För dig som är anhörig

Att leva med någon med psykisk ohälsa kan vara väldigt tufft. PrataMera ser det som en viktig roll att vara till hjälp även för anhöriga. Vår strävan är att förse anhöriga besökare med viktiga rekommendationer och lästips.

Fem tips för dig
som är anhörig

1. Våga se

Uppmärksamma förändringar hos din närstående, visa att du är orolig och märker att något inte är som det ska.

2. Våga fråga

Du gör inte saken värre genom att fråga! Även om din närstående inte är redo att prata just då, har du visat att det är pratbart och att du är villig att lyssna.

3. Våga hoppas

Att förmedla hopp om att förändring är möjlig och att hjälp finns att få är en viktig insats!

4. Våga stötta

Erbjud stöd att ta ett första steg, tex för att boka en samtalstid eller följa med till en samtalsmottagning.

5. Våga gränsa

Kom ihåg dina egna behov! Vad kan du hjälpa till med och när? Du behöver inte acceptera orimliga krav eller dåligt beteende - du får säga ifrån. Du är inte till hjälp om du är helt utsliten, så kom ihåg att återhämta dig.

Behöver du hjälp av psykolog?

Som sagt, rollen som anhörig kan vara väldigt tuff. Om det är så att du känner behov av vägledning från en psykolog, är du välkommen att boka tid på vår privatmottagning. Där kan du själv välja behandlare och tid.

Boka tid
Hur självkritik fungerar och hur det kan bemötas

Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Läs mer
Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Stress är en del av vardagen och din kropp är konstruerad att klara av påfrestningar i korta perioder. Om stressen däremot blir långvarig påverkas din kropp negativt om den inte får återhämtning. Pågår stressen för länge kan du drabbas av utmattningssyndrom.

Läs mer
Peace in our time

Välkommen till PrataMeraPodden!

Podden som bidrar till att vi pratar mera om psykisk ohälsa, skapar modiga möten där vi lyfter fram våra rädslor och misstag och sprider lite vänlighet i världen. I PrataMeraPoddens premiäravsnitt för säsong 2 har jag bjudit in Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Vilken rivstart!

Läs mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram