Program

Må bättre med självmedkänsla

Marie Louise Endre

Leds av Marie Louise Endre, leg. psykoterapeut

Må bättre med självmedkänsla

Brukar du vara hård mot dig själv och ha svårt att visa dig själv samma förståelse du visar andra? Rinner andras komplimanger och positiva kommentarer av dig utan att ge något avtryck? I det här programmet får du hjälp med att hitta strategier för att må bättre på både kort och lång sikt.

Programmen består av fyra träffar online, samma tid, en gång per vecka.

Avgiftsfritt

Anmäl dig här

Programstarter:

  • Onsdagar start 5/6 kl. 18.30-19.30. Övriga tillfällen 12/6, 19/6, 26/6
  • Onsdagar start 19/6 kl. 9-10. Övriga tillfällen 26/6, 3/7, 9/7

Så här fungerar det

Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är avgiftsfri.
Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du får personlig återkoppling på från våra behandlare. 
”Må bättre med självmedkänsla” är till för dig som vill kunna bemöta din hårda inre röst och träna upp din förmåga att vara mer förstående mot dig själv genom att hitta ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv som du mår bättre av på kort och lång sikt.

Må bättre med självmedkänsla

Marie Louise Endre

Leds av Marie Louise Endre, leg. psykoterapeut

Om Program
Anna Kinnander, legitimerad psykolog
Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare
Du kommer även ha kontakt med andra legitimerade behandlare som ger dig återkoppling på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Här är de som du träffar under programmet:
Marie Louise Endre
Marie Louise Endre
Legitimerad psykoterapeut
Mathias Anundsson
Mathias Anundsson
Legitimerad psykoterapeut
Karolina Lindgren
Karolina Lindgren
Legitimerad psykolog

Innehåll för detta program

  • Tillfälle 1: Dagens fokus blir vad medkänsla är, hur medkänslan kan riktas mot självet samt hur detta utgör självmedkänsla, vilka beteenden som utmärker självmedkänsla, skillnaden mellan självmedkänsla och självkänsla, hur självmedkänsla uppnår en positiv effekt på välmående med mera.
  • Tillfälle 2: Den här gången fokuserar vi på den inre kritikern och hur den inre kritikern utgör källan till självkritik, exempel på strategier som kan användas för att bemöta den inre kritikern, hur man kan skapa distans till självkritik genom att ge kritikern skepnad.
  • Tillfälle 3: Nu jobbar vi med kroppens tre känslosystem, hur man utifrån dessa system kan förstå ångest och stress, hur obalans mellan dessa system till viss mån kan förstås utifrån ett evolutionärt perspektiv.
  • Tillfälle 4: Dagens fokus är relationen mellan självmedkänsla och olika former av psykisk ohälsa, sambandet mellan själv(med)känsla och välmående, hur själv(med)känsla uppnår sin effekt på välmående, relationen mellan självmedkänsla och mindfulness.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera screeningformulär.  Du behöver svara så snart du kan så att våra behandlare hinner bedöma vilken grad av besvär varje deltagare har inför uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du kan jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta på träffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
Vanliga frågor
Vad menas med självkänsla?
Självkänsla handlar om att ha en positiv bild av sig själv och tro på sin egen förmåga att klara av utmaningar och hantera motgångar. En person med hög självkänsla känner sig tillfreds med sig själv och sin prestation, även om det inte alltid går perfekt. Självkänsla kan påverkas av olika faktorer, som tidigare erfarenheter, sociala relationer och personlighet. Genom att arbeta med sin självkänsla kan man öka sitt självförtroende och självacceptans, vilket kan ha positiva effekter på många områden i livet, som hälsa, relationer och karriär.
Hur vet man om man har låg självkänsla?
Låg självkänsla kan vara svår att identifiera, men det finns vissa tecken som kan indikera att man lider av det. Vanliga tecken på låg självkänsla kan inkludera självkritik, rädsla för att misslyckas, svårigheter att ta emot komplimanger, ständigt sökande efter bekräftelse från andra och svårigheter att sätta gränser för sig själv. Låg självkänsla kan påverka ens självbild och välbefinnande, och kan leda till ångest och depression. Det är viktigt att söka hjälp och arbeta med att förbättra sin självkänsla om man misstänker att man lider av detta.
Vad kan dålig självkänsla bero på?
Dålig självkänsla kan ha olika orsaker, och det är vanligt att flera faktorer spelar in. Det kan bero på erfarenheter från barndomen, som exempelvis kritik eller bristande uppmuntran från föräldrar eller andra närstående. Negativa erfarenheter som mobbning eller misslyckanden kan också bidra till att självkänslan sjunker. Även jämförelser med andra och att ständigt känna sig otillräcklig kan påverka självkänslan negativt. Vissa personlighetsdrag, som perfektionism eller rädsla för att misslyckas, kan också spela in. Det är viktigt att komma ihåg att självkänsla kan förbättras och att det finns hjälp att få om man lider av låg självkänsla.
Vad gör man åt dålig självkänsla?
Att jobba med sin självkänsla kan ta tid och kräva en del arbete, men det är möjligt att förbättra den. För att börja arbeta med din självkänsla är det viktigt att identifiera vad som kan bidra till din dåliga självkänsla och sedan försöka ändra på dessa saker. Det kan också vara till hjälp att öva på självacceptans och att lära sig att vara snäll mot sig själv. Genom att utmana negativa tankar och bygga upp en positiva självbild kan man gradvis förbättra sin självkänsla. Att prata med en terapeut eller coach kan också vara till stor hjälp i att utveckla en sundare självbild och öka sin självkänsla.
Hur blir man säker på sig själv?
Att öka sin självkänsla och bli mer säker på sig själv kan vara en utmaning, men det är möjligt att uppnå med vissa metoder. För att bli säkrare på sig själv kan det vara bra att identifiera och utmana negativa tankar och beteenden, öva på att säga nej till det som inte känns bra, ta hand om sin kropp genom motion och bra kosthållning samt söka upp nya erfarenheter och lära sig nya färdigheter. Det kan även vara bra att prata med en terapeut eller coach för att få stöd och verktyg för att stärka sin självkänsla.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram