Program

Vägen ut ur stress och utmattning

Håller stressen på att ta över ditt liv, eller har den redan gjort det? Är du på väg in i en utmattning eller är du redan där? Behöver du nya strategier för att hantera din situation och ditt mående?

”Vägen ut ur stress och utmattning” riktar sig till dig som vill få kunskaper och insikt  och behöver konkreta verktyg som kan hjälpa dig att återhämta dig från stress eller utmattning – och hitta en hälsosam balans som håller i din vardag på lång sikt.

Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är kostnadsfritt.
PrataMeras program är en fyra veckors korttidsbehandling för dig med milda eller medelsvåra psykiska besvär och är ett bra första steg till ett bättre mående. Programmet består av en träff i veckan, samma dag och tid, fyra veckor i rad online. Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du få personlig återkoppling på från våra behandlare. Det är bara vår behandlare som leder träffarna som syns i bild – ni deltagare kan samtala och ställa frågor i livechatten.

Aktuella programstarter

Fyra tillfällen, en gång/vecka
 • Onsdag start 4/10 kl 18-19. Övriga tillfällen 11/10, 18/10, 25/10 Boka
 • Torsdag start 12/10 kl 13-14. Övriga tillfällen 19/10, 26/10, 2/11Boka
 • Måndag start 30/10 kl 15-16. Övriga tillfällen 6/11, 13/11, 20/11Boka
Se samtliga program
Behandlingsmodell
Vår behandlingsmodell består av iKBT-moment, där du får hjälp med strategier för att förbättra ditt psykiska mående. En central del är att du på egen hand jobbar med övningar, vilket är nödvändigt för att nå önskad effekt.
1
Självskattning, start
 •  Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Fyra tillfällen
 • Leds av leg. psykologer och psykoterapeuter
 • Livechatt
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
1
Självskattning, start
 • Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Online, i grupp
 • Fyra tillfällen
 • Leds av legitimerade behandlare
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare

Innehåll för detta program

 • Tillfälle 1: Vi går genom bakgrunden till och symptom på stress och utmattning. Vi fokuserar på vad som skapat din stress och hur du vill ha det framöver.
 • Tillfälle 2: Fokus på att “sluta springa”, det vill säga minska stress.
 • Tillfälle 3: Vi pratar om olika typer av återhämtning och går igenom konkreta strategier för att återhämta sig från stress och utmattning.
 • Tillfälle 4: Vi fortsätter prata om olika verktyg för att ha balans och hålla i längden. Vi kommer även in på vad du kan och behöver göra för att fortsätta ta steg framåt.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera screeningformulär.  Du behöver svara så snart du kan så att våra behandlare hinner bedöma vilken grad av besvär varje deltagare har inför uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du kan jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare kan känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare. Här är de behandlare du träffar under programmet.
Eva Stenlund
Eva Stenlund
Legitimerad psykoterapeut
Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan stress och utmattningssyndrom?
Stress och utmattningssyndrom är två relaterade men distinkta tillstånd.
Stress är kroppens reaktion på en påfrestning, medan utmattningssyndrom är en mer allvarlig form av stress som kan uppstå efter en längre tids överansträngning. 
Symptomen på stress kan inkludera sömnlöshet, irritabilitet och en känsla av överväldigande, medan utmattningssyndrom kan inkludera en känsla av att vara totalt utmattad, minskad koncentrationsförmåga och försämrat minne. 
En person som lider av utmattningssyndrom kan behöva ta längre tid på sig för att återhämta sig och kanske behöver professionell hjälp för att hantera sin stress och återfå hälsa och välbefinnande.
Är jag utmattad eller deprimerad?
Att skilja mellan utmattningssyndrom och depression kan vara svårt eftersom symptomen ofta överlappar. Båda tillstånden kan innebära trötthet, sömnproblem, bristande aptit och känslor av hopplöshet. Men medan depression är mer kopplad till negativa tankar om självvärde och självkritik, är utmattningssyndrom vanligtvis mer relaterat till känslor av otillräcklighet och utmattning. En professionell utredning kan hjälpa till att fastställa diagnosen och rätt behandling. Det är viktigt att inte försöka diagnostisera sig själv utan att söka hjälp från en kvalificerad läkare, psykolog eller psykoterapeut.
Vad händer med kroppen när man är stressad?
När kroppen utsätts för stress aktiveras kroppens stressreaktion, vilket leder till en ökning av hormonet kortisol och andra stressrelaterade hormoner i blodet. Detta kan orsaka en mängd fysiska symtom, inklusive höjt blodtryck, ökad puls, muskelspänningar och snabb andning. Långvarig stress kan också leda till problem med matsmältningen, sömnsvårigheter, huvudvärk och minnesproblem. 
Stress kan också påverka det mentala välbefinnandet och orsaka oro, ångest och depression. Det är viktigt att hantera stress på ett hälsosamt sätt genom att göra avkopplande aktiviteter och träna regelbundet.
Hur känns kroppen vid utmattning?
När kroppen är utmattad kan man uppleva en rad fysiska och mentala symtom. Ofta känns kroppen tung och man har svårt att få energi till vardagliga aktiviteter. Andra vanliga symtom är yrsel, hjärtklappning, sömnproblem och svårigheter att koncentrera sig. Utmattningssyndrom kan också ge upphov till smärta i muskler och leder samt huvudvärk. Dessa symtom kan vara svåra att skilja från andra hälsoproblem, och det är viktigt att söka professionell hjälp för att få rätt diagnos och behandling.
Vad ska man göra om man är utbränd?
Om du känner dig utbränd är det viktigt att du tar hand om dig själv. Det finns flera saker du kan göra för att börja återhämta dig. Först och främst är det viktigt att du vilar och ger dig själv tid att återhämta dig. Försök att skapa en rutin för sömn och vila, och undvik överbelastning. Ta hjälp av en läkare, psykolog eller terapeut som kan hjälpa dig att arbeta igenom din utbrändhet och ge dig verktyg för att hantera stress. Det kan också vara viktigt att förändra ditt sätt att hantera stress och att sätta upp realistiska mål för dig själv. Genom att ta små steg och göra förändringar i ditt liv kan du gradvis börja återhämta dig från utmattningssyndrom.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram