Nätterapi minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia

Nätterapi minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia
PrataMera
2017-09-10

Enligt en ny stor studie som publicerats i tidskriften Lancet Psychiatry resulterade behandling via terapiprogram till minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia. Fynden visar inte bara effekten av nätterapi utan också att sömnproblem är en stark bidragande faktor till psykotiska upplevelser och andra psykisk besvär.  

I studien deltog ca 4000 studenter med sömnbesvär. Deltagarna lottades antingen till en grupp med kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet eller till grupp med standardterapi. Standardterapin innebar minimalt med hjälp eller ingen hjälp alls. Studien utvärderades efter 10 veckor med hjälp av olika skattningsinstrument.

Se även självtest: Sömnbesvär

Resultaten visar vikten av en fungerande sömn, och enligt forskarna så borde sömnproblem ha en högre prioritet inom vården. De antyder att behandlingar mot sömnlöshet skulle kunna vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa. Resultaten stärker också bilden av den potentiella nyttan med terapi via nätet.

Terapiprogrammen bestod av sex olika interaktiva avsnitt. Deltagarna hade tillgång till programmet både via sin dator och mobil. Programmen anpassades för respektive deltagare efter bedömningen. Under behandlingen jobbade deltagarna bland annat med att öka sin kunskap kring sömn, kartlägga och föra dagbok över sin sömn, avslappningsövningar, mindfulness, stimuluskontroll (inte ligga kvar vaken längre än 15-20 min) och sömnrestriktion (minska sin tid i sängen i syfte att öka sömnkvalitén) med mera.

Enligt forskarna är en nackdel med studien att många av de som påbörjade behandlingen inte slutförde den. Trots detta visar ändå studien bra resultat tack vare högt deltagarantal. Man föreslår att fler liknande studier ska genomföras i framtiden på personer som inte är studenter.

Källa: The Lancet Psychiatry

 

Mer läsning

PrataMeraPodden avsnitt 7 - om att möta sjukdom och kris mitt i livet

Anna Kinnander möter författaren och psykologen Kristina Sandberg. Tillsammans samtalar de om sorg, döden och hur vi pratar med varandra om det. De pratar även om tankar och känslor som kan uppstå när man själv eller någon i sin närhet drabbas av en svår sjukdom med oviss utgång.

Läs mer
Grönska runt hemmet kopplad till bättre psykisk hälsa

En ny studie från Stockholms universitet visar att bostadsområden som är omgivna av grönska precis där man bor kan ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och leda till mindre uttag av antidepressiva läkemedel. Forskarna såg att risken för att ta antidepressiva läkemedel minskade med upp till 20 % för personer med mer grönska runt hemmet under studieperioden.

Läs mer
PrataMeraPodden avsnitt 6 - om graviditet, föräldraskap och psykisk ohälsa

En som drabbades av hyperemesis, den allvarligaste formen av graviditetsillamående under alla sina tre graviditeter är barnmorskan Katarina Svensson Flood, som återigen gästar PrataMeraPodden. Tillsammans med Anna Kinnander blir det ett samtal om hur den rosaskimrande föreställningen om tiden som gravid förvandlades till en period av graviditetsillamående och psykisk ohälsa. Vad innebär det att drabbas av hyperemesis? Hur hanterar man psykisk ohälsa under sin graviditet? Och vilket stöd kan man få från vården?

Läs mer
1 2 3 23

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram