Mindfulness och KBT ökar välbefinnandet hos föräldrar med svårt sjuka barn

Mindfulness och KBT ökar välbefinnandet hos föräldrar med svårt sjuka barn
PrataMera
2017-09-26

Enligt en ny avhandling från Karlstad Universitet resulterar behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Mindfulness till mindre stress och ökad fysisk och psykisk hälsa hos föräldrar till svårt sjuka barn. Avhandlingen visar också att föräldrarna blir mer nöjda med livet som helhet och familjens relationer förbättras. 

Föräldrar till svårt sjuka barn har många gånger mycket press på sig och den stress de utsätts för kan bli kronisk, varför behovet av hjälp är stor för att orka hantera situationen de befinner sig i och för att kunna må bra. Det är vanligt att det finns en stor rädsla för att barnen ska återfalla i sjukdom eller att de ska drabbas av komplikationer. Genom avhandlingen, som är gjord av Malin Anclair, forskare i klinisk psykologi vid Karlstads universitet och  legitimerad psykoterapeut, har rädslor hos föräldrar till  barn med hjärntumör och akut lymfatisk leukemi kartlagts. Man undersökte om den stress och utmattning som uppstår hos föräldrar till svårt sjuka barn kan minskas med hjälp av Mindfulness och KBT, men även om livskvaliteten som helhet kan förbättras.

Föräldrarna rädda oavsett typ av sjukdom hos barnet

Föräldrarnas rädslor har genom den första delstudien visat sig vara genomgående oavsett vilket sjukdom deras barn haft, där återfall och sena komplikationer är det som samtliga upplevt. De föräldrar med barn med hjärntumör visade sig vara något mer rädda än övriga och de hade också en större rädsla för att barnet inte skulle klara sig. Resultatet visar också att föräldrarna upplever en stor osäkerhet kring om barnet kommer bli friskt eller inte från sjukdomen – trots att behandlingen sedan en tid tillbaka har avslutats.

Mindre stress

Den andra delstudien har undersökt om KBT och Mindfulness kan vara effektiva metoder för att minska stress och utmattningssymptom hos föräldrar till barn med kroniska sjukdomar som till exempel cancer eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föräldrarna fick gruppbehandling, antingen genom KBT eller Mindfulness, under åtta veckors tid. Båda behandlingsalternativen visade sig minska stressnivåerna och symptom på utmattning men också öka livskvaliteten som helhet.

Livskvaliteten ökar

Den tredje delstudien undersökte hur föräldrarnas livskvalitet hade ökat efter gruppbehandlingen. Man gjorde mätningar av livskvaliteten genom skattningar av vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande – där båda gruppbehandlingarna visade sig ha effekt på livskvaliteten. Mindfulnessgruppen förbättrade även det fysiska välbefinnandet, med minskad upplevelse av fysisk smärta och en högre allmän hälsoupplvelse. Man kan också se att föräldrarnas upplevelse av livet som helhet förbättras, särskilt vad gäller egentid och relation med barnet och partner.

Resultaten visar vikten av att erbjuda föräldrar denna hjälp för de stress- och utmattningsrelaterade problem som kan uppstå när ett barn blir allvarligt sjukt. Föräldrarna får inte alltid bra evidensbaserad hjälp, även om barnet får det, och det kan leda till negativa konsekvenser för deras psykiska hälsa men också för barnets fortsatta utveckling.

Källa: Karlstad Universitet

Mer läsning

Vill du delta i en studie om hälsa och känslomässig belastning i arbetet?

Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker vilken betydelse känslomässig belastning har för medarbetares hälsa? Högskolan i Gävle söker nu deltagare till en enkätstudie till forskningsprojektet ”Hälsa och känslomässig belastning i arbetet”.

Läs mer
Öppettider nationaldagen

PrataMera håller stängt torsdag den 6/6 men har öppet igen som vanligt fredag den 7/6.

Läs mer
Internationella dagen mot ätstörningar

Den 2 juni är det internationella dagen mot ätstörningar. Dagen är instiftad för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om ätstörningar runt om i världen. Ätstörningar är för många drabbade förknippat med starka känslor av utanförskap och skam vilket gör att det kan ta lång tid innan man söker hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning

Läs mer
1 2 3 22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram