Hur mår man när man är utbränd?

Hur mår man när man är utbränd?
PrataMera
2024-04-16

Utmattningssyndrom, även känt som utbrändhet, är ett allt vanligare hälsoproblem i dagens stressade samhälle. Många gånger kan symptomen vara svåra att känna igen, vilket kan leda till att många går runt och kämpar utan att förstå varför de känner sig så utmattade och nedstämda. Känner du dig alltid trött även fast du sovit, har svårt att koncentrera dig eller känner att du har svårt att hantera dina känslor? Det kan vara tecken på att du lider av utmattningssyndrom. Läs vidare för att få en bättre förståelse för vad utmattningssyndrom är och hur det kan visa sig i vardagen.

Testa din psykiska hälsa: Gör ett stresstest

Hjärnans funktion påverkas

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår till följd av höga nivåer av stresspåslag över längre tid med för få inslag av återhämtning. Vanligt är att det pågår under flera års tid men rent diagnostiskt bör det ha pågått minst sex månader. Exakt hur vi påverkas av utmattningssyndrom är väldigt individuellt men det finns en rad med symptom som kännetecknar tillståndet. Utmattningssyndrom brukar leda till fysiska förändringar, känslomässiga förändringar och beteendemässiga förändringar.

Vanligt är till exempel att hjärnans funktionsnivå påverkas med koncentrationssvårigheter och problem med beslutsfattning. Det kan visa sig om man ska ha flera bollar i luften samtidigt, ska läsa en bok eller bestämma något på jobbet. Många kan uppleva att de blir “tomma” i huvudet eller har svårt att tänka. Andra kan uppleva att tankarna är ostoppbara, att allt är ett kaos med tusentals olika tankar på en och samma gång. Ett annat vanligt tecken på hög stressbelastning är minnessvårigheter, vilket kan innebära att man kan glömma låsa dörren, hämta barnen eller betala räkningarna.

Vanligt är att söka hjälp för de kroppsliga symptomen i första hand, till exempel huvudvärk, olika former av magbesvär och infektioner (på grund av att immunförsvaret är nedsatt). Kanske upplever man en ökad nivå av smärta i axlar, nacke eller rygg. Ökad trötthet och sömnbesvär är andra vanliga symptom.

Mer läsning: Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Vi påverkas både fysiskt och psykiskt

Utöver de fysiska bitarna påverkas vi också känslomässigt. Ilska och irritation kan uppstå oftare. Många upplever oro, ångest och rädsla, både som en direkt reaktion på hur stress påverkar kroppen men också som en ökad känslighet i andra situationer. Det är inte ovanligt att drabbas av panikattacker. Nedstämdhet förekommer i många fall och ibland övergår det i en depression (vilket lite felaktigt brukar kallas för utmattningsdepression), till exempel om du är en högpresterande person som inte kan acceptera att stressen leder till minskad förmåga att prestera. Att uppleva skuld och skam över att inte orka som förut, inte klara av saker eller för att ha hamnat i svår situation.

Ovanstående förändringar kan leda till ett förändrat beteendemönster. Exempelvis kan man bli passiv mot omgivningen och kanske isolera sig till följd av svårigheter att hantera olika intryck. Vi kan försöka prestera mer, det vill säga ta på oss fler arbetsuppgifter, göra saker ännu fortare och kanske vara ännu mer perfektionistisk. Vid stress är det vanligt att uppleva kontrollförlust och till följd av det kan olika kontrollbeteenden öka.

Andra beteendeförändringar är att vi kan bli mer aggressiv vilket kanske innebär fler konflikter eller att vi kör bil fortare. Det är vanligt att tänka mer negativt och att grubbla och älta saker i större utsträckning. Sen tenderar vanorna att bli mer destruktiva. Vi kanske ökar mängden alkohol vi dricker eller mängden nikotin och koffein vi stoppar i oss. Även mat (skräpmat), godis och läsk ökar i intag.

Prioritera dig själv

Sammanfattningsvis är utmattningssyndrom en allvarlig hälsorisk som påverkar många människor i dagens samhälle. För att må bättre och hitta återhämtning är det viktigt att ta hand om sig själv genom att prioritera vila, regelbunden motion och en hälsosam kost. Att prata med nära och kära samt söka professionell hjälp hos exempelvis en psykolog eller psykoterapeut kan vara avgörande för att komma tillbaka på rätt spår. Kom ihåg att det är okej att be om hjälp och att ta hand om dig själv – din hälsa är det viktigaste du har.

Ta hand om dig.

PrataMeras program
Vägen ut ur stress och utmattning
Få kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att återhämta dig från stress eller utmattning – och hitta en hälsosam balans som håller i din vardag på lång sikt

Mer läsning

Hur kan vi hantera ”laddade” dagar?

Vissa dagar på året kan vara mer känsloladdade än andra. Det kan vara vid högtider, egna personliga minnesdagar eller temadagar som exempelvis alla hjärtans dag, fars- eller mors dag. Dagar som gör att man kanske blir påmind om en smärtsam händelse eller att man befinner sig i en oönskad livssituation som blir mer påtaglig än vanligt. Hur kan vi göra för att hantera vårt mående dessa ”laddade” dagar, och göra det lite mer uthärdligt?

Läs mer
Till dig som famlar - om hur poesi kan vara plåster för själen

Om du har lyssnat på PrataMeraPodden förut, så känner du vid det här laget väl till poddens ambition att bidra till att vi vågar vara mer öppna med vår sårbarhet, våra rädslor och misstag, så att vi kan utvecklas, ta hand om oss själva, varandra och planeten! Döm av min glädje när jag i detta avsnitt får prata med någon som med emfas och precision gör just detta, nämligen poeten som ligger bakom instagramkontot Korsdragspoesi: Pia Eriksson!

Läs mer
Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre!

Om pluggstress – så här mår och studerar du bättre! Känner du dig stressad inför vårens studier och  krav? Att stressen kommer då och då inför någon tenta behöver det inte vara något problem, men att känna sig ständigt stressad kan påverka både din hälsa och studier negativt. Nyckeln heter återhämtning!

Läs mer
1 2 3 29

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram