hur kontaktar du oss?

Den personuppgiftsansvarige för behandling av dina personuppgifter är Prata Mera Sverige AB. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

Prata Mera Sverige AB
Norrgatan 10
432 56 Varberg
info@pratamera.nu

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram