Program

Förstå och påverka din sömn

Vår sömn har en viktig uppgift - att se till att vi får den återhämtning vi behöver, både fysiologiskt och psykologiskt. När vår sömn inte fungerar kan vi uppleva en stor dagtrötthet som i sin tur kan leda till en sämre förmåga att fungera på jobbet, i skolan, i sociala eller andra viktiga sammanhang. Ångest, nedstämdhet och även fysisk ohälsa kan också kopplas samman med sömnbrist.

”Förstå och påverka din sömn” är en serie träffar online där du får kunskap och verktyg som hjälper dig att förstå din sömn bättre, se vad i din vardag som påverka din sömn, hur du kan hjälpa dig själv att sova bättre och ha en plan framåt för att hantera din sömn på egen hand.
Alla träffar sker online i grupp. Det är möjligt att interagera men du kan välja att vara anonym inför andra deltagare. Programmet är på primärvårdsnivå och leds av legitimerade behandlare. Ditt deltagande i programmet är kostnadsfritt.
PrataMeras program är en fyra veckors korttidsbehandling för dig med milda eller medelsvåra psykiska besvär och är ett bra första steg till ett bättre mående. Programmet består av en träff i veckan, samma dag och tid, fyra veckor i rad online. Mellan varje tillfälle arbetar du med olika hemövningar som du få personlig återkoppling på från våra behandlare. 

Aktuella programstarter

Fyra tillfällen, fyra veckor i rad
 • Tisdag start 26/9 kl. 10-11. Övriga tillfällen 3/10, 10/10, 17/10 Boka
Se samtliga program
Behandlingsmodell
Vår behandlingsmodell består av iKBT-moment, där du får hjälp med strategier för att förbättra ditt psykiska mående. En central del är att du på egen hand jobbar med övningar, vilket är nödvändigt för att nå önskad effekt.
1
Självskattning, start
 •  Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Fyra tillfällen
 • Leds av leg. psykologer och psykoterapeuter
 • Livechatt
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
1
Självskattning, start
 • Sker i anmälningsprocessen
 • Ger ingångsvärde inför behandling
 • Återkoppling ges av behandlare
2
Träffar
 • Online, i grupp
 • Fyra tillfällen
 • Leds av legitimerade behandlare
3
Hemövningar
 • Tre hemövningar
 • Återkoppling ges av behandlare
4
Självskattning, avslut
 • Sker efter sista tillfället
 • Synliggör effekten av genomförd behandling
 • Återkoppling ges av behandlare

Innehåll för detta program

 • Tillfälle 1: Under det första tillfället tittar vi närmare på sömnens funktion, vad som händer när vi sover och varför det är så viktigt med sömn och återhämtning för att våra kroppar ska kunna fungera optimalt. Vi pratar även om hur KBT kan hjälpa vid sömnbesvär och varför det kan vara att föredra att prova vid sömnbesvär.
 • Tillfälle 2: Andra tillfället kommer vi att titta närmare på sömnhygien – om att skapa goda vanor kopplat till din sömn och att sova. Vi pratar även om kroppen och hjärnan och hur den påverkas när vi inte får den sömn vi behöver.
 • Tillfälle 3: Tredje tillfället fokuserar vi på hur oro och stress kan försämra vår sömn och hur vi kan hitta strategier och verktyg för att hantera stressreaktioner och orons makt.
 • Tillfälle 4: Vid fjärde och sista tillfället tittat vi på planering framåt, hur kan vi upprätthålla förändrade sömnvanor och hur hanterar vi bakslag. Vi pratar även om mål och sömn framåt.

Mellan träffarna får du själv arbeta med en sömndagbok för att få en tydligare bild av dina sömnproblem och kunna följa vad som händer.

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en så kallad screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär varje deltagare upplever i tid för uppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta. 

Mellan träffarna
Mellan dessa tillfällen jobbar du med olika hemuppgifter, där du får personlig återkoppling från våra behandlare. Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna delta behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Om ditt deltagande
Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera iKBT-program samtidigt. Om du under träffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista tillfället.

Övrig vårdgivare (vårdcentral, psykiatri)
Om du har en inplanerad vårdkontakt med en kurator, psykoterapeut eller psykolog hos en annan vårdgivare som infaller under programmets tidsperiod, kan du inte delta i detta program hos oss på PrataMera. Vi är en del av den offentliga hälso- och sjukvården och lyssnar till de förordningar som finns för hur vi kan och får erbjuda vård. Om så är fallet är du varmt välkommen åter till oss när du gått klart din pågående behandling hos din andra vårdgivare.

Plats
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Kostnad
Deltagande i programmet motsvarar primärvård, som ett besök på din vårdcentral. Du deltar utan kostnad.

Möt våra behandlare i detta program
Programträffarna leds av en av våra legitimerade behandlare. Här är de som du träffar under programmet.
Paul George Johansson
Paul George Johansson
Legitimerad psykolog
Sagt om oss
”Grundläggande och tydligt. Lämnade mig med en känsla av att vilja ha mer.”
”Väldigt givande, nu förstod jag både varför jag är i situationen jag är och vad jag behöver göra.”
”Konkreta tips som jag kan använda direkt. Övningar som känns avstressande men som jag behöver träna på.”
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram