Hjälp till återgång i arbetet efter psykisk ohälsa

Hjälp till återgång i arbetet efter psykisk ohälsa
PrataMera
2017-12-04

Forskare vid Umeå universitet har tagit fram en praktisk handledning för hur återgång i arbetet ska kunna ske efter utmattning, psykisk ohälsa och långvarig smärta. Syftet är att underlätta både för den drabbade och för arbetsgivaren. 

Den psykiska ohälsan har senaste åren ökat och utgör idag ca 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Enligt Försäkringskassan har det skett en ökning på 129 procent från och med juni 2011 till och med halvårsskiftet 2017.

Forskarna har utvecklat grundmodellen

Forskare från Lund universitet har tidigare tagit fram en grundmodell för hur återgång till arbetat ska se ut. Detta har nu forskarna vid Umeås universitet vidareutvecklat via projektet "Strukturerad metod för hälso- och sjukvård, som främjar dialog mellan arbetsgivare och patient för att förbättra återgång i arbete vid psykisk ohälsa". 

Therese Eskilsson, som är forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och projektledare, säger enligt umu.se”I vår studie har 51 personer med utmattningssyndrom deltagit tillsammans med arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan”

Huvudsyftet har varit att ta reda på hur bra metoden är vid återgång i arbete samt hur bra verktyget är praktiskt för de som arbetar med förebyggande och rehabiliterande insatser inom vården. Forskarna har utvärderat projektet genom att intervjua personer med utmattningssyndrom, olika arbetsgivare, personer som arbetar med rehabilitering och personal från Försäkringskassan.

Viktigt att veta vem som gör vad

Forskningen publiceras nu som en bok med både teoretisk kunskap och praktiska verktyg. Tanken är att boken ska kunna användas vid själva mötet mellan den som drabbats och arbetsgivaren men också föra att anpassa och göra åtgärder vid återgång i arbetet.

”Vi har utvecklat en egen modell för samtalet som leds av en rehabiliteringskoordinator, och den resulterar i att man får en tydlig plan för vad som behöver göras och av vem” säger Therese Eskilsson enligt umu.se.

Boken beskriver konkret hur den sjukskrivne exempelvis kan lära sig sätta gränser eller göra avbrott för återhämtning men också hur arbetsgivaren kan informera kollegor, ordna speciella arbetsrum och anpassa arbetsuppgifterna.

Ta del av stödet kostnadsfritt
Vem som helst kan ta del av materialet  kostnadsfritt via exempelvis vårdhandboken.

(Källa: Umeå universitet)

Mer läsning

Vill du delta i en studie om hälsa och känslomässig belastning i arbetet?

Vill du delta i ett forskningsprojekt som undersöker vilken betydelse känslomässig belastning har för medarbetares hälsa? Högskolan i Gävle söker nu deltagare till en enkätstudie till forskningsprojektet ”Hälsa och känslomässig belastning i arbetet”.

Läs mer
Öppettider nationaldagen

PrataMera håller stängt torsdag den 6/6 men har öppet igen som vanligt fredag den 7/6.

Läs mer
Internationella dagen mot ätstörningar

Den 2 juni är det internationella dagen mot ätstörningar. Dagen är instiftad för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om ätstörningar runt om i världen. Ätstörningar är för många drabbade förknippat med starka känslor av utanförskap och skam vilket gör att det kan ta lång tid innan man söker hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning

Läs mer
1 2 3 22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram