Självtest

Känslor

Toronto alexithymia scale (TAS-20) är en självksttningsskala som mäter svårigheter att identifiera känslor och svårigheter att särskilja mellan känslor och andra fysiska upplevelser, svårigheter att beskriva känslor för andra, samt ett externt orienterat tänkande.
Läs igenom påståendena och ange hur mycket Du håller med om genom att kryssa i ett av alternativen.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid psykiska besvär.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Program
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram