Tvångssyndrom (OCD)

När du har tvångssyndrom, eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder) känner du att du måste tänka eller göra saker på ett visst sätt, annars får du ångest eller tror att något hemskt kommer att hända. 

Symptom på OCD

De flesta av oss kan ha några sådana här tankar och beteenden för oss utan att det stör oss i vardagen på ett negativt sätt. Men om tvångstankarna och dina tvångsmässiga handlingar begränsar dig i vardagen och blir ett hinder för att till exempel umgås med andra eller sköta studier eller arbete kan det handla om tvångssyndrom. Ofta är tvångssyndrom förenat med en stark känsla av skam, vilket kan göra det svårt att våga berätta om de problem man har och söka hjälp. Några vanliga symptom på tvångssyndrom är att:

 • Du har oönskade och återkommande tankar, bilder eller impulser som du upplever är påträngande och omöjliga att hantera
 • Du upplever stark ångest, obehag eller äckelkänsla
 • Du försöker ignorera eller motverka dessa tankar och bilder genom fysiska handlingar som att till exempel tvätta händerna, kontrollera hushållsprylar eller ställa saker i en viss ordning
 • Du försöker motverka de tankar och bilder du har med hjälp av mentala ritualer, som att räkna eller upprepa ord i det tysta
 • Tankarna och handlingarna tar mycket av din tid i anspråk, till exempel en timme eller mer varje dag
 • Dina tankar och beteenden påverkar din vardag på ett negativt sätt, till exempel genom att störa eller försvåra ditt arbete, dina studier, sociala aktiviteter eller relationer
 • Du isolerar dig från din omgivning Du upplever kroppsliga reaktioner som till exempel hjärtklappning, andningssvårigheter, yrsel, och koncentrationssvårigheter

Symptom och diagnoser som handlar om ångest kan gå in i varandra och därför rekommenderar vi att du söker hjälp av en professionell behandlare som kan göra en bedömning av de besvär du upplever innan du påbörjar en behandling.

Gör ett självtest om ångest 

Behandling av Tvångssyndrom (OCD)

Det finns effektiv hjälp att få vid tvångssyndrom. Främst handlar det om psykologisk behandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi), vilket också är Socialstyrelsens främsta rekommendation. Det vanligaste är samtalsterapi, ofta ca 10-20 gånger, men det varierar beroende på hur allvarliga problem man har. Socialstyrelsen rekommenderar i andra hand medicinering med antidepressiv medicin. Medicinbehandlingen medför dock risk för biverkningar och återfall är inte ovanligt när medicineringen avslutas. Ibland förekommer en kombinationsbehandling. 

Boka tid för bedömning

Tvångstankar

Tvångstankar är återkommande, ihållande och oönskade tankar, impulser eller inre bilder som känns påträngande och ger mycket ångest. Tankarna kan handla om olika teman, som renlighet, sexualitet, säkerhet, religion eller sådant man upplever som “förbjudet” eller omoraliskt. Vissa beskriver att det handlar om en “känsla”, till exempel ”äckel” eller en oklar känsla som säger att något ”bara är fel”. Ofta handlar det om katastroftankar, det vill säga att man tänker att något hemskt kommer att inträffa.

Exempel på tvångstankar kan vara att du ska sticka en kniv i någon, att en närstående kommer att dö, att du ska göra något starkt opassande i sociala sammanhang eller att du ska bli allvarligt sjuk genom smitta eller smuts. 

Tvångsbeteenden

Tvångsbeteenden är upprepade handlingar som du utför för att minska den ångest eller det obehag som tvångstankarna väcker, och som du känner dig tvingad att utföra. Målet att neutralisera ångesten fungerar, men bara kortsiktigt eftersom obehaget alltid kommer tillbaka och ofta blir allt större över tid.  Exempel på tvångsbeteenden kan vara:

 • att överdrivet och upprepat tvätta händerna efter ett toalettbesök
 • att upprepade gånger kontrollera att elektriska hushållsapparater är avstängda eller att ytterdörren är låst när du ska gå hemifrån
 • att sortera eller ställa saker på ett visst sätt
 • att ta på en specifik sak eller sätta på och stänga av lampan ett visst antal gånger innan du kan lämna rummet
 • Det är inte ovanligt att dessa beteenden leder till att man utvecklar långdragna, tidskrävande och komplicerade ritualer med ett enda syfte – att minska ångesten.

Mentala ritualer är också tvångsbeteenden Man kan också ha tvångshandlingar i form av mentala ritualer, eller tankeritualer, som kan vara närmast omöjliga att upptäcka för omgivningen. Det är lätt att blanda ihop dessa med tvångstankar men det finns en viktig skillnad; de mentala ritualerna har precis som andra tvångsbeteenden syftet att minska den ångest som tvångstankarna väcker. De mentala ritualerna kan till exempel handla om att räkna saker på ett visst sätt, tänka på ”rätt” saker eller säga vissa ord i sitt huvud i vissa situationer. 

Skam är vanligt vid tvångssyndrom

De som lider av tvångssyndrom vet ofta att deras tankar och handlingar är orimliga men kan ändå inte låta bli att tänka tankarna eller genomföra tvångshandlingarna. Ofta skäms man över sina tvångstankar och beteenden och skammen kan göra det svårt att berätta om sina problem eller söka hjälp. Tvångssyndrom leder ofta till att man drar sig undan och blir ensam, men kan också leda till att anhöriga och närstående dras in i ens besvär, oftast utifrån en välvilja och önskan att minska lidandet för personen som har tvångssyndrom. 

Självhjälpsråd för dig som har tvångssyndrom

Innan du påbörjar en behandling för dina besvär, till exempel genom att delta i ett program online eller samtalsterapi, är det viktigt att utesluta eventuella medicinska orsaker. Därför är det bra att först ha haft kontakt med en läkare. 

Dessa råd, som utgår från KBT-terapi, kan hjälpa dig om du vill jobba med dina besvär på egen hand: 

Skaffa kunskap om tvångssyndrom
Kunskap kan lugna och bidra till att symptom inte förvärras eftersom du med kunskap får förståelse för vad som händer och varför. Fakta är en bra start och kan vara tillräckligt för vissa, men ofta behöver man mer djupgående kunskap om hur mekanismerna bakom ångesten fungerar.  

Du hittar Bok- och lästips längre ner i menyn. 

Sätt upp en målhierarki
Vid tvångssyndrom är det bra att tänka efter och skriva ner vilka situationer eller saker det är som framkallar ens ångest. När du gjort det kan du göra en lista med dessa situationer eller saker och uppskatta graden av obehag eller ångestnivå varje situation eller sak innebär för dig, till exempel genom att sätta “poäng” på dem från 0 upp till 100, där 100 är maximalt obehag. Syftet med listan är att förbereda dig inför din kommande träning. 

Exponera dig för din ångest
Genom att utsätta dig (exponera dig) för det som är ångestframkallande kan du övervinna dina besvär. Utgå ifrån de situationer i din målhierarki som har en ångestnivå runt 30-40 och jobba dig uppåt.  Det bästa är att ta en nivå åt gången och kanske tillsammans med någon närstående du litar på i början. När du genomför övningarna ska du stanna kvar i situationen, trots det obehag eller ångest du känner, tills ångesten minskat rejält. Det är viktigt att du övar regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid. 

Under Bok- och Lästips längre ner i menyn finns länkar till litteratur och information om hur du kan övervinna din ångest. 

Sluta utföra dina tvångshandlingar
Vid tvångssyndrom är det vanligt att försöka neutralisera ångesten; om du till exempel får en tanke om att du har smitta på händerna, så tvättar du dem för att dämpa din ångest. När du ska bli kvitt din ångest är det nolltolerans som gäller mot dessa beteenden och ritualer. Om du till exempel har för vana att tvätta händerna fem gånger efter att du varit på toaletten så ska du bara tvätta dem en gång. Samma gäller om du måste kontrollera din spis eller låset på ytterdörren innan du går hemifrån till och så vidare. Om du inte vet hur många gånger eller hur lång tid som är rimligt för att utföra olika beteenden, kan du alltid höra med familj eller vänner hur de gör. 

Involvera familj och vänner
Innan du bestämmer dig för att börja jobba med dina besvär är det bra att prata med din närmaste familj och dina vänner. Dels för att de ska förstå vad du har för problem, dels för att de ska kunna underlätta för dig när du jobbar med detta.  

Ibland bidrar ens omgivning till att hålla kvar problem eller till och med förvärra symptom, oftast helt omedvetet eller för att de vill hjälpa till att lindra den ångest du upplever.  Därför är det otroligt viktigt att de förstår att det inte hjälper dig att övertala, trösta eller försäkra dig om olika saker, utan att du själv måste uppleva obehag för att komma över dina besvär. Det är också hjälpsamt om du berättar för dem hur du ska jobba med din ångest. Då kan de uppmuntra dig när du utsätter dig för de obehagliga situationerna du jobbar med. 

Träna på acceptans
Acceptans innebär att du accepterar dina tankar, känslor och situationer exakt som de är, utan att ha en åsikt eller att värdera det du upplever. Genom att träna på att acceptera, eller snarare konstatera det du upplever, kan du minska den onda spiral som kan uppstå när du tänker negativt om det du upplever. 

Att acceptera innebär inte att du ska låta bli att hantera dina jobbiga tankar och känslor, eller acceptera vad som helst, men att kämpa emot leder ofta till en värre upplevelse. Det är ett långsiktigt jobb att förändra tankar och känslor, och ofta behöver man professionell hjälp i form av till exempel iKBT eller samtalsterapi för detta. 

Ångest är och kommer alltid vara en del av ditt liv vilket innebär att du aldrig kommer att bli av med den helt. Men du kommer vara hjälpt av att träna på att acceptera dina besvär och se på ångest och oro som till exempel huvudvärk, något som du kan få ibland och som ger en kortare period av obehag utan att det innebär en katastrof. 

Du kan själv träna på att: 

 • Stanna upp
 • Observera det du tänker eller känner i olika situationer. Vad är det som händer i dig just nu? Lägg märke till olika tankar, känslor eller kroppsliga fenomen.
 • Försök att acceptera det du upplever oavsett vad det är.
 • Låt sedan tankarna passera och släpp taget om dem.

Bok- och lästips

Artiklar från Pratamera
Ångestens funktion – hjälp att förstå varför du upplever ångest
Kortare information om ångest och vad det har för funktion för för dig. Används som regel alltid i en terapi och rekommenderas att du läser om du tänkt jobba med dina besvär på egen hand.

Övervinn din ångest
Information om hur du ska utsätta dig för din ångest på ett effektivt sätt samt undvika fallgropar. Bra att läsa om du vill jobba med dina besvär på egen hand.

Böcker
Fri från tvång : steg för steg med kognitiv beteendeterapi
av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren 

Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi
av Olle Wadström 

Fri från oro, ångest och fobier; råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi 
av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung

Föreläsning om tvångstankar och tvångsbeteenden

Föreläsare: Paul George Johansson, leg. Psykolog på PrataMera
Sändes: 15 november 2023
Längd: 38 min

Föreläsningen går igenom vad OCD är, hur kan det yttra sig, hur man kan veta om man behöver hjälp och hur man som kan anhörig kan bemöta någon med OCD.

Innehåll

Tvångstankar
Tvångsbeteenden
Skam vanligt vid OCD
Självhjälpsråd
Bok- och lästips
Föreläsning

PrataMeras Program

 • Korttidsprogram
 • Vid milda psykiska besvär
 • Kostnadsfri medverkan
 • Online
Till program
Vanliga frågor
Vad är ett tvångssyndrom?
Ett tvångssyndrom, eller OCD som det ofta förkortas till, är en psykisk sjukdom som kännetecknas av upprepade, påträngande och oönskade tankar, bilder eller impulser (obsessioner) som leder till ångest och tvångsmässiga beteenden eller ritualer (kompulsioner) för att minska denna ångest. Tvångssyndromet kan ta olika former och innefatta allt från tvätt- och rengöringsritualer till kontrollbehov och tvångsmässig ordningsskapande. Personer med tvångssyndrom upplever ofta att deras tvångsbeteenden tar mycket tid och stör deras dagliga liv, vilket kan leda till betydande stress och funktionsnedsättning.
Vad är skillnaden mellan GAD och OCD?
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och tvångssyndrom (OCD) är båda ångeststörningar, men det finns skillnader mellan dem. GAD kännetecknas av långvarig oro och rädsla för olika saker i vardagen, medan OCD innebär återkommande tvångstankar och/eller tvångshandlingar som är obehagliga och tidskrävande. Personer med OCD kan uppleva en intensiv oro eller ångest om de inte utför sina tvångshandlingar eller följer sina tvångstankar, medan personer med GAD upplever mer allmän oro utan någon specifik anledning.
Vad kan trigga tvångstankar?
Tvångstankar kan utlösas av olika faktorer, men oftast är det en kombination av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer som spelar in. Stress, ångest och trauma kan öka risken för tvångstankar. Vissa personer kan också ha en ärftlig benägenhet att utveckla tvångstankar. Yttre faktorer, såsom överdriven renlighet, kan också spela en roll i att utlösa tvångstankar. Personer med tvångssyndrom känner ofta en påträngande känsla av att de måste utföra vissa handlingar eller tänka vissa tankar för att undvika obehagliga konsekvenser.
Hur bemöter man en person med tvångssyndrom?
När man bemöter en person med tvångssyndrom är det viktigt att ha tålamod och förståelse. Visa respekt för personens känslor och undvik att bedöma eller kritisera deras beteende. Att lyssna utan att döma och erbjuda stöd kan vara till stor hjälp. Undvik att bekräfta tvångshandlingar då det kan förstärka beteendet. Det är också viktigt att inte tvinga personen att konfrontera sina rädslor eller tvång, utan istället uppmuntra dem att söka professionell hjälp.
Är tvångssyndrom farligt?
Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som kan påverka en persons liv negativt, men det är inte farligt i sig själv. Tvångssyndrom är behandlingsbart och det finns flera effektiva terapier som kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten. Obehandlat tvångssyndrom kan dock påverka personens hälsa och välbefinnande, vilket gör det viktigt att söka professionell hjälp vid misstanke om sjukdomen. Om du känner igen symptom på tvångssyndrom hos dig själv eller någon annan, tveka inte att söka hjälp från en kvalificerad professionell.
chevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram