Förstå och påverka din sömn
#

Förstå och påverka din sömn

Vår sömn har en viktig uppgift – att se till att vi får den återhämtning vi behöver, både fysiologiskt och psykologiskt. När vår sömn inte fungerar kan vi uppleva en stor dagtrötthet som i sin tur kan leda till en sämre förmåga att fungera på jobbet, i skolan, i sociala eller andra viktiga sammanhang. Ångest, nedstämdhet och även fysisk ohälsa kan också kopplas samman med sömnbrist.

”Förstå och påverka din sömn” är en onlinegrupp där du får kunskap och verktyg som hjälper dig att förstå din sömn bättre, se vad i din vardag som påverka din sömn, hur du kan hjälpa dig själv att sova bättre och ha en plan framåt för att hantera din sömn på egen hand.

Så här går en grupp till
  • Gruppen är kostnadsfri och sker online via videosamtal.
  • Veckodag och tid: Onsdagar kl. 18.00-19.00
  • Du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är den av våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter som leder träffarna.
  • Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle.
  • Om du vill kan du mellan dessa tillfällen jobba med olika hemuppgifter och få personlig återkoppling av en av våra medverkande behandlare.
  • Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att ta del av det i efterhand.

När du anmält dig kommer du att få svara på ett antal frågor om hur du mår, en s.k. screening. Detta görs för att våra behandlare inför gruppstart ska kunna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare har, och för att du ska kunna utvärdera ditt mående igen efter sista gruppträffen. Formulären är obligatoriska för att du ska kunna delta på dessa gruppträffar. 

För att anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID. Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under den tid du deltar i gruppträffarnaLäs mer om gruppupplägget under Fördjupad information.

Medverkande
Porträtt bild på Anna Trulsson Sara Hickey
Anna Trulsson
Leg. psykolog
Sara Hickey
kurator

Du kommer möta Anna Trulsson, legitimerad psykolog och  Sara Hickey, kurator, som tillsammans håller i träffarna. De du har kontakt med i chatten medan träffarna pågår är också de som ger dig feedback på de hemuppgifter du gör mellan träffarna. Du kan läsa mer om våra legitimerade psykologer/psykoterapeuter och behandlare under Om oss.

Välkommen med din anmälan!

Här är en lite mer detaljerad beskrivning av vad de olika träffarna kommer att innehålla:

Under det första tillfället tittar vi närmare på sömnens funktion, vad som händer när vi sover och varför det är så viktigt med sömn och återhämtning för att våra kroppar ska kunna fungera optimalt. Vi pratar även om hur KBT kan hjälpa vid sömnbesvär och varför det kan vara att föredra att prova vid sömnbesvär.

Andra tillfället kommer vi att titta närmare på sömnhygien – om att skapa goda vanor kopplat till din sömn och att sova. Vi pratar även om kroppen och hjärnan och hur den påverkas när vi inte får den sömn vi behöver.

Tredje tillfället fokuserar vi på hur oro och stress kan försämra vår sömn och hur vi kan hitta strategier och verktyg för att hantera stressreaktioner och orons makt.

Vid fjärde och sista tillfället tittat vi på planering framåt, hur kan vi upprätthålla förändrade sömnvanor och hur hanterar vi bakslag. Vi pratar även om mål och sömn framåt.

Mellan träffarna får du själv arbeta med en sömndagbok för att få en tydligare bild av dina sömnproblem och kunna följa vad som händer.

 

Inför träffarna:
När du anmält dig får du e-post med länk till ett eller flera frågeformulär, en s.k. screening.  Du behöver svara på detta så snart du kan för att våra behandlare ska hinna bedöma vilken grad av besvär gruppens deltagare upplever i tid för gruppstart. Resultatet kan också hjälpa dig reflektera kring ditt mående och hur du tar hand om dig själv.  Efter sista grupptillfället erbjuds du att fylla i frågeformulären igen, så du har möjlighet att jämföra ditt mående nu och då, och reflektera över vad träffarna har gett dig.  

Mellan träffarna:
Mellan träffarna kan de deltagare som vill arbeta med olika hemuppgifter som introduceras under träffarna och få personlig återkoppling på dem. Hemuppgifterna är frivilliga men något vi uppmuntrar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan.

Det material som presenteras under träffarna skickas ut till alla deltagare.

Efter träffarna:
Efter sista tillfället skickas en utvärdering ut. Vi uppskattar verkligen att du svarar på den, då den kan ge oss värdefull feedback på hur vi kan förbättra upplägg och innehåll inför nästa omgång.

Din medverkan journalförs
För att kunna anmäla dig och delta på gruppträffarna behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankIDEnligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal, så att du som vårdtagare ska känna dig trygg med att du får god och säker vård. Vårt journalsystem följer reglerna för säkerhet från patientdatalagen, Datainspektionen och Socialstyrelsen.

Observera att du inte kan anmäla dig till eller delta i flera grupper samtidigt. Om du har en pågående samtalskontakt med oss rekommenderar vi att du i samråd med din behandlare pausar den kontakten under pågående gruppträffar. Detta för att du ska kunna fokusera helt på denna grupp och hemuppgifterna du får. Om du under gruppträffarna känner behov eller har önskemål om fördjupningssamtal under pågående träffar, rekommenderar vi att du bokar in en tid med oss efter sista grupptillfället.

Startdatum:
Onsdag den 8/6 Kl. 18.00-19.00

De följande träffarna:
15/6, 22/6 och 29/6

Plats:
Online. Det enda du behöver är en webbläsare och en smartphone, surfplatta eller dator.

Se i efterhand:
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett tillfälle, har du möjlighet att se presentationen i efterhand.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Nästa planerade uppstart av ”Förstå och påverka din sömn” är onsdag  13/7.
Anmälan öppnar 9/6 på www.pratamera.nu/grupper .

Delta i en av våra grupper online

Hos oss har du möjlighet att vara med i någon av våra grupper där du får kunskap och praktiska strategier för att förebygga och hantera nedstämdhet, depression, oro, ångest, svåra känslor, grubbel, ältande och andra former av psykisk ohälsa som hindrar dig i din vardag.

Related Posts