Vägen ut ur ett dåligt mående

En person promenerar på en gångväg i vinterlandskap
PrataMera
2023-11-13

Vägen ut ur ett dåligt mående kan se ut på olika sätt. För en del kan det räcka med att prata med en nära vän, en anhörig eller en annan person man känner förtroende för. För några behövs det mer hjälp, till exempel mer kunskap och förståelse för varför man mår som man mår, och även få hjälp att hitta strategier och verktyg för att komma ur den negativa spiralen och vända det dåliga måendet till något bättre.

När vi får mer kunskap får vi även en djupare förståelse för vårt eget eller en närståendes mående och vi kan även komma till insikt om vi vill eller behöver söka hjälp för att må bättre. På vår hemsida har vi samlat fakta och råd kring olika besvär som kan vara hjälpfulla att ta del av. Här kan du få information om olika psykiska besvär som exempelvis ångest, stress, nedstämdhet och depression och social ångest. Du hittar konkreta självhjälpsråd och kan lyssna på en gratis avspänning i form av mindfulness, läsa om ångestens funktion och hur man kan övervinna den. Det finns också ett antal självtester som du kan göra själv i lugn och ro för att få en överblick över din livssituation och ditt upplevda mående.

PrataMera startade 2017 med visionen att göra psykologisk hjälp tillgänglig för så många som möjligt. Förutom att erbjuda psykologisk behandling online, arbetar vi även förebyggande genom att ge stöd och sprida kunskap om olika aspekter av psykisk ohälsa, bland annat genom våra bloggartiklar, PrataMeraPodden eller våra öppna föreläsningar. Genom att hjälpa till att erbjuda kunskap och öppna upp för samtal kring psykisk hälsa hoppas vi kunna bidra till att sänka trösklar för att våga ta det första steget till hjälp, och kanske även vara med och minska tabut att prata om mental hälsa.

För den som känner att det behövs mer hjälp att få kan PrataMeras korttidsprogram vara ett bra första alternativ till ett bättre mående. Vi erbjuder program som behandlar bland annat stress & utmattning, oro & ångest, självmedkänsla, sömnproblem, grubbel & ältande och om att hantera känslor. Programmen består av en träff i veckan online, samma dag och tid, fyra veckor i rad. Mellan varje tillfälle arbetar man med olika hemövningar som man får personlig återkoppling på från våra behandlare. Tillfällena leds av våra legitimerade behandlare och behandlingen sker på primärvårdsnivå, d.v.s. på samma nivå som du får hos din vårdcentral. 

Känner du att det dåliga måendet börjar bli övermäktigt och påverkar vardagen, tveka inte att ringa ”din person”, kontakta din vårdcentral eller oss på PrataMera. Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Ta hand om dig.

Mer läsning

Hur kan vi hantera ”laddade” dagar?

Vissa dagar på året kan vara mer känsloladdade än andra. Det kan vara vid högtider, egna personliga minnesdagar eller temadagar som exempelvis alla hjärtans dag, fars- eller mors dag. Dagar som gör att man kanske blir påmind om en smärtsam händelse eller att man befinner sig i en oönskad livssituation som blir mer påtaglig än vanligt. Hur kan vi göra för att hantera vårt mående dessa ”laddade” dagar, och göra det lite mer uthärdligt?

Läs mer
Till dig som famlar - om hur poesi kan vara plåster för själen

Om du har lyssnat på PrataMeraPodden förut, så känner du vid det här laget väl till poddens ambition att bidra till att vi vågar vara mer öppna med vår sårbarhet, våra rädslor och misstag, så att vi kan utvecklas, ta hand om oss själva, varandra och planeten! Döm av min glädje när jag i detta avsnitt får prata med någon som med emfas och precision gör just detta, nämligen poeten som ligger bakom instagramkontot Korsdragspoesi: Pia Eriksson!

Läs mer
Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre!

Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre! Känner du dig stressad inför vårens studier och  krav? Att stressen kommer då och då inför någon tenta behöver det inte vara något problem, men att känna sig ständigt stressad kan påverka både din hälsa och studier negativt. Nyckeln heter återhämtning!

Läs mer
1 2 3 29

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram