Mindfulness och KBT ökar välbefinnandet hos föräldrar med svårt sjuka barn

Mindfulness och KBT ökar välbefinnandet hos föräldrar med svårt sjuka barn
PrataMera
2017-09-26

Enligt en ny avhandling från Karlstad Universitet resulterar behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Mindfulness till mindre stress och ökad fysisk och psykisk hälsa hos föräldrar till svårt sjuka barn. Avhandlingen visar också att föräldrarna blir mer nöjda med livet som helhet och familjens relationer förbättras. 

Föräldrar till svårt sjuka barn har många gånger mycket press på sig och den stress de utsätts för kan bli kronisk, varför behovet av hjälp är stor för att orka hantera situationen de befinner sig i och för att kunna må bra. Det är vanligt att det finns en stor rädsla för att barnen ska återfalla i sjukdom eller att de ska drabbas av komplikationer. Genom avhandlingen, som är gjord av Malin Anclair, forskare i klinisk psykologi vid Karlstads universitet och  legitimerad psykoterapeut, har rädslor hos föräldrar till  barn med hjärntumör och akut lymfatisk leukemi kartlagts. Man undersökte om den stress och utmattning som uppstår hos föräldrar till svårt sjuka barn kan minskas med hjälp av Mindfulness och KBT, men även om livskvaliteten som helhet kan förbättras.

Föräldrarna rädda oavsett typ av sjukdom hos barnet

Föräldrarnas rädslor har genom den första delstudien visat sig vara genomgående oavsett vilket sjukdom deras barn haft, där återfall och sena komplikationer är det som samtliga upplevt. De föräldrar med barn med hjärntumör visade sig vara något mer rädda än övriga och de hade också en större rädsla för att barnet inte skulle klara sig. Resultatet visar också att föräldrarna upplever en stor osäkerhet kring om barnet kommer bli friskt eller inte från sjukdomen – trots att behandlingen sedan en tid tillbaka har avslutats.

Mindre stress

Den andra delstudien har undersökt om KBT och Mindfulness kan vara effektiva metoder för att minska stress och utmattningssymptom hos föräldrar till barn med kroniska sjukdomar som till exempel cancer eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föräldrarna fick gruppbehandling, antingen genom KBT eller Mindfulness, under åtta veckors tid. Båda behandlingsalternativen visade sig minska stressnivåerna och symptom på utmattning men också öka livskvaliteten som helhet.

Livskvaliteten ökar

Den tredje delstudien undersökte hur föräldrarnas livskvalitet hade ökat efter gruppbehandlingen. Man gjorde mätningar av livskvaliteten genom skattningar av vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande – där båda gruppbehandlingarna visade sig ha effekt på livskvaliteten. Mindfulnessgruppen förbättrade även det fysiska välbefinnandet, med minskad upplevelse av fysisk smärta och en högre allmän hälsoupplvelse. Man kan också se att föräldrarnas upplevelse av livet som helhet förbättras, särskilt vad gäller egentid och relation med barnet och partner.

Resultaten visar vikten av att erbjuda föräldrar denna hjälp för de stress- och utmattningsrelaterade problem som kan uppstå när ett barn blir allvarligt sjukt. Föräldrarna får inte alltid bra evidensbaserad hjälp, även om barnet får det, och det kan leda till negativa konsekvenser för deras psykiska hälsa men också för barnets fortsatta utveckling.

Källa: Karlstad Universitet

Mer läsning

Suicide Zeros kommunbarometer 2024 – Rekordmånga kommuner satsar förebyggande

För tredje året i rad släpper Suicide Zero sin undersökning hur Sveriges kommuners självmordsförebyggande arbete ser ut. I år har antalet kommuner som kan anses ha goda insatser mot självmord ökat kraftigt: Från 10 kommuner 2022, till 75 kommuner 2024.

Läs mer
PrataMeraPodden - Säsong 2

Varför har vår vikt i relation till vår hälsa blivit ett så infekterat och svårt ämne att prata om? Varför är det fortfarande så mycket fördomar kvar kopplade till vikt och hälsa och hur kommer det sig att vi fortfarande i 2024 ägnar oss åt body shaming? Är det här vårt sista tabu? Det är premiär för säsong 2 av PrataMeraPodden, och i första avsnittet träffa Anna Kinnander Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan.

Läs mer
Lägg mindre tid på sociala medier för förbättrad psykisk hälsa

En ny studie från Lunds universitet visar att både den psykiska hälsan och den egna självkänslan kan förbättras genom att lägga mindre tid på sociala medier.

Läs mer
1 2 3 16

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram