Program

Vägen ut ur nedstämdhet och depression

Karolina Lindgren

Leds av Karolina Lindgren, leg. psykolog

Vägen ut ur nedstämdhet och depression

Har du tappat orken och glädjen? Känns sådant du tidigare tyckte om att göra inte längre lika meningsfullt, eller är du trött, energilös, har svårt att koncentrera dig och tänker många självkritiska tankar? Nedstämdhet och depression kan leda till att vi hamnar i en negativ spiral. I det här programmet får du kunskap och verktyg för att skapa strategier så du kan hitta tillbaka till livsglädjen.

Programmen består av fyra träffar online, samma tid, en gång per vecka.

Avgiftsfritt

Anmäl dig här

Programstarter:

  • Tisdagar start 25/6 kl. 9-10. Övriga tillfällen 2/7, 9/7, 16/7
  • Tisdagar start 20/8 kl. 18.30-19.30. Övriga tillfällen 27/8, 3/9, 10/9

Så här fungerar det

Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är avgiftsfri.
Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du får personlig återkoppling på från våra behandlare. 
”Vägen ut ur nedstämdhet och depression” är till för dig som är nedstämd eller deprimerad och behöver förstå vad du kan göra och öva på för att förbättra ditt mående. Du får kunskap och verktyg, till exempel genom att prova på nya beteenden så du kan hitta tillbaka till livsglädjen och bli mer nöjd med dig själv.

Vägen ut ur nedstämdhet och depression

Karolina Lindgren

Leds av Karolina Lindgren, leg. psykolog

Om Program
Anna Kinnander, legitimerad psykolog
Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare
Du kommer även ha kontakt med andra legitimerade behandlare som ger dig återkoppling på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Här är de som du träffar under programmet:
Marie Louise Endre
Marie Louise Endre
Legitimerad psykoterapeut
Mathias Anundsson
Mathias Anundsson
Legitimerad psykoterapeut
Karolina Lindgren
Karolina Lindgren
Legitimerad psykolog

Innehåll för detta program

  • Tillfälle 1: Vi fokuserar på vad depression är och hur vi genom det vi gör kan påverka vårt mående.
  • Tillfälle 2: Vi fortsätter att prata om hur det vi gör påverkar måendet. Vi går även genom olika knep för att göra saker även när lust, ork och motivation saknas.
  • Tillfälle 3: Ägnas åt tankar och hur vi kan öka vår flexibilitet och “inte tro på allt vi tänker”. Vi pratar även om tankar man kan ha om sig själv, om vår “inre kritiker” och om att vara snälla mot oss själva.
  • Tillfälle 4: Vi pratar om acceptans och mindfulness. Vi kommer även in på vad man kan och behöver göra för att fortsätta ta steg framåt mot ett bättre mående.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
Vanliga frågor
Varför är jag så trött och ledsen?
Trötthet och nedstämdhet är vanliga symtom som kan ha flera olika orsaker. Det kan bero på fysiska faktorer som brist på sömn, dålig kosthållning eller brist på motion. Men det kan också vara kopplat till psykiska faktorer som stress, sorg eller oro som också kan vara i kombination med en svår livssituation. 
Om dessa känslor och symtom påverkar din vardag och din livskvalitet kan det vara bra att söka hjälp och stöd. En psykolog kan hjälpa dig att identifiera orsakerna bakom dina känslor och ge dig verktyg för att hantera dem. Det är viktigt att ta hand om din mentala hälsa lika mycket som din fysiska hälsa, och det finns hjälp att få.
Vad är skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
Nedstämdhet och depression är två olika tillstånd som ibland kan vara svåra att skilja åt. Nedstämdhet är en vanlig känsla som de flesta människor upplever från tid till annan, medan depression är en allvarligare form av nedstämdhet som kan påverka ens dagliga liv under en längre tid. Nedstämdhet kan oftast avhjälpas genom att göra saker som ger en glädje och genom att prata med vänner och familj, medan depression kan kräva mer omfattande behandling som exempelvis terapi och medicinering. Vanliga symptom på depression inkluderar förlust av intresse för aktiviteter, förlust av aptit, sömnsvårigheter och känslor av hopplöshet och värdelöshet. Om du upplever dessa symptom under en längre tid, kan det vara viktigt att söka professionell hjälp.
Vad är tecken på depression?
Tecken på depression kan variera från person till person, men vanliga symtom inkluderar nedstämdhet, bristande intresse för tidigare uppskattade aktiviteter, ökad eller minskad aptit, sömnstörningar, trötthet, brist på energi och minskad självkänsla. Andra tecken kan innefatta känslor av hjälplöshet eller hopplöshet, svårigheter att fokusera och koncentrera sig, irritabilitet, ångest och till och med självmordstankar. 
Om du upplever några av dessa symtom under en längre tid kan det vara en indikation på att du lider av depression och det kan vara viktigt att söka hjälp. Det finns flera effektiva behandlingar för depression, inklusive terapi och medicinering, så det är viktigt att prata med en läkare eller psykolog om dina symptom och få lämplig behandling.
Vad händer i kroppen när man är deprimerad?
När en person lider av depression upplever hjärnan en obalans av viktiga kemikalier, såsom serotonin och noradrenalin. Dessa kemikalier styr humöret, och när det uppstår en obalans kan det leda till låg energi, trötthet, brist på aptit och förlust av intresse för tidigare uppskattade aktiviteter. Depression kan också leda till en ökad känsla av smärta, sömnproblem och minskad sexlust. Dessutom kan personer med depression känna sig hopplösa, överväldigade och ha svårt att fokusera. Det är viktigt att söka hjälp om du upplever dessa symtom, då depression är en allvarlig sjukdom som kräver behandling.
Kan man ta sig ur en depression själv?
Att ta sig ur en depression kan vara en utmaning och det är viktigt att söka hjälp om du känner att det blir för svårt att hantera på egen hand. Men det finns även saker du kan göra själv för att påverka din mentala hälsa positivt. Regelbunden träning, en hälsosam kosthållning och tillräckligt med sömn är viktigt för att hjälpa kroppen att bekämpa depression. Prata även med en vän eller en terapeut om dina känslor och tankar, och försök att engagera dig i aktiviteter som ger dig glädje och mening. Kom ihåg att det inte finns någon "rätt" väg att ta sig ur en depression och att det kan ta tid.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram