Vägen ut ur ett dåligt mående

En person promenerar på en gångväg i vinterlandskap
PrataMera
2023-11-13

Vägen ut ur ett dåligt mående kan se ut på olika sätt. För en del kan det räcka med att prata med en nära vän, en anhörig eller en annan person man känner förtroende för. För några behövs det mer hjälp, till exempel mer kunskap och förståelse för varför man mår som man mår, och även få hjälp att hitta strategier och verktyg för att komma ur den negativa spiralen och vända det dåliga måendet till något bättre.

När vi får mer kunskap får vi även en djupare förståelse för vårt eget eller en närståendes mående och vi kan även komma till insikt om vi vill eller behöver söka hjälp för att må bättre. På vår hemsida har vi samlat fakta och råd kring olika besvär som kan vara hjälpfulla att ta del av. Här kan du få information om olika psykiska besvär som exempelvis ångest, stress, nedstämdhet och depression och social ångest. Du hittar konkreta självhjälpsråd och kan lyssna på en gratis avspänning i form av mindfulness, läsa om ångestens funktion och hur man kan övervinna den. Det finns också ett antal självtester som du kan göra själv i lugn och ro för att få en överblick över din livssituation och ditt upplevda mående.

PrataMera startade 2017 med visionen att göra psykologisk hjälp tillgänglig för så många som möjligt. Förutom att erbjuda psykologisk behandling online, arbetar vi även förebyggande genom att ge stöd och sprida kunskap om olika aspekter av psykisk ohälsa, bland annat genom våra bloggartiklar, PrataMeraPodden eller våra öppna föreläsningar. Genom att hjälpa till att erbjuda kunskap och öppna upp för samtal kring psykisk hälsa hoppas vi kunna bidra till att sänka trösklar för att våga ta det första steget till hjälp, och kanske även vara med och minska tabut att prata om mental hälsa.

För den som känner att det behövs mer hjälp att få kan PrataMeras korttidsprogram vara ett bra första alternativ till ett bättre mående. Vi erbjuder program som behandlar bland annat stress & utmattning, oro & ångest, självmedkänsla, sömnproblem, grubbel & ältande och om att hantera känslor. Programmen består av en träff i veckan online, samma dag och tid, fyra veckor i rad. Mellan varje tillfälle arbetar man med olika hemövningar som man får personlig återkoppling på från våra behandlare. Tillfällena leds av våra legitimerade behandlare och behandlingen sker på primärvårdsnivå, d.v.s. på samma nivå som du får hos din vårdcentral. 

Känner du att det dåliga måendet börjar bli övermäktigt och påverkar vardagen, tveka inte att ringa ”din person”, kontakta din vårdcentral eller oss på PrataMera. Du är inte ensam och det finns hjälp att få.

Ta hand om dig.

Mer läsning

Må bättre under kris del 3 – omvärdera det som är viktigt på riktigt

En kris kan, efter att den är över, få oss att växa som människor. Vi kan med krisen få möjlighet att omvärdera vad som är viktigt i livet och vilja fokusera på sådant vi tidigare tog för givet. Att träffa en vän på riktigt och inte bara via dataskärmen, att inte behöva bära ansiktsmask eller kunna resa mer fritt. Genom att medvetandegöra vad vi tycker är viktigt och värderar i livet, kan vår livskvalitet öka och vår ångest kan minska.

Läs mer
Må bättre under kris del 2 – om tankefällor och återhämtning

Vi har en tendens att tro på det vi tänker, utan att faktiskt ha bevis för att det är sant. En tanke kan skapa stress, oro och dra oss med långt in i katastroftankens värld. ”Jag gick förbi någon som hostade, nu kommer jag säkert bli sjuk, kanske dö, vad händer då med mina nära och kära…”. Men det finns strategier för att inte dras med i dessa tankar.

Läs mer
Må bättre under kris del 1 – om att hantera oro i en osäker tid

En kris uppstår när våra tidigare erfarenheter inte räcker för att vi ska kunna hantera en ny och svår situation vi står inför, utan att börja må dåligt.

Läs mer
1 2 3 20

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram