fbpx
Nätterapi för visar lovande resultat för allvarligare stressproblem
#

En ny svensk studie visar att patienter med svår stressrelaterat ohälsa upplever en tydlig symptomlindring efter 12 veckors behandling med terapiprogram. Förhoppningsvis kommer resultatet på sikt kunna innebär en bra och kostnadseffektiv behandling för personer med dessa besvär. 

Stressrelaterade problem, och däribland utmattningssyndrom,  är ett växande problem. Behandlingsalternativen är begränsade och i dag finns dåligt med evidensbaserad hjälp att få. Enligt en ny svensk studie kan KBT-behandling via internet leda till minskade symptom på exempelvis graden av upplevd stress, utmattning, sömnproblem samt depression och ångest. I studien ingick 100 personer med bl.a. utmattningsyndrom.

Studien har genomförts av psykologen Elin Lindsäter, doktorand vid Karolinska institutet.

Personerna som genomgick KBT-behandlingen fick lära sig hur de ska kunna få regelbunden återhämtning i vardagen och samtidigt närma sig det som de själva upplever som en meningsfullt liv. Under behandlingen hade de veckovis kontakt med en behandlare. Det gjordes mätningar före och efter internetbehandlingen, samt sex månader efter avslutad terapi.

Resultatet visade en tydlig skillnad på dem som genomförde KBT-behandlingen, i upplevd stress, utmattning mm. jämfört med kontrollgruppen (dvs. personer som endast stod på väntelistan utan behandling). En stor del av de som deltog slutförde hela behandlingen och de var dessutom väldigt nöjda med den,

Dessa lovande resultat behöver forskas mer på men förhoppningen är att kunna erbjuda effektiv behandling med hög tillgänglighet och låga kostnader.

(Källa: https://www.karger.com/Article/Abstract/490742)

Related Posts

Leave a comment

femton − tre =