Hur blir jag mindre stressad?

Hur blir jag mindre stressad?
PrataMera
2024-01-03

"Hej. Jag är en tjej som går i skolan och lider av kronisk stress (just på grund av skolan och allt plugg). Jag har varit stressad så pass länge att jag verkligen inte kan minnas hur det känns att inte vara stressad längre. Stressen har blivit en del av min vardag och det har gått så långt att det har blivit uppenbart för alla runtomkring att jag är stressad och alldeles hyper, spänd, orolig och andra stressrelaterade symtom, medan jag själv inte förstår vad de pratar om då jag upplever situationen som normalt.

Jag vill verkligen lugna ner mig men jag har ingen aning om hur, eftersom jag som sagt upplever mina stressymtom och kroppens skrik efter hjälp som något normalt i vardagen och kan därför inte urskilja på när jag är stressad och när jag inte är det, jag är dessutom stressad även när jag inte har något att var stressad över. Min fråga är då: Vad ska jag göra för att lugna ner mig och bli mindre stressad? (Mindfulness och yoga gör mig bara ängslig och jag upplever inget resultat)."

Självtest stress: Detta test visar om du är stressad och ev. ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom

Tack för frågan!

Stress är ett vitt och tämligen diffust begrepp som används idag för att beskriva en rad olika svårigheter i vardagen från att bli ”stressad” över att inte hinna med bussen eller tåget på morgonen till att vilja beskriva allvarligare tillstånd som kronisk oro, ångestrelaterade svårigheter etc. Stress är kroppens inbyggda reaktion på olika påfrestningar i vardagen. Den är funktionell när stressen hjälper oss att mobilisera våra fysiska och psykiska resurser för att prestera effektivt i vardagen och när den är kortvarig. Stressen blir ett problem när den blir frekvent och långdragen så att kroppen inte hinner att återhämta sig, vilket i längden kan leda till psykisk ohälsa.

Det som du beskriver låter som långvarig generaliserad/automatiserad stressreaktion utan tid för återhämtning. Stressen verkar ha blivit en del av din vardag och börjat motverka sitt ursprungliga syfte att få dig prestera mer effektivt. Andra runtomkring ser beteendemönster hos dig som de tolkar som ”negativ” stress samtidigt som man kan utläsa av ditt mejl att du själv är kluven över var går skiljelinjen mellan vad som är normal tillvaro för dig och vad som är en jämnt stressfylld tillvaro.

Vi upplever stress när balansen mellan krav som ställs på oss och de resurser som vi har för att klara av kraven rubbas. Vi upplever alltså att kraven överstiger eller kan överstiga våra resurser. Här spelar det en viktig roll hur vi tänker kring och hur vi tolkar vår situation, kraven och vår förmåga. Lika viktigt är vad vi gör för att hantera kraven och vad det blir för konsekvenser.

Stresshantering går ut på att lära sig dels att göra förändringar i sin faktiska tillvaro till exempel att arbeta färre timmar, säga nej, prioritera uppgifter och sin tid exempelvis, dels att förhålla sig till saker och ting på ett mer nyanserat sätt till exempel att bli mer flexibel i sitt sätt att tänka samt omvärdera saker i livet så att man har tid och kraft att utveckla andra områden i livet. Man behöver ibland professionell hjälp att analysera stressfyllda situationer för att hitta stressens tankemönster, beteendemönster och känslomässiga komponenter samt faktiska omständigheter som sätter igång stressreaktioner. Jag råder dig att kontakta en psykolog för en bedömning inför ett eventuellt hjälpprogram skräddarsytt just till dina svårigheter. Mindfulness och yoga behöver inte vara skadliga men det är önskvärt att dessa åtgärder ingår i ett noggrant övervägt behandlingsprogram.

Lycka till!

Mer läsning: Om pluggstress - så här mår och studerar du bättre!

 

PrataMeras program
Vägen ut ur stress och utmattning
Få kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att återhämta dig från stress eller utmattning

Mer läsning

Jag tror inte på mig själv

Läsarfråga: Jag har nästan i hela mitt liv jämfört mig med andra människor och aldrig riktigt trott på min egen förmåga vilket har bidragit till att jag inte vågat vissa saker som att utbilda mig osv. Nu är jag 52 år, ska separera, har haft en lång period där mitt barn har varit sjuk, är utan jobb och jag bara känner hur allt bara står stilla. Är också i klimakteriet med en massa besvär. Har så svårt att acceptera alla dessa förändringar i mitt liv och min kropp och allt som sker. Vad ska jag göra?

Läs mer
Jag har höga krav på mig själv

Läsarfråga: Jag har väldigt höga krav på mig själv vilket jag mår dåligt av, men samtidigt vill jag prestera bra och nå mina höga mål i min idrott, hur gör man då? Problemet är också att jag ställer höga krav inom allt. Jag är inte nöjd med mitt utseende på ett sätt som inte går att förändra [....] Jag är dessutom ofta nedstämd, och stressad över skola, kompisar och träning (hinner ej med det jag vill).

Läs mer
Kan jag göra något åt mitt obehag för folksamlingar?

Läsarfråga: Jag tycker det är jobbigt och känner obehag i stora folksamlingar. Jag har känt så så länge jag kan minnas och det har blivit svårare med åren. Jag tycker att det går bra när jag är med vänner och så men så fort det blir fler människor blir det värre. Går det att göra något åt det?

Läs mer
1 2 3 23

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram