iKBT

Digitala behandlingsprogram med stöd av psykolog eller psykoterapeut
Internetbaserad KBT (iKBT), innebär att du jobbar med ett digitalt behandlingsprogram på egen hand med stöd av en legitimerad behandlare. 

När du deltar i iKBT-behandling hos oss får du kunskap om och förståelse för hur du tänker, känner och agerar, och gör hemuppgifter som till exempel handlar om att öva upp nya sätt att tänka eller agera i olika situationer.
Varje behandling består av ett antal delar där du får:
Fakta om de besvär du upplever
Övningar som hjälper dig utveckla hur du tänker och agerar
Återkoppling från din behandlare, antingen skriftlig eller via samtal
Fortlöpande resultat på din egen utveckling, i grafisk form
Fakta om iKBT
  • Behandlingsprogram online
  • Kunskap och metoder för att ändra dina vanor och beteenden
  • Du arbetar på egen hand med stöd av behandlare
  • Baserat på 20+ års forskning
  • 82% upplever ett förbättrat mående redan efter 6 veckors behandling
  • Tillgång till allt material 5 år efter avslutat behandling

iKBT Översikt

I våra iKBT-behandlingar arbetar du på ungefär samma sätt som du skulle gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Du arbetar på egen hand med övningar och verktyg under ungefär 6-12 veckor, beroende på vilket program du går, och får under den tiden stöd av din psykolog eller psykoterapeut en till två gånger per vecka. Under behandlingens gång fyller du även i skattningar för att följa och utvärdera behandlingens effekt på ditt mående.
Vi erbjuder behandling inom många olika besvärsområden så som:
Stress och utmattning
Oro och ångest
Nedstämdhet och depression
Sömnbesvär
iKBT fungerar bäst för lindriga till måttliga psykologiska besvär och för personer som har koncentrationsförmåga, ork och motivation att läsa textbaserad information själv och jobba självständigt med hemuppgifter. Många uppskattar iKBT eftersom man kan förlägga sin “behandlingstid” till när och var det passar ens eget livspussel.  

Förutom den första screeningen som görs i samband med ditt första besök hos PrataMera får du även göra en mental hälsocheck som ett första steg i behandlingen. Det är ett formulär som du fyller i och som hjälper både dig och din behandlare att få en djupare kunskap om just din problematik och det som du är i behov att få hjälp med.

Under behandlingen får du ta del av strukturerade, evidensbaserade iKBT-program med utbildande videoklipp och interaktiva övningar för en kvalitetssäkrad behandling. Allt är digitalt och du har tillgång till ditt program, verktyg och översikt över behandlingsutveckling via mobil eller webben.

Efter avslutat behandling har du tillgång till allt ditt material i 5 år. Det ger dig möjlighet att i lugn och ro gå tillbaka och ta del av de verktyg, övningar och anteckningar som du gjort tidigare och kan repetera, öva och hitta din väg framåt mot ett bättre mående.

Behandlingen motsvarar den som om du besöker din vårdcentral och samma regler gäller t.ex för frikort. Primärvården är för dig som har milda till medelsvåra besvär.

När du bokar ett nybesök kommer du och din behandlare tillsammans överrens om iKBT är ett passande alternativ i din behandling. 
Boka tid
Vårdkontakt med psykolog och läkare medför patientavgift på 100 kr/kontakt. Vårdkontakt med psykoterapeut, kurator eller annan behandlingspersonal kostar 0 kr. Fram till 1:a januari det år man fyller 20 och för personer över 85 år är alla vårdkontakter kostnadsfria. Frikort gäller.
Behandlingsmodell
Vår behandlingsmodell består av iKBT-moment, där du får hjälp med strategier för att förbättra ditt psykiska mående. En central del är att du på egen hand jobbar med övningar, vilket är nödvändigt för att nå önskad effekt. 
1
Självskattning, start
  •  Sker i anmälningsprocessen
  • Ger ingångsvärde inför behandling
  • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
  • Fyra tillfällen
  • Leds av leg. psykologer och psykoterapeuter
  • Livechatt
3
Hemövningar
  • Tre hemövningar
  • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
  • Sker efter sista tillfället
  • Synliggör effekten av genomförd behandling
  • Återkoppling ges av behandlare
1
Självskattning, start
  • Formulär för självskattning och mental hälsocheck för att du och din behandlare ska kunna säkerställa rätt iKBT-program och behandling för dig.
  • Återkoppling ges av behandlare
2
Programmet
  • Programmen varierar mellan 6-12 veckor
  • Du arbetar på egen hand med stöd av legitimerad psykolog eller psykoterapeut 
  • Du tar del av texter, videoklipp, interaktiva övningar och får med dig verktyg som blir en del av din mentala verktygslåda som du har tillgång till när du behöver efter avslutad behandling
3
Hemövningar
  • Verktyg med övningar och uppgifter som hjälper dig utveckla hur du tänker och agerar, med syftet att förändra ditt mående till det bättre
  • Återkoppling varje vecka med din behandlare under behandlingens gång
4
Självskattning, avslut
  • Sker efter sista tillfället
  • Synliggör effekten av genomförd behandling
  • Återkoppling ges av behandlare
Möt några av våra behandlare

PrataMera kan erbjuda många legitimerade psykologer och psykoterapeuter för din psykologiska behandling. Här möter du några i vårt vårt team. Vill du läsa mer om våra behandlare kan du göra det här.

Karolina Lindgren
Karolina Lindgren
Legitimerad psykolog
Annika Morin
Annika Morin
Legitimerad psykoterapeut
Mattias Norlin
Mattias Norlin
Legitimerad psykoterapeut
Amelie Nise Ullenius
Amelie Nise Ullenius
Legitimerad psykoterapeut
Fredrika Söderholm
Fredrika Söderholm
Legitimerad psykoterapeut
Paul George Johansson
Paul George Johansson
Legitimerad psykolog
Eva Stenlund
Eva Stenlund
Legitimerad psykoterapeut
Mathias Anundsson
Mathias Anundsson
Legitimerad psykoterapeut
Sagt om oss
”iKBT-behandlingen passade mig väldigt bra. Bra att kunna jobba med det själv när det passar.”
”Väldigt lättanvänt program och väldigt bra behandlare. Tack!”
”Jag hade inte hört om iKBT innan, det var en väldigt positiv överraskning. Enkelt, lättförståeligt och givande”.
Vanliga frågor
Fungerar terapi på nätet lika bra som vanlig behandling?
Ja. Forskning har visat att terapi online har likvärdig effekt som traditionell psykoterapi. Det gäller i främsta hand vid lätta och medelsvåra besvär. Besvär som tillhör psykiatrin är generellt sett inte lämpliga för onlineterapi. Din behandlare hjälper dig avgöra det.

OBS! Om du har funderingar på att begå självmord eller befinner dig i akut kris ska du ska vända dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning eller ringa 112.
Vad är iKBT?
iKBT står för internetbaserad KBT och innebär KBT-behandling online, till exempel i form av ett terapi- eller självhjälpsprogram.  När du går ett iKBT-program får du kunskap om och förståelse för hur du tänker, känner och agerar, och gör hemuppgifter som till exempel handlar om att öva upp nya sätt att tänka eller agera i olika situationer. När du arbetar med ett iKBT-program har du regelbunden kontakt med en psykolog, psykoterapeut eller annan behandlare, som guidar dig, följer din utveckling och ger dig återkoppling på dina hemuppgifter. IKBT fungerar bäst för lindriga till måttliga psykologiska besvär och för personer som har förmåga (koncentration, ork, motivation) att läsa in information själv och som kan jobba relativt självständigt med hemuppgifter. Många uppskattar iKBT eftersom man kan förlägga sin “behandlingstid” till när och var det passar ens eget livspussel.  
Vad går beteendeterapi ut på?
Internetförmedlad KBT (iKBT), innebär hos oss att man jobbar med ett digitalt behandlingsprogram med stöd av en psykolog. iKBT fokuserar på att ersätta icke hjälpsamma tanke- och beteendemönster med mera hjälpsamma sådana. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en evidensbaserad terapiform som går ut på att du lägger märke till de tankar, känslor och beteendemönster du har (både medvetna och omedvetna) och sedan aktivt tränar på att förändra dem i olika vardagssituationer. Ofta ingår hemuppgifter i terapin. En hemuppgift kan bestå av fakta, så kallad psykoedukation, till exempel om hur hjärnan och kroppen fungerar och reagerar på rädsla eller stress, eller övningar i att tänka och agera på nya sätt i situationer som brukar trigga exempelvis stress eller ångest. KBT brukar ge goda resultat och är Socialstyrelsens främsta rekommendation för behandling av till exempel depression, ångest och stress-problematik. 
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram