fbpx
Nätterapi minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia
#

Enligt en ny stor studie som publicerats i tidskriften Lancet Psychiatry resulterade behandling via terapiprogram till minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia. Fynden visar inte bara effekten av nätterapi utan också att sömnproblem är en stark bidragande faktor till psykotiska upplevelser och andra psykisk besvär.  

I studien deltog ca 4000 studenter med sömnbesvär. Deltagarna lottades antingen till en grupp med kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet eller till grupp med standardterapi. Standardterapin innebar minimalt med hjälp eller ingen hjälp alls. Studien utvärderades efter 10 veckor med hjälp av olika skattningsinstrument.

Resultaten visar vikten av en fungerande sömn, och enligt forskarna så borde sömnproblem ha en högre prioritet inom vården. De antyder att behandlingar mot sömnlöshet skulle kunna vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa. Resultaten stärker också bilden av den potentiella nyttan med terapi via nätet.

Terapiprogrammen bestod av sex olika interaktiva avsnitt. Deltagarna hade tillgång till programmet både via sin dator och mobil. Programmen anpassades för respektive deltagare efter bedömningen. Under behandlingen jobbade deltagarna bl.a. med öka sin kunskap kring sömn, kartlägga och föra dagbok över sin sömn, avslappningsövningar, mindfulness, stimuluskontroll (inte ligga kvar vaken längre än 15-20 min) och sömnrestriktion (minska sin tid i sängen i syfte att öka sömnkvalitén) mm.

Enligt forskarna är en nackdel med studien att många av de som påbörjade behandlingen inte slutförde den. Trots detta visar ändå studien bra resultat tack vare högt deltagarantal. Man föreslår att fler liknande studier ska genomföras i framtiden på personer som inte är studenter.

(Källa: The Lancet Psychiatry)

Related Posts

Leave a comment

tio − nio =