Social ångest (social fobi)

Social ångest, eller social fobi som det också kallas, innebär att du är rädd för att dra till dig uppmärksamhet, bli granskad av eller göra bort dig inför andra människor. De flesta av oss kan känna oss blyga eller osäkra i vissa sociala situationer, men om du har social ångest blir rädslan och ångesten så stark att du börjar svettas, blir torr i munnen, yr eller upplever känslor av panik. Ofta leder social ångest till att man undviker sociala situationer, som att äta med kollegorna i lunchrummet, åka buss eller gå på fest.

Symptom på social fobi

Om du upplever att din ångest kring sociala situationer begränsar dig i din vardag är det viktigt att du söker hjälp. Några vanliga symptom på social ångest är att:

 • Du är rädd för att hamna i centrum, göra bort dig eller att bli kritiskt granskad av andra
 • Du undviker prestationssituationer eller olika sociala sammanhang, till exempel genom att ofta tacka nej till umgänge, låta bli att äta på jobbet eller undvika att åka buss eller tåg
 • Du upplever intensiv rädsla när du utsätts för vissa eller olika sociala situationer, till exempel i form av en panikattack
 • Du använder dig av olika säkerhetsbeteenden för att hantera jobbiga sociala situationer, som till exempel att alltid ha hörlurar på dig bland andra människor, sitta längst bak i en föreläsningssal eller att sminka dig extra mycket för att dölja rodnad
 • Du har svårigheter att fungera i ditt vardagliga liv, till exempel på jobbet eller i skolan och har svårt att hantera kärleks- och vänskapsrelationer och sociala aktiviteter
 • Du upplever känslor som ledsenhet, skuld, skam och ilska
 • Du isolerar dig och upplever ensamhet

Symptom och diagnoser kan gå in i varandra och därför är det viktigt att du får hjälp att bedöma dina besvär av t.ex. en psykolog eller psykoterapeut om du känner igen dig i beskrivningen ovan. Läs gärna mer om hur en bedömning och behandling går till hos oss här på PrataMera.

Behandling

Det finns effektiv hjälp att få vid social ångest. Främst handlar det om psykologisk behandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi), vilket också är Socialstyrelsens främsta rekommendation. Det vanligaste är samtalsterapi, ofta ca 10-20 gånger, men det varierar beroende på hur allvarliga problem man har. Socialstyrelsen rekommenderar också medicinering med antidepressiv medicin. Medicinbehandling medför dock risk för biverkningar och återfall är inte ovanligt när medicineringen avslutas. Ibland förekommer en kombinationsbehandling. 

Här på pratamera.nu kan du få hjälp med ångestproblematik genom att gå ett iKBT-program eller genom samtalsterapi.

Här kan du göra ett självtest om ångest

Social ångest (social fobi)

De flesta av oss kan känna oss blyga eller osäkra i vissa sociala situationer, men om du har social ångest blir rädslan och ångesten så stark att du till exempel börjar svettas, blir torr i munnen, blir yr eller upplever känslor av panik. Ofta leder social ångest till att man undviker sociala situationer för att slippa obehaget, som till exempel att äta med kollegorna i lunchrummet, åka buss eller gå på fest. Om du upplever att din ångest i eller inför sociala situationer begränsar dig i din vardag är det viktigt att du söker hjälp. 

Att uppleva ångest i sociala situationer har historiskt sett varit funktionellt för oss människor. Förr i tiden var det livsviktigt att passa in i gruppen så att man som flock kunde överleva, och den som hamnade utanför riskerade att inte klara sig på egen hand. Idag ser samhället annorlunda ut, vi kan till exempel ofta försörja oss på egen hand, men vi är fortfarande skapta för att behöva andra människor och det är fortfarande viktigt för oss att känna att vi passar in, att vi inte uppfattas som konstiga eller avvikande. 

Social ångest medför ofta annan ohälsa
Social ångest innebär att du har en rädsla för att dra andras uppmärksamhet till dig, att de ska granska dig eller att du ska göra fel eller bort dig. Det är vanligt att också vara rädd för att ångestens symptom ska synas, som att du svettas, rodnar eller darrar. Det är inte bara när man befinner sig i situationen som ångesten kan uppstå, det är till exempel vanligt att oroa sig i förväg inför en situation eller att i efterhand grubbla över hur man hanterade situationen. 

Situationer som kan utlösa social ångest är både prestationssituationer (till exempel att hålla föredrag eller stå på scen) och vanliga vardagssituationer (prata med kassören på Ica eller äta med andra människor). Rädslan leder ofta till att du försöker undvika dessa situationer, eller att du utsätter dig för situationerna men har intensiv ångest under tiden. 

Social ångest klassas som ett av de mest handikappande ångesttillstånden p.g.a. de konsekvenser ångesten får för den drabbades vardagsliv. Det är inte ovanligt att bli isolerad, eftersom man har svårt att klara av sociala sammanhang som att jobba eller studera. Isoleringen och ensamheten leder ofta till ledsenhet och nedstämdhet eller känslor av skuld och skam. Det är också vanligt att en person som lider av social ångest har panikattacker, paniksyndrom, depression eller missbruksproblem. 

Olika varianter av Social ångest

Social ångest brukar delas in i två varianter, specifik social ångest och generaliserad social ångest. 

 • Specifik social ångest innebär att man känner rädsla eller ångest vad gäller enstaka eller avgränsade situationer som till exempel att hålla tal, uppträda inför publik eller att äta när andra ser på.
 • Vid generaliserad social ångest genomsyrar rädslan flera olika sociala situationer och sammanhang. Det kan handla om prestationssituationer men också vardagliga situationer där du umgås eller har någon form av social kontakt med andra människor.

 

Negativa tankar är vanligt vid social ångest

Vid social ångest har man ofta en rad olika tankar och antaganden om sig själv, som inte är baserade på fakta utan för det mesta helt enkelt felaktiga. Tankarna kan komma inför, under eller efter en situation, och temat brukar vara att man tror att andra uppfattar en negativt i olika situationer och nedvärderar en, till exempel:

 • att andra tycker illa om det du har på dig, hur du uttrycker dig och vilka åsikter du har
 • att det syns att du skakar eller rodnar och att någon tycker illa om dig på grund av det
 • att andra ska uppfatta dig på ett visst sätt till följd av det du sagt eller gjort
 • att någon ska tycka att du är dum eller konstig

Undvikande- och säkerhetsbeteenden vid social ångest

En person som har social ångest blir ofta expert på att använda sig av olika beteenden för att hantera olika situationer, till exempel undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden.

Undvikandebeteenden innebär att du undviker att hamna i situationer som riskerar att ge dig ångest. Några vanliga exempel på undvikandebeteenden är till exempel att tacka nej om någon vill umgås med dig eller bjuder dig på fest, att undvika åka buss eller tåg för att slippa möta andra människor, att låta bli att äta i skolmatsalen eller i lunchrummet på jobbet eller att handla alla kläder online för att slippa gå till en affär eller ett köpcentrum. 

Säkerhetsbeteenden innebär att du gör det som är ångestframkallande men har specifika hanteringsstrategier för att det ska kännas lättare eller mindre jobbigt. Det kan till exempel vara att ha hörlurar på dig när du går på stan eller åker buss eller att du låter bli att titta andra människor i ögonen. Om du är rädd för att skaka eller darra när du äter bland andra kanske du håller i ditt glas med båda händerna. Om du ska på en föreläsning sätter du dig längst bak. Det är inte ovanligt att sminka sig extra mycket för att det inte ska synas att du rodnar.

Fysiska reaktioner på social ångest

När du upplever ångest eller stark rädsla går kroppens naturliga försvarssystem i gång. Exempel på fysiska reaktioner du kan uppleva är:

 • Hjärtklappning eller yrsel
 • Du blir torr i munnen eller börjar svettas
 • Kroppen känns spänd
 • Du får domningar eller stickningar i händer och fötter
 • Du börjar skaka eller darra och rösten kanske låter skakig när du pratar
 • Du får svårt att andas och kan känna dig andfådd
 • Illamående och diarré är också vanligt

