Självtest

Relationstest

Detta är ett relationstest med syftet att mäta hur tillfredsställd du är med din relation. Testet ger ett relativt bra mått på hur det står till med relationen för tillfället. Testet är framtaget av professor Per Carlbring (Stockholms universitet) m.fl.
Testet innehåller sju frågor och påståenden om din relation. Läs igenom varje fråga och välj det svarsalternativ som passar bäst in på hur du upplever det för tillfället.

DITT RESULTAT

Det är viktigt att vara medveten om att detta endast är ett test och inte ersätter en bedömning av en professionellt utbildad behandlare. Tanken är att ditt resultat ska ge dig en fingervisning om ditt psykiska mående och det kan hända att resultatet inte är 100% korrekt.

Behöver du hjälp?

  • Delta i PrataMeras korttidsprogram vid psykiska besvär.
  • Programmet är online och kostnadsfritt.
Till Programmet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram