Lär er vårda er kärleksrelation
#

Upplever ni problem i er kärleksrelation och vill att den ska fungera bättre? I den här gruppen fokuserar vi på områden som kommunikation, konflikthantering, självkänsla, problemlösning och acceptans. Syftet med träffarna är att du/ni ska få med er olika verktyg som kan hjälpa dig/er att må bättre i relationen och stärka den genom att förstå er själva och varandra bättre, skapa goda förutsättningar för tillit och närhet och hitta fungerande sätt för att hantera konflikter.

Den här gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna. Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller inte när du anmäler dig.  

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDObservera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Läs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under det första tillfället går vi igenom stärkande aspekter i relationer och vilka problematiska mönster man kan behöva se upp med och arbeta för att bryta. Vi pratar även om kommunikation, med fokus på jag-budskap och aktivt lyssnande.

Andra tillfället ägnar vi främst åt likheter och olikheter, förväntningar och värderingar samt hur man kan hantera dessa. Vi pratar om vilja, förståelse, gränser och acceptans och lär oss också mer om medberoende.

Tredje träffen fokuserar vi på anknytningsmönster och hur tidigare erfarenheter påverkar våra sätt att vara i relationer. Vi pratar även om intimitet och om tankemönster och olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi främst åt självmedkänsla, problemlösning och andra färdigheter som är värdefulla att behärska i en kärleksrelation.

 

Inför träffarna
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  

Mellan träffarna
Mellan träffarna kan du, om du vill, arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna. Du anger redan när du anmäler dig om du vill jobba med hemuppgifter och få personlig återkoppling på dem. 

Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.  

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare. 

Efter träffarna
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång. 

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen. 

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Torsdag den 7/10. De andra gruppträffarna är den 14/10, 21/10 och 28/10.

Torsdagar kl. 18-19

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Träffarna leds av Irja Gleby, legitimerad psykoterapeut.

Med på träffarna är även kurator Anna Linde. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Related Posts