Läkarkompetens för tryggare behandling av psykisk ohälsa
#

Fr.o.m. den 25:e januari erbjuder pratamera.nu medicinsk hjälp som komplement till samtal med psykolog eller psykoterapeut. Patienter med psykisk ohälsa kan antingen boka läkartid själv via vår hemsida eller få en läkartid via den behandlare de träffar, t.ex. som ett steg i bedömningen av deras psykiska besvär.

”Med läkarkompetens i vårt behandlingsteam hoppas vi det blir både enklare och tryggare för våra vårdtagare, som nu kan få både psykologisk och medicinsk hjälp på samma ställe”, säger Patrik Hast, vd för Pratamera Sverige AB. Han poängterar att via pratamera.nu är det just psykisk ohälsa man kan få hjälp med, inte fysisk.

”Med den nya läkaren på plats har vi större möjligheter att ta hand om hela patienten, t.ex. genom medicinsk bedömning utesluta eller upptäcka rent fysiologiska orsaker till psykiska symptom och besvär. Det betyder också att varje patient kan få just den vård de behöver, hos oss eller annan vårdgivare, beroende på vad bedömningen visar ”, förklarar Anna Kinnander, chefsspykolog på Pratamera.

I nära dialog med patienten

Pratameras vårdtagare kan av den nya läkaren också få hjälp med förnyelse, justering och utskrivning av recept på medicin som de redan tar eller behöver som komplement till den psykologiska behandlingen. Detta görs i nära dialog med både patienten själv och den psykolog eller psykoterapeut hen har en samtalskontakt med och följs sedan upp regelbundet.

Som en följd av den medicinska bedömningen kan också provtagning bli aktuell. Som digital vårdgivare samarbetar Pratamera med ett antal provtagningslabb på olika orter i Sverige, så att alla patienter ska kunna lämna prover oavsett var de bor.

Ökade insatser för att möta vårdbehovet

”Som de flesta vet har Covid 19-pandemin fört med sig stora konsekvenser vad gäller psykisk ohälsa, men det är ännu oklart vad det betyder på lång sikt.” säger Patrik Hast. ”Därför fortsätter vi stärka upp vårt team under hela 2021 så vi ska kunna hjälpa alla som vänder sig till oss både snabbt och utifrån varje enskild patients behov”.

Vill du få hjälp av psykolog, psykoterapeut eller läkare vad gäller ditt psykiska mående? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och boka tid på www.pratamera.nu/boka-tid.

Related Posts

Leave a comment