Program

Vägen ut ur oro & ångest

Är ångest ett hinder för dig i din vardag? Kanske brukar du tacka nej till middagar, resor och fester på grund av din ångest? Kanske tackar du ja ibland, för att du så gärna vill, men våndas under tiden och önskar att du aldrig gått dit?

”Vägen ut ur oro & ångest” är till för dig som vill lära dig hantera din ångest så att den inte längre styr ditt liv. Under de fyra veckorna kommer du få lära dig om och arbeta med strategier och konkreta verktyg som hjälper dig hantera ångestrelaterade tankar och beteenden som negativa tankar, oro och undvikande.

Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är kostnadsfritt.
PrataMeras program är en fyra veckors korttidsbehandling för dig med milda eller medelsvåra psykiska besvär och är ett bra första steg till ett bättre mående. Programmet består av en träff i veckan, samma dag och tid, fyra veckor i rad online. Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du få personlig återkoppling på från våra behandlare.

Aktuella programstarter

Fyra tillfällen, en gång/vecka
 • Tisdag start 26/9 kl 18.30-19.30. Övriga tillfällen 3/10, 10/10, 17/10 Boka
 • Torsdag start 5/10 kl. 13-14. Övriga tillfällen 12/10, 19/10, 26/10Boka
 • Måndag start 16/10 kl. 17-18. Övriga tillfällen 23/10, 30/10, 6/11Boka
Se samtliga program
Behandlingsmodell
Vår behandlingsmodell består av iKBT-moment, där du får hjälp med strategier för att förbättra ditt psykiska mående. En central del är att du på egen hand jobbar med övningar, vilket är nödvändigt för att nå önskad effekt.
1
Självskattning, start
 •  Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Fyra tillfällen
 • Leds av leg. psykologer och psykoterapeuter
 • Livechatt
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
1
Självskattning, start
 • Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Online, i grupp
 • Fyra tillfällen
 • Leds av legitimerade behandlare
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare

Innehåll för detta program

 • Tillfälle 1: Vi går igenom vad oro och ångest är. Vi tittar närmare på varför vi har ångest, hur inlärning spelar en roll för utvecklingen av rädslor och jobbar sedan med att kartlägga vår egen ångest för att förstå vad som triggar den och vad som gör att den inte försvinner av sig själv.
 • Tillfälle 2: Handlar om ångestdrivna beteenden och hur vi stegvis kan utmana våra rädslor och vänja oss vid ångesten. Vi tittar på vanliga tankar och känslor vid ångest, och hur vi kan bemöta och hantera dem.
 • Tillfälle 3: Tittar vi närmare på hur vi kan använda oss av acceptans, självmedkänsla och mindfulness för att hantera ångest och jobbiga känslor.
 • Tillfälle 4: Vi provar olika sätt att tackla problem som vi stöter på i vardagen. Vi sammanfattar tillfällena och pratar om hur vi kan planera framåt för att minska risken att falla in i gamla hjulspår och ökad ångest igen.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta på träffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare. Här är de behandlare du träffar under programmet.
Mattias Norlin
Mattias Norlin
Legitimerad psykoterapeut
Marie Louise Endre
Marie Louise Endre
Legitimerad psykoterapeut
Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
Vanliga frågor
Vad är det för skillnad på oro och ångest?
Oron och ångest är två känslor som många upplever, men vad är skillnaden mellan dem? Oron är vanligtvis kopplad till specifika situationer och kan vara en normal reaktion på stressiga situationer, medan ångest ofta är en mer intensiv och överväldigande känsla som kan dyka upp utan någon specifik utlösare. Oron kan vanligtvis hanteras genom att ta kontroll över situationen och fokusera på lösningar, medan ångest ofta kräver mer specifika behandlingsmetoder som terapi eller medicinering. Om du upplever oro eller ångest, är det viktigt att söka hjälp och stöd från en professionell om du behöver det.
Hur känns oro och ångest?
Oro och ångest är två olika känslor som kan upplevas på olika sätt. Oro handlar ofta om en diffus känsla av olust eller oro över något specifikt, medan ångest kan kännas som en stark, överväldigande rädsla eller panik. Ångest kan också ge fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar och skakningar. Oro kan kännas som en klump i magen, spändhet och svårt att koppla av. Oavsett vilken känsla man upplever så kan det vara påfrestande och påverka ens liv negativt. Det är viktigt att söka hjälp och lära sig hantera sina känslor på ett hälsosamt sätt.
Hur blir jag av med ångest och oro?
Att bli av med ångest och oro är en individuell process och det finns ingen enkel lösning som fungerar för alla. Det första steget är att förstå och identifiera sina ångest- eller orostriggers och försöka undvika eller hantera dem på ett hälsosamt sätt. Andningsövningar, meditation, fysisk aktivitet och terapi kan också vara effektiva sätt att hantera ångest och oro. Ibland kan även medicinering vara nödvändigt. Det är viktigt att söka hjälp från en kvalificerad terapeut eller läkare om ångesten eller oron påverkar ens vardagliga liv på ett negativt sätt.
Kan man bli sjuk av oro?
Att uppleva oro är en normal del av livet, men om den blir för intensiv och långvarig kan den påverka både din mentala och fysiska hälsa. Forskning har visat att hög stressnivå och långvarig oro kan öka risken för att drabbas av olika sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes och depression. Ångest kan också ha fysiska symtom som hjärtklappning och andningsproblem. Det är därför viktigt att ta hand om sin mentala hälsa och söka hjälp om du upplever svår oro eller ångest som påverkar din vardag negativt.
Kan man bota ångest utan medicin?
Ja, det är möjligt att bota ångest utan medicin. Det finns flera sätt att hantera ångest, inklusive terapi, avslappningsövningar, kostförändringar och motion. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en typ av terapi som har visat sig vara effektiv för att hantera ångest utan medicin. Andra saker som kan hjälpa inkluderar mindfulness-övningar, djupandningstekniker och att minska stress och stressande situationer i livet. Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med en läkare eller terapeut för att hitta det som fungerar bäst för varje individ.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram