Må bättre under kris del 3 – omvärdera det som är viktigt på riktigt

Må bättre i kris del 3. Två vänner leder sina cyklar medan de pratar och skrattar med varandra
PrataMera
2023-11-23

En kris kan, efter att den är över, få oss att växa som människor. Vi kan med krisen få möjlighet att omvärdera vad som är viktigt i livet och vilja fokusera på sådant vi tidigare tog för givet. Att träffa en vän på riktigt och inte bara via dataskärmen, att inte behöva bära ansiktsmask eller kunna resa mer fritt. Genom att medvetandegöra vad vi tycker är viktigt och värderar i livet, kan vår livskvalitet öka och vår ångest kan minska.

När vi är medvetna om hur vi vill leva inom olika områden i livet, kan vi konkretisera vad det innebär och börja planera in mer av det vi faktiskt tycker är viktigt.

Här är några hjälpsamma frågor att fundera över hur du värderar dina olika livsområden:

  • Vad är viktigt för mig inom varje livsområde, exempelvis relationer?
  • Vad vill jag ägna mig åt?
  • Vilka beteenden vill jag göra mer av? Var så konkret som möjligt.
  • Hur vill jag vara inom varje livsområde?
  • Vad vill jag få ut av mig själv och varje område i mitt liv?

Man brukar säga att vi har några livsområden som vi alla värdesätter i olika hög grad. Exempel på sådana livsområden är relationer, arbete, studier eller annan sysselsättning, personlig utveckling, hälsa och fritid. Hur vi värdesätter de här områden beror på vilka vi är och var i livet vi befinner oss. Samma område kan värderas olika i olika perioder. Exempelvis värderar man oftast arbete högre innan man får barn, medan man efter att man fått barn värderar nära relationer högre.

Varför är rutiner viktigt vid kriser?

Genom att vi har rutiner att luta oss mot hjälper de oss att skapa trygghet och minska stressnivåer. Vid en kris eller när man mår dåligt är vardagsrutinerna extra viktiga. De ger oss en struktur för sömn, vakenhet, vila, aktivitet och mat. Skilj på när du är ledig eller aktivt. Även om du är pensionär, arbetslös eller sjukskriven är det viktigt att skapa skillnaden i strukturen själv, då det inte kommer automatiskt genom ett arbete.

  • Ät tillräckligt bra - ger dig naturliga pauser under dagen, håller blodsockret på en jämn nivå och ger dig ny energi
  • Rör på dig - stärker immunförsvar, minskar stress och motverkar psykisk ohälsa
  • Håll dig aktiv med rutiner och struktur på din vardag - förbättrar sömnen och minskar risken för nedstämdhet
  • Vistas i dagsljus - ökar melatonin-nivån, som är ett viktigt hormon för vår sömn, ökar D-vitaminen i våra kroppar som minskar trötthet)
  • Sök gemenskap med andra - gör oss mindre sårbara för psykisk ohälsa och stress

Ta hand om dig. 

 

Hela artikelserien:

Må bättre under kris del 1 – om att hantera oro i en osäker tid

Må bättre under kris del 2 – om tankefällor och återhämtning

Må bättre under kris del 3 – omvärdera det som är viktigt på riktigt

 

PrataMeras program
Må bättre med självmedkänsla
bli mer förstående mot dig själv och hitta ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv som du mår bättre av på kort och lång sikt.

Mer läsning

Hur självkritik fungerar och hur det kan bemötas

Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Läs mer
Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Stress är en del av vardagen och din kropp är konstruerad att klara av påfrestningar i korta perioder. Om stressen däremot blir långvarig påverkas din kropp negativt om den inte får återhämtning. Pågår stressen för länge kan du drabbas av utmattningssyndrom.

Läs mer
Peace in our time

Välkommen till PrataMeraPodden!

Podden som bidrar till att vi pratar mera om psykisk ohälsa, skapar modiga möten där vi lyfter fram våra rädslor och misstag och sprider lite vänlighet i världen. I PrataMeraPoddens premiäravsnitt för säsong 2 har jag bjudit in Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Vilken rivstart!

Läs mer
1 2 3 24

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram