Självtest

Sömnbesvär

Syftet med testet är att få fram ett mått på vilken besvärsgrad av sömnbesvär du upplever. Testet är framtaget av sömnforskaren Charles M. Morin et al.
Läs igenom varje fråga och välj det svarsalternativ som passar bäst in på hur du mått de senaste två veckorna. Skalan består av sju frågor som utvärderar insomningen, sömnen under natten, tidigt uppvaknande, känslan av att vara utvilad, hur sömnbesvären påverkar det dagliga livet samt hur sömnmönstret bekymrar dig som individ.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Fakta och råd

Du kan vända dig till din vårdcentral eller få snabb hjälp av oss på PrataMera.

  • Läs mer om depression här
  • Ett första steg till ett bättre mående kan vara PrataMeras Program, läs mer här.
  • Du kan också beställa tid för samtal, boka tid här.

PrataMeras Program

Våra Program är oftast ett utmärkt första steg till ett bättre mående.

Läs mer om våra olika kortprogram, där du kan delta utan kostnad.
Till program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram