fbpx
Minska stress och ångest med hjälp av din värderade riktning
#
Minska stress och ångest med hjälp av din värderade riktning

Om du någon gång försökt förändra något i ditt liv för att må bättre, så har du säkert också kämpat mot gamla vanor, beteenden och svåra vardagsbeslut, stora som små. När vi får motvind är det lätt att falla in i självkritiska tankar och börja tro att förändringen kanske inte alls går att genomföra, fastän vi egentligen både vill ha och behöver den. Så hur kan vi ge oss själva en bättre chans att lyckas med vår förändring på ett sätt som håller i längden?

Först och främst – har du funderat på varför du vill göra den förändringen du bestämt dig för att göra? Inom psykologin brukar vi prata om begreppet ”värderad riktning”. Det innebär att utforska och tydliggöra vad som är viktigt för en i livet och se om det finns skillnader mellan just det och hur man faktiskt lever sitt liv. Detta kan ibland vara en ganska obekväm övning, och det kan kännas enklare att fortsätta som vanligt och inte fundera så mycket. Men om det är så att du känner av ett obestämt ”skav”, en stress eller t.o.m. ångest, kan det vara hjälpsamt att undersöka närmare för att förstå vad det handlar om – och vilken förändring du kan behöva göra.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR JUST DIG?

Förenklat kan man säga att livet består av några viktiga områden, som vi alla värdesätter i olika hög grad. Exempel på sådana livsområden är relationer, arbete, studier eller annan sysselsättning, personlig utveckling, hälsa och fritid.

Hur vi värdesätter olika områden skiljer sig åt mellan individer, och olika områden kan också värderas olika högt av samma individ under olika skeden i livet. Ett klassiskt exempel är att man ofta värderar arbete högre innan man får barn, medan man efter att man fått barn värderar nära relationer högre.

De här frågorna kan hjälpa dig fundera över hur du värderar dina olika livsområden:

  • Vad är viktigt för mig inom varje livsområde, t.ex relationer?
  • Vad vill jag ägna mig åt? Vilka beteenden vill jag göra mer av? Var så konkret som möjligt.
  • Hur vill jag vara inom varje livsområde och vad vill jag få ut av det?

Genom att reflektera över detta gör du dig en bild av din värderade riktning, d.v.s. vilken strävan du har i din tillvaro, vad som är viktigt för just dig att alltid sträva mot inom olika områden i ditt liv.

EN VÄGVISARE I VARDAGEN

När vi ställs inför vardagliga dilemman kan din värderade riktning fungera lite som en kompass eller vägvisare. Ska jag ta på mig den här nya arbetsuppgiften? Ska jag gå den här kursen? Ska jag bo kvar eller flytta? Det kan vara svårt att välja beteende om alternativen har både för- och nackdelar. Genom att lyfta blicken mot den långsiktiga effekten och din värderade riktning, kan du göra det enklare att fatta ett beslut. Blir det mer av samma som nu eller agerar jag på ett sätt som går i linje med min värderade riktning?

När du formulerat vad som karaktäriserar viktiga beteenden och upplevelser inom de olika livsområdena kommer nästa steg, nämligen att reflektera över i hur stor utsträckning du upplever att du lever i enlighet med din värderade riktning. Lever du i linje med det du eftersträvar eller gör du ofta avkall på det som är viktigt för dig?

STORT GLAPP SKAPAR ÅNGEST

Det är varken realistiskt eller rimligt att alltid kunna leva exakt så som man vill inom alla livsområden. Men om det är ett stort glapp mellan det vi värderar högt och hur det faktiskt ser ut i våra liv kan det skapa både stress och ångest. Om det t.ex. är viktigt för dig att vara en närvarande förälder som ägnar mycket tid åt dina barn och deras intressen varje dag, men du har ett arbete som förbrukar det mesta av din energi så att du mest önskar att barnen ska klara sig själva innan du äntligen får lägga dem – ja, då är risken stor att du känner både frustration och ångest över din tillvaro.

Att ångest eller stress uppstår i glappet mellan våra värderingar och vår “nu-situation” är naturligtvis obehagligt, men kan också hjälpa oss att rikta vår uppmärksamhet mot just den obalansen. När vi är medvetna om var skon klämmer, så blir det också möjligt att ta steg för att förändra situationen och få en bättre livsbalans.

 

Att ta små steg framåt. Bilden visar ett frö som precis börjat gro i marken och sticker upp ur marken
Fundera på om det finns något litet steg du kan börja ta framåt till din värderade riktning.
MYRSTEG I RÄTT RIKTNING

När du nu har kommit så här långt kan du fundera på om det finns något litet steg du kan börja ta för att minska glappet mellan din värderade riktning och din nu-situation inom något område? Tänk dig stationerna på en lång tåglinje som exempel. Om du befinner dig i Stockholm och din värderade riktning är Barcelona, vilken station skulle kunna vara första steget på din väg söderut? Vilken liten förändring i din vardag motsvarar den stationen?

Kom ihåg att din värderade riktning är en livslång strävan, något du aldrig blir riktigt klar med eller kan stryka från listan. Att vara en kärleksfull och närvarande förälder är något man strävar vidare mot genom konkreta beteenden under hela livet. Du behöver alltså inte skrämmas av att vägen kan kännas lång – i vanlig ordning är det just vägen som är själva målet.

Lycka till med din förändring, och ta hand om dig!

Porträttbild Anna Kinnander

Anna Kinnander
Chefspsykolog på pratamera.nu

Vill du lära dig mer om psykisk (o)hälsa? När du registrerar dig för våra nyhetsbrev, får du kostnadsfritt några gånger i månaden tips om nya bloggtexter från våra psykologer, svar på läsarfrågor, andra relevanta nyheter och vilka gruppträffar och webbinarier du kan anmäla dig till den närmaste tiden m.m. Du kan när som helst avregistrera dig om du inte längre vill få nyhetsbreven.

Mer läsning:
Aktuella grupper:

Related Posts

Leave a comment