För dig som är anhörig

Att leva med någon med psykisk ohälsa kan vara väldigt tufft. PrataMera ser det som en viktig roll att vara till hjälp även för anhöriga. Vår strävan är att förse anhöriga besökare med viktiga rekommendationer och lästips.

Fem tips för dig
som är anhörig

1. Våga se

Uppmärksamma förändringar hos din närstående, visa att du är orolig och märker att något inte är som det ska.

2. Våga fråga

Du gör inte saken värre genom att fråga! Även om din närstående inte är redo att prata just då, har du visat att det är pratbart och att du är villig att lyssna.

3. Våga hoppas

Att förmedla hopp om att förändring är möjlig och att hjälp finns att få är en viktig insats!

4. Våga stötta

Erbjud stöd att ta ett första steg, tex för att boka en samtalstid eller följa med till en samtalsmottagning.

5. Våga gränsa

Kom ihåg dina egna behov! Vad kan du hjälpa till med och när? Du behöver inte acceptera orimliga krav eller dåligt beteende - du får säga ifrån. Du är inte till hjälp om du är helt utsliten, så kom ihåg att återhämta dig.

Behöver du hjälp av psykolog?

Som sagt, rollen som anhörig kan vara väldigt tuff. Om det är så att du känner behov av vägledning från en psykolog, är du välkommen att boka tid på vår privatmottagning. Där kan du själv välja behandlare och tid.

Boka tid
Grubbel och ältande del II - Hur kan man stoppa grubbel och ältande?

I del I: Varför grubblar vi? undersökte vi grubblandets funktion och vad som vidmakthåller det. Vi kom överraskande nog fram till att det är det vi gör för att lugna oss, de tröstande tankarna, som faktiskt gör så att grubblandet fortsätter. Så hur ska man då bära sig åt, om det inte går att bli av med orostankar genom att försöka argumentera med eller släta över dem?

Läs mer
Grubbel och ältande del I - Varför grubblar vi?

Vem som helst kan drabbas av att inte kunna låta bli att grubbla över saker det egentligen inte går att göra något åt. Ofta ältar vi i situationer som innehåller osäkerhet, tvivel eller beslut och vi försöker lösa både lösliga och olösliga problem med hjälp av tanken.

Läs mer
Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är det Internationella suicidpreventiva dagen. En dag som International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) införde 2003 för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Läs mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram