Kan jag ha fått PTSD efter att ha funnit min pappa död?

Kan jag ha fått ptsd efter att ha funnit min pappa död
PrataMera
2017-09-24

Hej, kan jag ha drabbats av PTSD efter att funnit min pappa död i sitt hem? Det har nu snart gått två år sen men jag gråter lika mycket nu som då och jag drabbas ofta av en helt obeskrivlig trötthet/utmattning. Har fått mycket svårt för att hantera stress och har i och med pappas död utvecklat en form av ångestfylld rädsla för att vistas i trånga utrymmen och att flyga något som jag inte haft problem med tidigare.

Självtest: Testa din psykiska hälsa för att få en överblick över din livssituation och ditt upplevda mående

Hej och tack för frågan!

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som uppstår till följd av trauma, antingen som en långvarig reaktion eller som en fördröjd reaktion. Trauma definieras som att man upplevt, bevittnat eller konfronterats med en eller flera situationer eller händelser där man reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.

Det är svårt då det inte finns mer information om själva händelsen i din fråga och om den kan ha lett till PTSD, alltså att döden måste ha orsakats av våldsam händelse. Du beskriver för övrigt inte heller andra traumarelaterade symtom såsom återupplevelse av händelsen, mardrömmar, undvikande av faktiska omständigheter eller minnen, negativa förändringar i tankar, sinnesstämning etc.

Att hitta en nära anhörig död kan innebära stor emotionell chock och det verkar att den emotionella chocken än idag hänger kvar. Du beskriver svårigheter som ledsamhet, trötthet/utmattning samt svårighet att hantera stress som du fortfarande känner 2 år efter hans död. Jag får intrycket att du fortfarande brottas med någon sorts sorgereaktion i och med den emotionella påfrestning som du beskriver.

Jag utesluter inte att du har utvecklat överkänslighet för de faktiska omständigheter och situationer som på något sätt påminner dig om omständigheter som omgav din fars död t ex det rum som han låg i när du hittade honom (trånga utrymmen och flygplan kan på emotionellt plan uppfattas ha likheter med ett rum). Det kan även finnas inslag av överkänslighet för de emotionella reaktioner som du kände då. Det kan vara så att du till och med utvecklat en överkänslighet för dina egna kroppsliga reaktioner som är relaterade till känslan rädsla (kraftig stressreaktion) men även till andra känslor som sorg. Du har kanske blivit allmänt mer vaksam på ditt kroppsliga påslag och på de kroppsliga förnimmelser som förekommer vid stresspåslag. Alltså uttryckt på psykologiskt språk har det kanske hänt en betingning för yttre omständigheter och för dina egna inre reaktioner.

Sätt att få bukt med dessa svårigheter är att exponera dig för de faktiska situationer som väcker stresspåslagen till exempel vistas i trånga utrymmen och flyga och ha det kroppsliga påslaget med istället för att försöka bli av med det. Även ett sorgearbete kan behövas för att möta känslorna och öppna upp för dem. Psykologisk behandling kan säkerligen hjälpa dig i dessa avseenden.

Lycka till.

Mer läsning: Hur kommer jag över traumat efter min mammas död?

Mer läsning

Jag tror inte på mig själv

Läsarfråga: Jag har nästan i hela mitt liv jämfört mig med andra människor och aldrig riktigt trott på min egen förmåga vilket har bidragit till att jag inte vågat vissa saker som att utbilda mig osv. Nu är jag 52 år, ska separera, har haft en lång period där mitt barn har varit sjuk, är utan jobb och jag bara känner hur allt bara står stilla. Är också i klimakteriet med en massa besvär. Har så svårt att acceptera alla dessa förändringar i mitt liv och min kropp och allt som sker. Vad ska jag göra?

Läs mer
Jag har höga krav på mig själv

Läsarfråga: Jag har väldigt höga krav på mig själv vilket jag mår dåligt av, men samtidigt vill jag prestera bra och nå mina höga mål i min idrott, hur gör man då? Problemet är också att jag ställer höga krav inom allt. Jag är inte nöjd med mitt utseende på ett sätt som inte går att förändra [....] Jag är dessutom ofta nedstämd, och stressad över skola, kompisar och träning (hinner ej med det jag vill).

Läs mer
Kan jag göra något åt mitt obehag för folksamlingar?

Läsarfråga: Jag tycker det är jobbigt och känner obehag i stora folksamlingar. Jag har känt så så länge jag kan minnas och det har blivit svårare med åren. Jag tycker att det går bra när jag är med vänner och så men så fort det blir fler människor blir det värre. Går det att göra något åt det?

Läs mer
1 2 3 23

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram