Det går att bli frisk från ätstörningar

Artikel att Det går att bli frisk från ätstörningar. Bild på ett träd som precis håller på att slå ut sina knoppar
PrataMera
2023-05-31

Sommar och sol kan innebära ännu större ångest än vanligt för de som har en ätstörning. Detta vet vi eftersom söktrycket på mottagningar och stödlinjer brukar öka nu när vi förväntas klä av oss i solen, bada och grilla i glada vänners lag. Den 2 juni är det den internationella ätstörningsdagen och det vill vi på PrataMera uppmärksamma genom att sprida kunskap om just ätstörningar – och förhoppningsvis slå hål på en envis gammal myt.

Ätstörning är en sjukdom som omges av många myter och fördomar. Det är också en av de diagnoser inom psykisk ohälsa som leder till flest dödsfall, både på grund av effekterna sjukdomen har på kroppen och genom suicid. Ätstörningar är för många drabbade förknippat med starka känslor av utanförskap och skam vilket gör att det kan ta lång tid innan man söker hjälp. Ofta är man också osäker på om man kan eller vågar börja bryta de hårda inre regler som ätstörningen innebär och inte minst om det verkligen går att bli frisk. Det är för övrigt en av de myter som omger ätstörningar – att det inte går att bli helt frisk. Kanske är det den farligaste fördomen av alla, eftersom den bidrar till att många dröjer med att söka hjälp.

Det går att bli helt frisk från ätstörningar

Om vi får önska en sak så är det att vi avlivar den myten en gång för alla. Det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning, vilket också patientföreningens namn Frisk & Fri vittnar om. Om du är en av dem som har eller misstänker att du har en ätstörning och läser detta, så hoppas vi att du ska våga ta ett första steg och söka hjälp redan idag. Det är viktigt att bryta ätstörningen och att söka hjälp tidigt för att minska risken att ätstörningen biter sig fast. Men även om du kämpat med ätstörning länge, gäller fortfarande budskapet att du kan göra en förändring och bli frisk.

Det finns flera sätt att ta ett första steg:

 • Sök hjälp. På PrataMera arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter med erfarenhet och kunskap om ätstörningar. Läs mer om oss och boka en första samtalstid på www.pratamera.nu
 • Läs på. Besök Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) hemsida www.atstorning.se och ta del av information. Här kan du också göra självtestet SCOFF som ger en fingervisning om du ligger i riskzonen för att ha en ätstörning.
 • Hitta en verksamhet nära dig. På patientföreningens hemsida www.friskfri.se  finns mycket information och du kan se vilken verksamhet som finns i närheten där du bor.
 • Läs om andras erfarenheter. Sök på nätet eller i bibliotekets katalog på ”ätstörningar”. Det är av stor betydelse att få möjlighet att känna igen sig i andras beskrivningar och bryta upplevelsen av ensamhet.
9 sanningar om ätstörningar

Här är 9 sanningar om ätstörningar som vi hoppas kan ge dig mer kunskap och förståelse kring ätstörningar, vare sig du själv är drabbad eller har någon i din närhet som är det. De 9 sanningarna arbetades fram av professor Cynthia Bulik på Karolinska Institutet (2014) och stöds av forskare och experter över hela världen.

 • Sanning 1: Många individer med ätstörningar ser friska ut även om de kan vara mycket svårt sjuka.
 • Sanning 2: Familjer får inte skuldbeläggas. De kan snarare vara en mycket värdefull tillgång i behandlingsarbetet.
 • Sanning 3: En ätstörningsdiagnos är en hälsokris som stör både individens och familjens möjligheter att fungera.
 • Sanning 4: Ätstörningar är inte ett val utan allvarliga tillstånd som påverkas av biologiska faktorer.
 • Sanning 5: Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.
 • Sanning 6: Ätstörningar är förknippade med förhöjd risk för både suicid och medicinska komplikationer.
 • Sanning 7: Arvs-och miljöfaktorer spelar en viktig roll i utvecklandet av ätstörningar.
 • Sanning 8: Vem som drabbas av ätstörningar styrs inte enbart av gener.
 • Sanning 9: Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är viktigt.
Mer läsning

Slutligen vill vi gärna bjuda på några boktips för dig som vill veta mer om ätstörningar. Flera av böckerna innehåller även självhjälpsinformation om du vill påbörja din förändringsprocess.

”Lev med din kropp” av Ata Ghaderi och Thomas Parling
”Att övervinna hetsätning” av Christopher G Fairburn
”Mattillåtet” av Gisela van der Ster
”Från självsvält till ett fullvärdigt liv” av Ata Ghaderi och Thomas Parling
”En närståendes handbok” utgiven av patientföreningen Frisk&Fri
”När det hälsosamma blir ohälsosamt” av Evelina Linder och Erika Nyman Carlsson.

Med önskan om att alla ska få möta sommarens värme i större harmoni med sitt ätande och sin kropp!

Ta hand om dig!

Mer läsning

Hur självkritik fungerar och hur det kan bemötas

Självkänsla är uppfattningen som vi har om vår egen värdegrund och förmåga. Att vi har tillit till vår egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se oss själva som en värdefull individ. Hur vi uppfattar vår självkänsla kan påverkas av många faktorer, till exempel barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.

Läs mer
Varför blir vi stressade och hur kan vi hantera stress?

Stress är en del av vardagen och din kropp är konstruerad att klara av påfrestningar i korta perioder. Om stressen däremot blir långvarig påverkas din kropp negativt om den inte får återhämtning. Pågår stressen för länge kan du drabbas av utmattningssyndrom.

Läs mer
Peace in our time

Välkommen till PrataMeraPodden!

Podden som bidrar till att vi pratar mera om psykisk ohälsa, skapar modiga möten där vi lyfter fram våra rädslor och misstag och sprider lite vänlighet i världen. I PrataMeraPoddens premiäravsnitt för säsong 2 har jag bjudit in Erik Hemmingsson – forskare, författare, föreläsare och högskolelektor på Gymnastik och Idrottshögskolan. Vilken rivstart!

Läs mer
1 2 3 24

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så fungerar behandlingen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram