Hur hjälper man någon nära som drabbats av utmattning?
#
Hur hjälper man någon nära som drabbats av utmattning?

Utmattningssyndrom är något som drabbar många och att vara nära anhörig till någon med utmattning är svårt. Det är svårt att se den man lever med bli kraftlös och inte ha tillgång till de förmågor den brukar ha. Dessutom brukar mycket av det som den utmattade i vanliga fall sköter behöva tas om hand. Som anhörig är det ibland också svårt att veta hur man ska hjälpa och stötta – utan att samtidigt dras med i det dåliga måendet själv.

Hur kan man manövrera den nya tillvaro man kastats in i efter att ens närstående kraschat i en utmattning, med symptom som trötthet, energibrist, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ljudkänslighet, sömnstörningar och kanske även nedstämdhet? Här kommer några råd om vad du som är nära anhörig till någon med utmattning kan göra och förhoppningsvis hålla dig i när tillvaron svajar:

  • Skaffa dig kunskap om utmattning. Visa att du försöker förstå. Det finns flera bra böcker, artiklar, poddar m.m. där man kan lära sig mer. Prata förstås även med din anhöriga om hur det är för just honom/henne. Acceptera samtidigt att du inte fullt ut kan förstå.
  • Bekräfta att din närstående har det svårt. Visa att du finns där och vill stötta. Du behöver inte komma med lösningar, att lyssna och finnas där räcker långt och kan många gånger vara bättre än konkreta råd.
  • Visa att det är okej att den utmattade inte orkar. Oftast kämpar den drabbade med mycket skuld och skam. Räkna med att du får ta mer ansvar för mycket av det praktiska under en period.
  • Fundera på om du/ni kan dra ner på nivån på en del saker under en period. Finns det saker som kan göras enklare, på annat sätt, inte alls?
  • Håll i rutiner, men förenkla det som går att förenkla.
  • Inse att återhämtningen kommer att ta tid. Exakt hur lång tid vet man dock inte – vilket i sig kan vara svårt att hantera. Vägen framåt kan vara ojämn och krokig, ibland är det två steg framåt och ett steg tillbaka. Bakslag brukar alltid komma, så räkna också med det. Var även förberedd på att den utmattades energinivå kan skifta från dag till dag – när krafterna börjar återvända är det vanligt att ”ta i för mycket”, med trötthet som resultat. Se det som en del i processen.
  • Gör saker tillsammans – utifrån vad som är möjligt. Det kanske handlar om en kort promenad eller att göra en avslappningsövning tillsammans (det finns förresten sådana som man kan göra även tillsammans med barn).
  • Prata med era barn. De brukar förstå att ”något inte är som det brukar” och behöver få förklarat för sig vad det handlar om. Det finns flera bilderböcker man kan använda som stöd för de yngre barnen.
  • Förbered dig på att det kanske inte blir som vanligt igen. De flesta förändras under utmattningsprocessen. Kanske kommer den drabbade att dra ner på krav och prestationer, göra andra prioriteringar eller sätta mer gränser för att kunna må bättre i längden.
  • Be om hjälp. Kan någon runt er hjälpa er med praktiska saker? Har ni möjlighet att under en period köpa tjänster för till exempel mat och städning? Har du vänner som kanske också är anhörig till någon med utmattning och som du kan prata med och få stöd från? Behöver du själv professionellt samtalsstöd?

Slutligen, glöm inte att ta hand om dig själv – också. Att vara anhörig till någon med utmattning kräver sitt och det är viktigt att du är rädd om dig själv. Se till att du får återhämtning och energipåfyllning. Man måste ta hand om sig själv också för att orka ta hand om och finnas där för andra.

Ta hand om dig och er!

Mer läsning:
Aktuella grupper:

Related Posts

Leave a comment