Självhjälpsråd för dig som har social ångest

Innan du börjar jobba med dina besvär på egen hand, eller påbörjar en behandling, till exempel genom ett iKBT-program eller samtalsterapi med en psykolog eller psykoterapeut, är det viktigt att utesluta eventuella medicinska orsaker till dina besvär. Därför är det bra att först ha haft kontakt med en läkare. Dessa råd, som utgår från KBT-terapi, kan hjälpa dig om du vill jobba med dina besvär på egen hand:

Skaffa kunskap om social ångest 
Kunskap kan lugna och bidra till att symptom inte förvärras eftersom du med kunskap får förståelse för vad som händer och varför. Fakta är en bra start och kan vara tillräckligt för vissa, men ofta behöver man mer djupgående kunskap om hur mekanismerna bakom ångesten fungerar. Du hittar bok- och lästips längre ner på sidan.

Undersök och ifrågasätt dina tankar 
Vid social ångest uppstår vanligen negativa tankar som “det jag säger låter dumt”, “jag gör bort mig” eller “alla tycker att jag är jättekonstig”. Det är svårt att förändra sina tankar men det går att förhålla sig till dem på olika sätt. Ett sätt är att undersöka och ifrågasätta de tankar du har:

 • Börja med att skriva ned de tankar som dyker upp i olika situationer där du upplever ångest.
 • Välj ut de situationer som är jobbigast eller känns mest typiska för dina problem. Tanken är att du ska skriva ned andra perspektiv eller tankar för varje situation. För att hitta andra perspektiv kan du till exempel fråga dig själv: hur vet jag att det är just på det sättet? Vad är det värsta som kan hända? Blandar jag ihop tankar med fakta? Finns det några bevis som talar för eller emot? Är min tanke enda förklaringen eller kan det finnas andra förklaringar? Hur skulle jag själv reagera om situationen var den motsatta? Drar jag förhastade slutsatser?
 • Genom att skriva ned och reflektera över de tankar du har kan du också skapa en viss distans till dem och därmed minska deras påverkan på dig.

Sätt upp en målhierarki 
Vid social ångest är det bra att tänka efter och skriva ner vilka situationer eller saker det är som framkallar ens ångest. När du gjort det kan du uppskatta graden av obehag eller ångestnivå varje situation eller sak innebär för dig, till exempel genom att sätta “poäng” på dem från 0 upp till 100, där 100 är maximalt obehag. Syftet med listan är att förbereda dig inför din kommande träning.

Träna på exponering
Genom att utsätta dig (exponera dig) för det som är ångestframkallande kan du övervinna dina besvär. Utgå ifrån de situationer i din målhierarki som har en ångestnivå runt 30, 40 och jobba dig uppåt.  Det bästa är att ta en nivå åt gången och kanske tillsammans med någon närstående du litar på i början. När du genomför övningarna ska du stanna kvar i situationen, trots det obehag eller ångest du känner, tills ångesten minskat rejält. Det är viktigt att du övar regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid. Under bok- och lästips längre ner på sidan finns länkar till litteratur och information om hur du kan övervinna din ångest.

Sluta med säkerhetsbeteenden 
Vid social ångest är det vanligt att använda sig av olika beteenden som en slags säkerhetslina för att inte göra bort sig, s.k. säkerhetsbeteenden. Det är viktigt att du själv kan se vilka dessa beteenden är för just dig och sluta använda dig av dem, särskilt när du börjar utmana dig själv utifrån din målhierarki. Om du till exempel har hörlurar på dig när du går genom stan eller åker buss så ska du sluta med det. Träna på att gå utan smink om du är rädd för att rodna eller håll glaset med en hand även om du riskerar att skaka. Låt bli att titta i mobilen när du är på offentliga platser och möt i stället andra människor med blicken.

Träna på acceptans 
Acceptans innebär att du accepterar dina tankar, känslor och situationer exakt som de är, utan att ha en åsikt eller att värdera det du upplever. Genom att träna på att acceptera, eller snarare konstatera det du upplever, kan du minska den onda spiral som kan uppstå när du tänker negativt om det du upplever. Att acceptera innebär inte att du ska låta bli att hantera dina jobbiga tankar och känslor, eller acceptera vad som helst, men att kämpa emot leder ofta till en värre upplevelse. Det är ett långsiktigt jobb att förändra tankar och känslor, och ofta behöver man professionell hjälp i form av till exempel iKBT eller samtalsterapi för detta. Ångest är och kommer alltid vara en del av ditt liv vilket innebär att du aldrig kommer att bli av med den helt. Men du kommer vara hjälpt av att träna på att acceptera dina besvär och se på ångest och oro som till exempel huvudvärk, något som du kan få ibland och som ger en kortare period av obehag utan att det innebär en katastrof. Du kan själv träna på att:

 1. Stanna upp
 2. Observera det du tänker eller känner i olika situationer. Vad är det som händer i dig just nu? Lägg märke till olika tankar, känslor eller kroppsliga fenomen.
 3. Försök att acceptera det du upplever oavsett vad det är.
 4. Låt sedan tankarna passera och släpp taget om dem.

Bok- och lästips om social ångest 

Ångestens funktion – hjälp att förstå varför du upplever ångest 
Här har vi sammanfattat information om ångest och vad den har för funktion. Om du vill försöka jobba med dina besvär på egen hand, är det hjälpsamt om du först lär dig mer om hur ångest fungerar.  

Övervinn din ångest 
Här har vi sammanfattat information om hur exponering fungerar och hur du kan utsätta dig för din ångest på ett effektivt sätt och undvika fallgropar. Bra att läsa om du vill jobba med dina besvär på egen hand.  

Social ångest – Att känna sig granskad och bortgjord 
av Anna Kåver  

Social fobi – Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi 
av Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring och Gerhard Andersson

 

Innehåll

Social ångest (social fobi)
Varianter av social ångest
Fysiska reaktioner
Självhjälpsråd
Bok- och lästips

PrataMeras Program

 • Korttidsprogram
 • Vid milda psykiska besvär
 • Kostnadsfri medverkan
 • Online
Till program
Vanliga frågor
Hur vet man om man har social ångest?
Symptomen kan inkludera känslor av nervositet, rädsla, och obehag i sociala situationer, som att tala inför grupper eller träffa nya människor. Fysiska symptom som illamående, svettningar och hjärtklappning kan också förekomma. Om dessa symptom uppkommer regelbundet och hindrar dig från att delta i sociala aktiviteter kan det vara ett tecken på social ångest.
Vad är skillnaden mellan social fobi och social ångest?
Social fobi och social ångest är två termer som ofta används om varandra, men de skiljer sig åt på vissa sätt. Social fobi kan beskrivas som en intensiv rädsla för situationer där man kan känna sig granskad eller bedömd av andra, medan social ångest handlar mer om en allmän oro och ångest i sociala situationer. Social fobi kan också ha en mer specifik rädsla för att göra bort sig eller bli utskrattad, medan social ångest kan vara mer diffus och allmän. Oavsett vilken term som används är det viktigt att söka hjälp om det påverkar ens livskvalitet.
Vad kan social ångest bero på?
Social ångest kan ha flera olika orsaker, såsom ärtliga faktorer eller tidiga trauman. Det kan också uppstå på grund av sociala faktorer som till exempel en dålig självbild, negativa erfarenheter i sociala sammanhang eller en känsla av att inte passa in. Social ångest kan vara ett resultat av en kombination av flera av dessa faktorer, och det är viktigt att identifiera orsakerna för att kunna behandla och hantera ångesten på ett effektivt sätt.
Vad ska man göra om man har social ångest?
Om du har social ångest kan det vara en god idé att söka professionell hjälp från en terapeut eller psykolog. Det finns olika typer av terapi som kan hjälpa dig att hantera dina känslor och beteenden i sociala situationer, till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT) och exponeringsbehandling där man utmanar sig för det som känns farligt, men på ett tryggt vis. Att lära sig avslappningsövningar eller mindfulness-tekniker kan också vara till hjälp. Det kan också vara viktigt att undvika självmedicinering med alkohol eller droger för att lindra ångesten, då detta kan förvärra problemet på sikt.
I vilken ålder debuterar social ångest?
Social ångest, även kallat social fobi, kan börja debutera redan i tonåren men kan även uppträda senare i livet. De första tecknen på social ångest kan märkas i tidiga tonåren och risken att utveckla tillståndet kan öka om man har haft negativa sociala erfarenheter tidigare i livet.
chevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram