Lär er vårda er kärleksrelation
#

Upplever ni problem i er kärleksrelation och vill att den ska fungera bättre? I den här gruppen fokuserar vi på områden som kommunikation, konflikthantering, självkänsla, problemlösning och acceptans. Syftet med träffarna är att du/ni ska få med er olika verktyg som kan hjälpa dig/er att må bättre i relationen och stärka den genom att förstå er själva och varandra bättre, skapa goda förutsättningar för tillit och närhet och hitta fungerande sätt för att hantera konflikter.

Träffarna är kostnadsfria och sker online via videosamtal. Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder träffarna. Om du vill kan du mellan träffarna jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare. Du anger om du vill arbeta med hemuppgifter eller ej när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under det första tillfället går vi igenom stärkande aspekter i relationer och vilka problematiska mönster man kan behöva se upp med och arbeta för att bryta. Vi pratar även om kommunikation, med fokus på jag-budskap och aktivt lyssnande.

Andra tillfället ägnar vi främst åt likheter och olikheter, förväntningar och värderingar samt hur man kan hantera dessa. Vi pratar om vilja, förståelse, gränser och acceptans och lär oss också mer om medberoende.

Tredje träffen fokuserar vi på anknytningsmönster och hur tidigare erfarenheter påverkar våra sätt att vara i relationer. Vi pratar även om intimitet och om tankemönster och olika tankefällor.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi främst åt självmedkänsla, problemlösning och andra färdigheter som är värdefulla att behärska i en kärleksrelation.

Hemuppgifterna är frivilliga men uppmuntras för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Pratamera är en del av den offentliga hälso- och sjukvården vilket innebär att deltagande och kontakt med psykolog journalförs.

Torsdag den 5/11. De andra gruppträffarna är den 12/11, 19/11 och 26/11.

Torsdagar kl. 18.00-19.00.

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Träffar och återkoppling sker online.

Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med.

Deltagandet är kostnadsfritt. Uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr.

Träffarna leds av Lisa Lindblom, legitimerad psykolog.

Med på träffarna är även några av våra andra psykologer och/eller andra behandlare, för att t.ex. kunna svara på frågor i chatten medan träffarna pågår och för att ge deltagare feedback på hemuppgifter mellan träffarna. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under Om oss.

Related Posts