Kan man välja att må bra?

Kan man välja att må bra? Två personer står utomhus i vinterlandskap och pratar med varandra. I händerna har de en varsin ta-med-kaffe.
PrataMera
2023-01-05

Psykisk hälsa eller psykiskt välbefinnande kännetecknas av att man känner tillfredställelse och mening med livet. Att vara engagerad i sitt liv, att utveckla sina styrkor och färdigheter. Det handlar även om att känna njutning, lust och lycka. Men livet går ju upp och ner för oss alla. Hur kan vi ge oss förutsättningar för att minska vårt lidande i livets upp och nergångar? Går det att välja att må bra?

Du ska snart få tips om vad du själv kan göra för att öka ditt välmående – men först behöver vi titta lite på vad som faktiskt påverkar hur vi mår.

Vad kan få oss att må dåligt?

Nästan alla drabbas någon gång av psykisk ohälsa, som ångest, nedstämdhet eller stress. Vårt mående påverkas både av vilka gener vi fått, till exempel sårbarhet för sjukdomar och hur känsligt vårt nervsystem är. Om vi har ett känsligt nervsystem kan vi lättare uppleva stress då vårt hot-och flyktsystem lättare triggas i gång. Även händelser vi utsätts eller har utsatts för påverkar vårt mående. Vi kan bli mer sårbara om vi upplever många stressfyllda händelser. Våra gener kan vi inte påverka, men vi kan lära oss strategier för hur vi kan hantera motgångar eller kriser.

Vad ger ditt liv mening?

Vad upplever du ger dig en känsla av mening, vad gör att ditt liv känns meningsfullt? Inom såväl existentiell terapi som KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance Commitment Therapy) jobbar man mycket med livsvärden. Varje människa behöver undersöka vad som ökar just ens egen känsla av mening och glädje i livet. Att leva det liv man faktiskt värderar, handlar om att leva autentiskt. Detta är inte lätt och vi fastnar ibland i rädslor om allt ifrån vad som ska eller kan hända, oro för separationer, katastroftankar inför framtiden o.s.v.

Att leva det liv man önskar och drömmer om kan vara utmanande och kräver mod. Här handlar det om att först undersöka vad vi värderar och sedan börja gå mot dessa riktningar, även när man möts av utmaningar på vägen. Självklart är inte vad som helst möjligt i våra liv, vi lever alla med olika begränsningar. Men ofta finns det faktiskt fler möjligheter och val än vi kanske först ser!

Vad är lycka?

Att dela med sig till andra och hjälpa andra skapar känslor av lycka i oss. I en undersökning kunde man se att om man fick 100 kr för att spendera på något till sig själv jämfört med att man fick 100 kr för att ge något till någon annan, så upplevde människor som gjorde något för någon annan mer lycka än de som spenderade pengarna på sig själv. Så att hjälpa andra har också en positiv effekt på vår känsla av lycka.

Vad kan du själv göra för att öka ditt välmående?
  • Öva din hjärna att må bra – Vår hjärna är i grunden bekväm av sig. Att tänka samma tankar och ha samma vanor är bekvämt för hjärnan. Det som kräver mer energi är oftast det som ökar flexibiliteten i din hjärna (och i ditt liv). Genom nya beteenden, alternativa vanor och nya erfarenheter övar vi upp våra psykologiska muskler. Detta kan t.ex. handla om att förändra sociala eller fysiska vanor. Att börja träna, eller att gå och fika med en ny person som vi nyss träffat. Eller för någon som tenderar att hålla i gång konstant kan det handla om att öva på att ligga och stirra i taket en stund varje dag. Ett tips är att pröva ”tvärtombeteenden”. ”Hur skulle det se ut om jag gjorde tvärtom mot för vad jag brukar göra, i den här situationen?” Om du konstant har flera bollar i luften, skulle ”tvärtom” innebära att du övar på att göra en sak i taget, och göra det L-Å-N-G-S-A-M-T. För någon som helst undviker sociala sammanhang eller aktivitet, kan en början vara att säga hej till grannen eller tacka ja i stället för nej om vi blir inbjudna till en fest eller middag.
  • Öva upp förmågan att välja fokus – Vi kan inte välja vilka tankar som ploppar upp i hjärnan, eller spontana känslor av rädsla eller stress, attraktion eller glädje. Men när du märker att du t.ex. får en självkritisk tanke, kan du välja om du ska fortsätta tänka på den och även bli medveten om vad den tanken vill säga dig. Du kan ”titta på tanken lite utifrån”. Se den som en tanke och inte som fakta eller verklighet. Du kan ifrågasätta tanken genom att fråga dig själv ”hjälper den här tanken mig att följa mina värden i livet”? Om inte, kan du släppa taget om den, eller bara låta den vara där samtidigt som du fortsätter med det du höll på med eller göra något som leder dig i din värderade riktning. Här handlar det om att öva upp vår förmåga att välja fokus. Även om tanken är där, behöver vi alltså inte agera på den. Du bara observerar tanken och sen är det du som väljer vad du gör.
  • Öva på att skapa balans – Grunden för psykisk och fysisk hälsa handlar om balans. Några grundläggande behov vi alla har är att äta regelbundet, sova, röra på oss och umgås med andra. I forskning har man kunnat se att social gemenskap, sömn och fysisk rörelse kan minska risken för psykisk ohälsa*. Rörelse ger faktiskt lika bra resultat som KBT- terapi i behandling av depression. Att äta regelbundet under dagen är dessutom ett bra sätt att hålla hormoner i schack och blodsockret på en jämn nivå, vilket kan minska ångest och oro. Kroppen och knoppen hänger ihop och är en del av samma system.

Ta hand om dig!

 

*Anders Hansén: ”Depphjärnan : Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?”

Artikel först publiceras 9 november 2021
Uppdaterad 5 januari 2023

Mer läsning

Grubbel och ältande del II - Hur kan man stoppa grubbel och ältande?

I del I: Varför grubblar vi? undersökte vi grubblandets funktion och vad som vidmakthåller det. Vi kom överraskande nog fram till att det är det vi gör för att lugna oss, de tröstande tankarna, som faktiskt gör så att grubblandet fortsätter. Så hur ska man då bära sig åt, om det inte går att bli av med orostankar genom att försöka argumentera med eller släta över dem?

Läs mer
Grubbel och ältande del I - Varför grubblar vi?

Vem som helst kan drabbas av att inte kunna låta bli att grubbla över saker det egentligen inte går att göra något åt. Ofta ältar vi i situationer som innehåller osäkerhet, tvivel eller beslut och vi försöker lösa både lösliga och olösliga problem med hjälp av tanken.

Läs mer
Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är det Internationella suicidpreventiva dagen. En dag som International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) införde 2003 för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Läs mer
1 2 3 17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram