Hur går man vidare efter en anhörigs självmord? (Del 3)

Hur går man vidare efter en anhörigs självmord? En person står utomhus med ryggen mot kameran
PrataMera
2018-06-17

I denna tredje och sista del kring självmord belyser vi hur man kan orka ta sig vidare och finna mening och livsglädje igen efter att en nära anhörig har tagit sitt liv.

Det är alltid ett mycket omvälvande trauma när en nära anhörig tar livet av sig. De efterlevande brukar i regel drabbas av en chock och småningom av en tsunami av smärtsamma känslor bl a sorg och förtvivlan etc. Alla dessa känslor överväldigar det mänskliga psyket till den grad att man automatiskt avskärmar sig från den smärtsamma verkligheten för att kunna överleva. Allt kan då kännas overkligt. Oftast finns en intellektuell insikt om att den overkliga händelsen, känslorna till trots, har inträffat på ett brutalt sätt även om den efterlevande inte har förmågan att ta in verkligheten och bearbeta dessa känslor.

Hur går man vidare? Att acceptera förlusten och sörja är den väg som människor i tusentals år har trampat på när nära och kära har gått ur världen. Sorgen brukar delas in i olika faser. Den första fasen är chockfasen där man förnekar verkligheten och har svårt att ta in informationen. Andra fasen, reaktionsfasen, kommer sedan med starka känslostormar som ledsenhet, tårar och ilska och kan blandas med känslor av tomhet och apati. Sedan kommer den tredje fasen, bearbetningsfasen, där man accepterar verkligheten och förlusten och inne i den fjärde och sista fasen blickar man framåt igen, en s k nyorientering, man lever vidare och sorgen blir en integrerad del av ens historia.

Läs även: Förstå och hantera din sorg genom att prata om den

Man ska sörja. Och sorgen är en process som brukar ta tid och varje sorg är unik. Intuitivt drivs man dock till att stänga av och fly, vilket inte hjälper i det långa loppet. Sorgen kan väcka rädsla och impuls till undvikande. Konfrontation med den smärtsamma verkligheten däremot gör den i längden mer tolerabel om man mobiliserar sitt sociala nätverk. Att sörja tillsammans med andra, t ex övriga familjen, kan göra det lättare att bära sorgens tunga börda. Att prata med någon om det inträffade och dess olika aspekter är också ett sätt att närma sig sorgen och smälta den. Det kan vara en medmänniska t ex en god vän, en diakon eller en professionell hjälpare som psykolog eller psykoterapeut.

En del av acceptansen kan handla om det faktum att den man förlorat valt att begå självmord, även om valet kan te sig obegripligt för de efterlevande, bl a för att det har tillfogat  en enorm smärta och förtvivlan. Acceptansen är en del av sorgeprocessen. Om man behöver mer stöd kan man överväga att ta kontakt med Riksförbundet för Suicid-Prevention och Efterlevandes Stöd som ger stöd till människor som förlorat en närstående i självmord.

Under den tid som man sörjer behöver man ta hand om sig själv. Viktigt är att fortsätta med dagliga rutiner men att sänka kraven på sig själv om man känner sig trött och utmattad. Se till att sova bra och ha en fungerande vardag för övrigt. Man behöver ge sig själv, och sorgen, tid.

Ta hand om dig.

Fler man kan vända sig till (kanske främst om det är mindre akut men också för egen del som anhörig/vän):

Hela artikelserien:

I skuggan av ett självmord, del 1
Hur kan man hjälpa en person med självmordstankar (del 2)
Hur går man vidare efter en anhörigs självmord (del 3)

Mer läsning

Hur självkritik fungerar och hur det kan bemötas

Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Läs mer
Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Stress är en del av vardagen och din kropp är konstruerad att klara av påfrestningar i korta perioder. Om stressen däremot blir långvarig påverkas din kropp negativt om den inte får återhämtning. Pågår stressen för länge kan du drabbas av utmattningssyndrom.

Läs mer
Peace in our time

Välkommen till PrataMeraPodden!

Podden som bidrar till att vi pratar mera om psykisk ohälsa, skapar modiga möten där vi lyfter fram våra rädslor och misstag och sprider lite vänlighet i världen. I PrataMeraPoddens premiäravsnitt för säsong 2 har jag bjudit in Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Vilken rivstart!

Läs mer
1 2 3 24

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram