Fobier (Specifik fobi)

Om du känner en stark rädsla inför situationer eller saker som du egentligen vet inte är farliga eller livshotande på riktigt, kan det handla om specifik fobi. Fobier kan röra sig om allt ifrån saker som spindlar, sprutor eller hundar till situationer som att åka hiss, vistas i folksamlingar eller befinna sig på höga höjder. Ibland finns det en genetisk förklaring till att man har en fobi, medan det i andra fall kan bero på något du upplevt eller lärt dig att vara rädd för, till exempel från dina föräldrar.

Symptom

Några vanliga symptom på Specifik fobi är att:

 • Du har en överdriven rädsla för en specifik företeelse eller situation
 • Du undviker det du är rädd för
 • Om du ändå tvingas konfrontera det du är rädd för, får du intensiv ångest. Ibland liknar detta en panikattack.
 • Du upplever kroppsliga symptom som ökad puls, svettningar, häftigare andning, spändhet, illamående, kvävningskänslor eller yrsel i samband med det du är rädd för
 • Du får tankar som “jag kommer att dö” eller “jag kommer att bli galen” när du utsätts för din fobi eller inför att eventuellt utsättas för det du är rädd för

Obs! Symptom och diagnoser kan gå in i varandra och därför rekommenderar vi att du tar kontakt med en professionell behandlare för att få hjälp med en bedömning om du upplever besvär eller känner igen dig i symptomen ovan.

Behandling

Det finns effektiv hjälp att få vid specifik fobi i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Detta är den enda behandling som i nuläget har säkerställd effekt. Behandlingen går snabbt och många blir helt av med sina besvär. Samtalsterapi brukar innebära 1 – 5 sessioner. Det finns enligt forskning inget stöd för medicinsk behandling vad gäller specifik fobi.  

Här på pratamera.nu kan du få hjälp med ångestproblematik genom att gå ett iKBT-program, genom samtalsterapi eller genom att delta i ett program online.  

Specifik fobi

Specifik fobi innebär en överdriven rädsla för en specifik situation eller sak. Oftast undviker eller aktar du dig noga för det du är rädd för, eller så genomlider du det under intensiv ångest. Du som har fobi förstår egentligen att rädslan är överdriven och ologisk, men kan ändå inte hantera obehaget eller ångesten som uppstår. När du konfronteras med din rädsla uppstår ofta katastroftankar eller bilder som säger “jag kommer att dö” eller “jag kommer att bli galen”. Samtidigt går kroppens kamp- och flyktsystem i gång.   

När kamp- och flyktsystemet sätts i gång upplever du olika kroppsliga symtom som till exempel ökad hjärtfrekvens, häftigare andning, svettningar, illamående, tryck över bröstet eller spändhet. Detta är normalt och dessutom ofarligt, eftersom det är kroppens sätt att hantera både reell och upplevd fara. Kamp- och flyktsystemet kan gå i gång även inför en situation eller företeelse du är rädd för eller när det finns en risk att du kommer utsättas för din fobi.  

Flykt- och säkerhetsbeteenden vanliga vid fobi

Aktiveringen av kamp- och flyktsystemet leder oftast till att du flyr, till exempel att du springer ifrån en uteservering om du till exempel är rädd för fåglar. Det är också vanligt att använda sig av det som kallas för säkerhetsbeteenden, dvs. att du gör något för att den förväntade faran inte ska inträffa. Om du är rädd för att åka hiss, men ändå blir tvungen att göra det, använder du kanske en speciell andningsteknik för att inte få panik eller svimma.  

Det som händer när du använder säkerhetsbeteenden är att du tolkar ditt beteende som anledning till att katastrofen inte inträffade (trots att den inte skulle ha inträffat utan säkerhetsbeteendet). Både flykt- och säkerhetsbeteenden leder till upplevelsen att det var tack vare beteendet som katastrofen förhindrades. Denna slutledning är tyvärr felaktig och gör i stället att rädslan hålls vid liv, snarare än att minska. 

Vanliga fobier

Några av de vanligast förekommande fobierna är: 

 • djurfobier, det vill säga överdriven rädsla för till exempel fåglar, hundar, spindlar eller ormar 
 • fobi för naturföreteelser, till exempel höjder, vatten eller åska 
 • fobi för blod, injektioner eller skada som till exempel blodprov eller operationer 
 • fobier för specifika situationer som till exempel att åka hiss, flyga eller befinna sig i trånga utrymmen 
 • fobier för att kräkas, kvävas eller bli utsatt för bakterier och smitta   

En vanlig fobi är agorafobi, vilket också brukar kallas för torgskräck. Agorafobi innebär att du har en stark rädsla för att vistas på offentliga platser eller i situationer med många andra människor, som till exempel i matsalar, träningslokaler eller evenemang av olika slag. Ofta kan detta höra ihop med en stark rädsla för att få panikattacker, det vill säga paniksyndrom. Det du kan läsa mer om här.  

Om du får ångest av att dra till dig andras uppmärksamhet, granskas av andra, göra bort dig inför eller interagera med människor i olika situationer kan det röra sig om social fobi, eller social ångest 

Att vara överdrivet rädd för att vara eller bli allvarligt sjuk och därför använda sig av olika kontroll- eller undvikandebeteenden för att hantera rädslan brukar kallas för hälsoångest, eller hypokondri.

Självhjälpsråd för dig som har Specifik fobi

Innan du börjar jobba med dina besvär på egen hand, eller påbörjar en behandling, till exempel genom ett iKBT-program eller samtalsterapi med en psykolog eller psykoterapeut, är det viktigt att utesluta eventuella medicinska orsaker. Därför är det bra att först ha haft kontakt med en läkare.  

Dessa råd, som utgår från KBT-terapi, kan hjälpa dig om du vill jobba med dina besvär på egen hand:  

Skaffa kunskap om fobier och ångest
Kunskap är viktigt och kan lugna och bidra till att symptom inte förvärras, eftersom du med kunskap får förståelse för vad som händer och varför. Fakta är en bra start och kan vara tillräckligt för vissa, men ofta behöver man mer djupgående kunskap om hur mekanismerna bakom ångesten fungerar. 

Du hittar Bok- och lästips längre ner på sidan.  

Sätt upp en målhierarki
Vid specifik fobi är det bra att tänka efter och skriva ner vilka situationer eller saker det är som framkallar ångest. När du gjort det kan du göra en lista med dessa situationer eller saker och uppskatta graden av obehag eller ångestnivå varje situation eller sak innebär för dig, till exempel genom att sätta “poäng” på dem från 0 upp till 100, där 100 är maximalt obehag. Syftet med listan är att förbereda dig inför din kommande träning.  

Träna på att exponera dig för din fobi
Genom att utsätta dig (exponera dig) för det som är ångestframkallande kan du övervinna dina besvär. Utgå ifrån de situationer i din målhierarki som har en ångestnivå runt 30, 40 och jobba dig uppåt.  Det bästa är att ta en nivå åt gången och kanske tillsammans med någon närstående du litar på i början. När du genomför övningarna ska du stanna kvar i situationen, trots det obehag eller ångest du känner, tills ångesten minskat rejält. Det är viktigt att du övar regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid.  

Under Bok- och Lästips längre ner på sidan finns länkar till litteratur och information om exponering.  

Underhåll dina färdigheter
Som med det mesta du tränar på, är det viktigt att underhålla dina färdigheter. Det innebär att du bör fortsätta öva lite då och då även efter att den huvudsakliga träningen upphört. Det är också viktigt att du tränar på att utsätta dig för fobin i ditt vardagliga liv. Om det är fåglar på torget, gå dit och ät din lunch. Om du kan välja att sitta inne eller ute på fiket, välj det mer utmanande alternativet.  

Bok- och lästips

Artiklar från PrataMera: 

Ångestens funktion – hjälp att förstå varför du upplever ångest
Kortare information om ångest och vad det har för funktion för för dig. Används som regel alltid i en terapi och rekommenderas att du läser om du tänkt jobba med dina besvär på egen hand.

Övervinn din ångest
Information om hur du ska utsätta dig för din ångest på ett effektivt sätt samt undvika fallgropar. Bra att läsa om du vill jobba med dina besvär på egen hand.

Böcker:
Fri från oro, ångest och fobier – råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi 
av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung

Innehåll

Specifik fobi
Flykt- och säkerhetsbeteenden vanliga
Vanliga fobier
Självhjälpsråd
Bok- och lästips

PrataMeras Program

 • Korttidsprogram
 • Vid milda psykiska besvär
 • Kostnadsfri medverkan
 • Online
Till program
Vanliga frågor
Vilka olika fobier finns det?
En vanlig typ av fobi är specifik fobi, som innebär en intensiv rädsla för en specifik sak eller situation, till exempel höjder eller djur. Social fobi handlar om rädsla för sociala situationer och att bli bedömd av andra. Agorafobi handlar om rädsla för att befinna sig på platser där det kan vara svårt eller pinsamt att lämna, till exempel folksamlingar eller trånga utrymmen. Andra fobier inkluderar klaustrofobi, tandläkarskräck och flygrädsla.
Vilka är de vanligaste fobierna?
De vanligaste fobierna inkluderar agorafobi, social fobi, specifik fobi, klaustrofobi och höjdskräck. Agorafobi är rädsla för situationer där det kan vara svårt att fly eller där hjälp inte är tillgänglig, medan social fobi innebär rädsla för social interaktion. Specifik fobi innebär rädsla för ett specifikt föremål eller en situation, som till exempel spindlar eller flygning. Klaustrofobi är rädsla för trånga utrymmen och höjdskräck är rädsla för höjder. Det är viktigt att söka professionell hjälp om en fobi orsakar problem i vardagen.
Vad är en fobi?
En fobi är en irrationell och intensiv rädsla för en specifik situation, aktivitet, eller objekt. Personer med fobier upplever ofta en överdriven ångest som kan hindra dem från att utföra vardagliga uppgifter eller delta i sociala situationer. Det finns många olika typer av fobier, som t.ex. social fobi, agorafobi, specifik fobi (t.ex. rädsla för höjder eller spindlar) och separationsångest. En person kan utveckla en fobi på grund av tidigare trauman eller erfarenheter, men ibland kan en fobi uppstå utan någon uppenbar anledning. Behandling för fobier kan innefatta terapi och medicinering, och många människor kan lära sig att hantera sin fobi och minska dess påverkan på deras liv.
Vad kallas fobi för nålar?
Fobi för nålar, även känd som trypanofobi, är en extrem rädsla för injektioner eller stick med nålar. Personer med denna fobi kan uppleva intensiv ångest och undviker ofta situationer där de kan bli utsatta för nålar, vilket kan begränsa deras förmåga att söka medicinsk vård. Trypanofobi kan behandlas med terapi och andra metoder för att hantera rädslan, som gradvis exponering för nålar och avslappningsövningar.
chevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram