Nätterapi minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia

Nätterapi minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia
PrataMera
2017-09-10

Enligt en ny stor studie som publicerats i tidskriften Lancet Psychiatry resulterade behandling via terapiprogram till minskade sömnproblem, hallucinationer och paranoia. Fynden visar inte bara effekten av nätterapi utan också att sömnproblem är en stark bidragande faktor till psykotiska upplevelser och andra psykisk besvär.  

I studien deltog ca 4000 studenter med sömnbesvär. Deltagarna lottades antingen till en grupp med kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet eller till grupp med standardterapi. Standardterapin innebar minimalt med hjälp eller ingen hjälp alls. Studien utvärderades efter 10 veckor med hjälp av olika skattningsinstrument.

Se även självtest: Sömnbesvär

Resultaten visar vikten av en fungerande sömn, och enligt forskarna så borde sömnproblem ha en högre prioritet inom vården. De antyder att behandlingar mot sömnlöshet skulle kunna vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa. Resultaten stärker också bilden av den potentiella nyttan med terapi via nätet.

Terapiprogrammen bestod av sex olika interaktiva avsnitt. Deltagarna hade tillgång till programmet både via sin dator och mobil. Programmen anpassades för respektive deltagare efter bedömningen. Under behandlingen jobbade deltagarna bland annat med att öka sin kunskap kring sömn, kartlägga och föra dagbok över sin sömn, avslappningsövningar, mindfulness, stimuluskontroll (inte ligga kvar vaken längre än 15-20 min) och sömnrestriktion (minska sin tid i sängen i syfte att öka sömnkvalitén) med mera.

Enligt forskarna är en nackdel med studien att många av de som påbörjade behandlingen inte slutförde den. Trots detta visar ändå studien bra resultat tack vare högt deltagarantal. Man föreslår att fler liknande studier ska genomföras i framtiden på personer som inte är studenter.

Källa: The Lancet Psychiatry

 

Mer läsning

Suicide Zeros kommunbarometer 2024 – Rekordmånga kommuner satsar förebyggande

För tredje året i rad släpper Suicide Zero sin undersökning hur Sveriges kommuners självmordsförebyggande arbete ser ut. I år har antalet kommuner som kan anses ha goda insatser mot självmord ökat kraftigt: Från 10 kommuner 2022, till 75 kommuner 2024.

Läs mer
PrataMeraPodden - Säsong 2

Varför har vår vikt i relation till vår hälsa blivit ett så infekterat och svårt ämne att prata om? Varför är det fortfarande så mycket fördomar kvar kopplade till vikt och hälsa och hur kommer det sig att vi fortfarande i 2024 ägnar oss åt body shaming? Är det här vårt sista tabu? Det är premiär för säsong 2 av PrataMeraPodden, och i första avsnittet träffa Anna Kinnander Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan.

Läs mer
Lägg mindre tid på sociala medier för förbättrad psykisk hälsa

En ny studie från Lunds universitet visar att både den psykiska hälsan och den egna självkänslan kan förbättras genom att lägga mindre tid på sociala medier.

Läs mer
1 2 3 16

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram